:

Kan man rätta en inlämnad deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man rätta en inlämnad deklaration?
 2. Vad händer om man gör fel i deklarationen?
 3. Vad räknas som ändring i deklarationen?
 4. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 5. Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?
 6. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?
 7. Hur länge kan man rätta en deklaration?
 8. Vad räknas som skattebrott?
 9. Hur vet jag att deklarationen är godkänd?
 10. När får man tillbaka på skatten om man har gjort ändringar?
 11. När får man reda på om man blir granskad av Skatteverket?
 12. Hur granskar Skatteverket min deklaration?
 13. Var går gränsen för ringa skattebrott?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 15. Hur vet jag om min deklaration tagits ut för granskning?

Kan man rätta en inlämnad deklaration?

De flesta avtal innebär att båda parter ska utföra något eller överlämna något. Om du köper en bok innebär det att du gått med på att betala en summa för boken och butiken har i sin tur gått med på att lämna över boken till dig när du har betalat. Det finns även avtal som innebär att bara den ena parten ska göra något medan den andra parten inte behöver göra något alls. För sådana avtal, som kallas benefika avtal, gäller lite speciella regler.

Ett exempel på ett sådant avtal är en gåva till en annan person. Du kanske säger till din kompis Sofia att hon ska få en kastrull av dig. Eftersom det är en gåva och Sofia då inte ska betala något för kastrullen krävs det inte att Sofia accepterar att hon ska ta emot kastrullen för att ett avtal ska uppstå.

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

 • Är förvärvet benefikt eller oneröst?
 • Förvärv som skett under år 1981
 • Skatteflyktslagens tillämplighet vid bestämningen av anskaffningsvärdet för skogen
 • Referenser

En fastighet kan övergå från en ägare till en annan genom olika former av överlåtelser, t.ex. köp, gåva och arv. Av bestämmelserna i 21 kap. 12-16 §§ IL framgår att beräkningen av skogens anskaffningsvärde bland annat skiljer sig åt beroende på om förvärvet är oneröst eller benefikt.

Vid beskattningen behöver inte alltid avtalets beteckning få skatterättslig verkan. Exempelvis kan en fastighetsöverlåtelse som har betecknats som ett köp komma att behandlas som gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet (jfr. RÅ 1981 1:29).

Vad räknas som ändring i deklarationen?

Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Denna artikel behandlar fång, med en beskrivning av sjukdomsförloppet och vilka förändringar det orsakar i hästens hovar. Orsakerna kommer nämnas, eftersom kännedomen till orsakssamanhangen är en förutsättning för att kunna förebygga sjukdomen. Behandlingen av fång kommer att beskrivas, eftersom den moderna behandlingen av fång, tar utgångspunkt i nuvarande kunskap. Den korrekta behandlingen av fång är därför inte den samma som man använde för 10 år sedan. Nya forskningsresultat kan mycket väll resultera i nya behandlingsmetoder under de kommande åren, om man lägger tid på några av de processer, som slutar med fång.

Våren är härlig, både för djur och människor. Solen står högre på himlen, vi får alla mer energi och gräset börjar växa. Hästarna kan vara ute längre och njuter av de första grässtråna som dyker upp. Men för en del hästar slutar denna tid i en mardröm, på grund av gräset! Det är alla som har haft en häst eller ponny med fång eniga om. Av alla de sjukdomar som kan drabba våra hästar, är fång en av de mest smärtfulla. Fång är som regel inte dödlig, men resulterar ofta i långvarigt lidande för hästen. En del fånghästarna måste till slut avlivas på grund av kroniska förändringar i hoven och konstanta smärtor. För ägaren betyder sjukdomen stora veterinärräkningar, förutom det förfärliga i att se sin häst lida utan att kunna göra särskilt mycket för att hjälpa den.

Vi vet efter hand en del om denna sjukdom och kan förstå många av de processer, som orsakar de kroniska förändringarna i hästens hovar. Det finns dock fortfarande många ouppklarade processer, och forskare från flera olika länder arbetar hårt på att hitta de saknade pusselbitarna.

Hästägare som haft en fånghäst, vet vilka symptom som följer med denna sjukdom. Hästen blir stel och mycket ovillig till att gå, speciellt på hårt underlag. Den lutar sig ofta bakåt och lägger vikten på bakbenen, och avlastar därmed frambenen (se figur 1). Framhovarna är varma, och man kan känna en tydlig puls på insidan av skenbenet( båda frambenen). Vid allvarlig fång kan hästen få fång på alla fyra ben. Om hästen inte blir behandlad direkt, eller om behandlingen inte kan stoppa processen, förvärras smärtan varje dag. Hästen ligger ner en stor del av tiden och får svårt att resa sig. Dessa är de klassiska symptomen, och när man ser dem, finns det inget tvivel, varken som hästägare eller veterinär. Om sjukdomen får lov att utveckla sig ytterligare och hästen inte avlivas i tid, slutar det med att hovbenet på ett eller båda frambenen bryter sig igenom sulan och hästen står med blottat ben mot underlaget.

De våldsamma smärtorna vid fång beror på syrebrist, vävnadsskadan och blödningen i de inre lamellerna, som innehåller många nerver. Graden av smärta hänger ihop med omfattningen av vävnadsförstörelsen. Om hästen har stora smärtor, som inte kan dämpas med hjälp av smärtstillande medicin, beror det ofta på en utbredd skadegörelse av hovens lameller. Det behöver inte alltid visa sig på röntgen, då graden av rotation bestäms av trycket från böjsenan. Om bilden är tagen tidigt i förloppet, eller om hästen har stått stilla, är omfattningen av skadorna inte synliga. Röntgenbilden är dock ett värdefullt hjälpmedel till att värdera skadornas omfång samt till fastställande av en prognos. De ska dock värderas med omtankte, och hästens smärtnivå ska tas med i övervägningen om det fortsatta förloppet.

Det finns många orsaker till fång hos hästar och ponnyer. I takt med att vår kunskap om fång blir större, kan vi uppmärksamma fler och fler orsaker, och sjukdomen kan mycket väll sluta med att bli betraktat som ett symptomkomplex, där många olika orsaker påverkar hästens kretslopp och hovar på samma sätt och därmed orsakar fång. Det är dock några orsaker, som uppträder oftare än andra.

 • För mycket gräs är den vanligaste orsaken, och det är normalt det man förknippar med fångsymptomen. Gräset roll i fångförloppet vet vi efterhand en del om, det kommer vi närmare in på i nästa avsnitt.
 • För mycket kraftfoder eller spannmål är också en frekvent orsak till fång, speciellt om hästen föräter sig i större mängder än den normalt är van att få. För mycket spannmål kan överskrida tunntarmens kapacitet till att smälta och uppta stärkelse. Det gör, att stärkelsen passerar ut i stortarmen, där den jäser och producerar mjölksyra. Hela fångkaskaden fortsätter därefter på samma vis, som när hästen äter för mycket gräs.
 • Det har genom åren funnits många teorier om gräsets betydning för utvecklingen av fång hos hästar och ponnyer. Under en övergångsperiod trodde man, att det berodde på för mycket protein i gräset. Det finns dock ingen tvivel om, att det är gräsets innehåll av kolhydrater och socker, som är den stora syndaren i detta sammanhang. När växter blir utsatta för solljus, producerar de kolhydrater med hjälp av fotosyntesen. Luftens koldioxid och vatten blir ombildat till sukrose som är en sockermolekyl. Sukrosen använder växten för att växa, och produktionen beror först och främst på mängden solljus och lufttemperaturen. Om plantan producerar mer sukrose än den behöver, ombildar vissa plantor sukrose till fruktan. Fruktan är också en kolhydratförbindelse och består av många sukrosemolekyler. Fruktan används av plantan som en energidepå, och produktionen av fruktan bestäms därför av plantans växthastighet. Om plantan växer mer, använder den sukrosen i takt med att den produceras. När det är kallt väder växer plantorna långsamare och därför samlas den producerade sukrosen i form av fruktan. Fruktan kan orsaka en lång rad processer, som tillsammans medför att hästen får fång.

  Hur vanligt att Skatteverket kollar reseavdrag?

  Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

  – Om man ska nå framgång med kontroller så måste man kontrollera 50-80 procent av alla yrkade avdrag och det går inte när mängden är så stor. Ett mer effektivt sätt att öka skatteintäkterna och uppnå mer rättvisa är att påverka normen så att folk vill göra rätt för sig – men också att göra det enklare att göra rätt, säger Johan Schauman.

  Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Vilken lag är tillämplig? 

  Hur länge kan man rätta en deklaration?

  Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är tillämpliga på alla avtal som omfattas av upphandlingsplikten i respektive lag. I upphandlingslagarna finns dock flera olika begrepp som definierar olika typer av avtal. Olika regler kan gälla för olika typer av avtal.  

  Nedan följer en beskrivning av de avtal som omnämns i upphandlingslagarna.  

  Vad räknas som skattebrott?

  Bokföringsbrott kan begås avsiktligen eller av oaktsamhet genom att inte bokföra affärshändelser eller genom att inte bevara räkenskapsmaterial eller genom att lämna oriktig uppgift i bokföringen. Kontanta in- och ut-betalningar skall bokföras påföljande dag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det ske kan eller 50 dagar efter den månad då affärshändelsen inträffade. I vissa fall för små bolag 60 dagar. Bolag som anlitar redovisningskonsult har en månad på sig att samla ihop bokföringsmaterialet och redovisningskonsulten har därefter 50 dagar eventuellt 60 dagar att bokföra materialet.

  Trolöshet mot huvudman. Brottet innebär främst att man på grund av företroendeställning fått i uppdrag att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet. För att kunna dömas krävs ett missbruk av förtroendeställningen och att det därigenom uppkommer skada. Företrädare för juridiska personer såsom aktiebolag, likvidatorer, revisorer och konkursförvaltare är exempel på personer i förtroendeställning.

  Exempel på trolöshet mot huvudman är då en bankanställd beviljar lån utan säkerhet, då en anställd betalar privata inköp med arbetsgivarens kreditkort och då en företagsledning gör inköp som företaget inte har nytta av. Utredningen kan vara komplicerad och därför bör en misstänkt anlita en advokat i ett tidigt skede med erfarenhet av liknande misstankar och liknande mål.

  Hur vet jag att deklarationen är godkänd?

  Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

  När får man tillbaka på skatten om man har gjort ändringar?

  Jag har två shettisar hemma, mamma och dotter. Förra sommaren fick min lilla bebis fång. Behandlingen blev gå i en hage med lite gräs, äta halm och få fenylbutazon två gånger om dagen. Allt blev bättre och dom släpptes i en hage med mera gräs och fången märktes inte av mer.

  När får man reda på om man blir granskad av Skatteverket?

  Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

  De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

  Hur granskar Skatteverket min deklaration?

  Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

  Var går gränsen för ringa skattebrott?

  VI kan ge dig råd angående partiell nyttjanderätt och var som kan kommas överens om i ett juridiskt bindande avtal.

  Partiell nyttjanderätt handlar om en form av nyttjanderätt för t.ex. ett markområde, en tomt, en fastighet, etc.

  Partiell nyttjanderätt avgör vad du får och inte får göra med den mark, den tomt eller den fastighet som du har nyttjanderätt till.

  Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

  Genomsnittsmetoden är ett sätt att räkna ut omkostnadsbeloppet. För att kunna använda genomsnittsmetoden behöver du alla avräkningsnotor från dina köp och försäljningar. En avräkningsnota är den nota som du fick av banken när du köpte värdepappret. Du måste räkna ut ett omkostnadsbelopp för varje slags aktie, till exempel ett för Ericsson A-aktier och ett för Ericsson B-aktier.

  Du behöver inte göra en beräkning med genomsnittsmetoden om du har köpt alla dina aktier i ett bolag vid ett tillfälle och sedan sålt alla vid ett tillfälle. Då använder du avräkningsnotorna från köp och försäljning. Detta gäller under förutsättning att det inte inträffat någon händelse i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik.

  Hur vet jag om min deklaration tagits ut för granskning?

  Omkostnadsbeloppet är bra att räkna ut så att du vet exakt hur mycket du har betalat för dina aktier totalt. På så sätt kan du lättare veta om du gör vinst eller förlust om du skulle vilja sälja aktierna.

  Omkostnadsbeloppet är även viktigt att känna till i de fall du ska deklarera dina aktieaffärer, om du har sålt aktier med vinst. Skatteverket vill då veta vad du betalade när du köpte aktierna, och vad du fick när du sålde dem.

  För att räkna ut omkostnadsbeloppet tar du anskaffningsvärdet, alltså det pris du köpte aktierna för, plus courtaget du betalade vid köptillfället.

  I vissa fall kan omkostnadsbeloppet bli lägre än anskaffningsvärdet. Det kan hända om det skett någon händelse i bolaget, som till exempel en aktiesplit med inlösen. Då blir omkostnadsbeloppet per aktie lägre än du betalat för dina aktier, eftersom priset på aktien har halverats efter spliten. 

  För att enklast räkna ut omkostnadsbeloppet för aktier kan du använda dig av två olika metoder: genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.