:

Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?
 2. Hur deklarera Nettolöneavdrag?
 3. Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?
 4. Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?
 5. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 6. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 7. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 8. Vad är bäst netto eller Bruttolöneavdrag?
 9. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 10. Är arvode skattefritt?
 11. Kan man deklarera efter 4 maj?
 12. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 13. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 14. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?
 15. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Hur deklarera Nettolöneavdrag?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?

Programmet hanterar i stort sett samma uppgifter som du tidigare lämnat i den årsvisa kontrolluppgiften (KU10) och i den gamla arbetsgivardeklarationen. Upplägget ser dock lite annorlunda ut och arbetsdeklarationen består av två delar, individuppgifter och huvuduppgifter. Hur en uppgift redovisas beror på inställningar på de anställda och på lönearterna. 

 • Välj Aktivitet – Arbetsgivardeklaration på individnivå för att komma till funktionen, klicka sedan på fliken Arbetsgivardeklaration. Du hittar den även under Aktivitet/Utskrift– Skattedeklaration, samt via knappen Skattedeklaration som finns i menyraden. På så sätt kan du precis som tidigare få en summering av både moms och arbetsgivaravgifter som ska betalas in till Skatteverket. Du kan även använda dig av knapparna Skapa betalfil och Skapa ver för att generera en betalfil respektive bokföra skattedeklarationen i sin helhet.
 • Välj deklarationsdag så hämtas de uppgifter från de löner som är registrerade och uppdaterade i programmet. Du kan klicka på respektive person i listan för att visa detaljerad information (individuppgifter) för varje person. Här framgår alla de uppgifter som lämnas in för personen. Du kan inte redigera uppgifterna här, utan de hämtas från de löner som uppdaterats i programmet. Vissa uppgifter hämtas även från anställadakortet (Uppläggning– Anställda).
 • På den högra sidan visas en sammanställning över det uppgiftslämnande företaget, och du kan om du vill expandera uppgifterna för kontaktpersoner (läs mer om detta nedan). Du kan också granska de huvuduppgifter som till viss del är en summering av individuppgifterna och som lämnas som en total för hela företaget genom att klicka på knappen Huvuduppgifter nere till höger.Här visas bl.a. totalsumma skatt, arbetsgivaravgifter samt eventuell sjuklönekostnad.Inte heller här kan du göra några ändringar av de uppgifter du ser utan samtliga ändringar görs via löneregistreringen.
 • Vad händer om man inte deklarerar innan 2 maj?

  5 mars: Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen elektroniskt.

  6-10 mars: Du som har digital brevlåda får din deklaration som en pdf-fil dit.

  14 mars: Den digitala deklarationen öppnar. Kräver e-legitimation och inloggning på Skatteverkets sajt.

  Det viktigaste att tänka på är att vara ute i god tid. Vissa uppgifter, som försäljning av bostad, går att förebereda redan innan Skatteverkets e-tjänster öppnar. Då sparas de på ”mina sidor” och kan hämtas in när det är dags att deklarera.

  Det kan vara krångligt att själv räkna ut hur mycket man ska deklarera och vilka avdrag man ska göra.

  – Då rekommenderar jag våra e-tjänster, säger Emelie Köhn på Skatteverket.

  Det vanligaste avdraget är resor till och från arbetet. I inkomstdeklarationen för 2021 gjorde cirka 780 000 människor reseavdrag med över 21 miljarder kronor, uppger Skatteverket.

  – Vi vet att det ofta blir fel när man gör det avdraget, säger Emelie Köhn. 

  Viktigt att komma ihåg är att man bara kan göra avdrag om man har resekostnader över 11 000. Ska man göra avdrag för resor med egen bil måste avståndet vara minst fem kilometer och man behöver också göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

  – Om man har fått en deklaration så ska man deklarera, säger Emelie Köhn.

  Om man skulle glömma att deklarera skickas det ut en påminnelse om att man ska skicka in en deklaration.

  Kommer det ändå inte in någon deklaration till Skatteverket kommer de att besluta om skatten ändå, enligt uppgifter myndigheten fått in från exempelvis banken och arbetsgivaren.

  Huruvida man får pengar tillbaka eller inte beror på bland annat på hur mycket skatteavdrag som har gjorts från inkomsterna under året. Ibland är det så enkelt som att den avdragna skatten under året är större än den skatt man slutligen ska betala.

  Det kan också vara så att man till exempel redovisar kapitalförluster eller har stora ränteutgifter som man får dra av i kapital.

  Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

  Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

  Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

  – Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

  Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

  Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

  Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

  Är det värt att ha förmånsbil 2023?

  En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

  Vad är bäst netto eller Bruttolöneavdrag?

  Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

  Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

  Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

  Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

  En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

  Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

  Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

  Har du undrat vad sociala avgifter är? Och vad det är för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter? Det ska jag hjälpa till att reda ut.

  Vad är det för skillnad mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

  Är arvode skattefritt?

  Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

  Kan man deklarera efter 4 maj?

  I deklarationen 2020 deklarerar du för dina inkomster under 2019. Senast den 4 maj 2020 ska deklaration vara inlämnad men det finns fler datum att hålla koll på.

  Senast den 12 februari ska du som kommer få ”kvarskatt” ha betalat in det belopp som överstiger 30 000 kronor på ditt skattekonto. Annars börjar en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas på beloppet över 30 000 kronor. Om du betalar in via Swish (upp till 15 000 kronor per dygn) bokförs inbetalning på ditt skattekonto samma dag som du gör Swish-betalningen. Vid betalning via bankgiro bokförs betalningen på skattekontot tidigast följande bankdag.

  Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

  Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

  Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

  Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

  Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

  Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

  Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

  För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

  Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

  Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

  Är det någon som vet om man kan ha förmånsbil utan att ha lön? Skatten skulle då förmodligen betalas som restskatt.

  Jag vill ha förmånsbil men helst slippa lön. Även om jag är behjälplig i bolaget.