:

När får man brev från Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. När får man brev från Skatteverket?
 2. Varför får man brev från Skatteverket?
 3. Hur kontaktar Skatteverket mig?
 4. Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?
 5. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 6. Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?
 7. När får man reda på skatten 2023?
 8. Får man påminnelse från Skatteverket?
 9. När kontaktar Skatteverket?
 10. Var finns Skatteverkets tillfälliga brevlådor?
 11. Vilka brev behöver inte frimärke?
 12. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 13. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 14. Kan Skatteverket se mitt bankkonto?
 15. När skickar banken uppgifter till Skatteverket?

När får man brev från Skatteverket?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Varför får man brev från Skatteverket?

Om du har fått ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som du misstänker är falskt ska du

 • inte klicka på länkar i det
 • inte öppna bilagor
 • inte svara på meddelandet.

Hur kontaktar Skatteverket mig?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Julgåvor till de anställda – vad gäller i år?

Vi närmar oss jul och det är kanske dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vad finns det för begränsningar för att gåvan ska vara skattefri för de anställda? Vad gäller för avdragsrätten för arbetsgivaren? Kan arbetsgivaren i stället skänka en gåva till en välgörenhetsorganisation? Eller kan den anställda själv välja att skänka julgåvan till en organisation? Vilka skattekonsekvenser får de olika valen?

Vilka uppgifter kan man få från Skatteverket?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

När får man reda på skatten 2023?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.

Får man påminnelse från Skatteverket?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

När kontaktar Skatteverket?

När en nära anhörig dör har du laglig rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen innefattar endast rätten till ledighet, inte rätt till betald ledighet.

Om det finns ett kollektivavtal brukar det framgå vilka personer som räknas som nära anhöriga.  Du bör kontakta din chef för rådgivning om du är osäker vad som gäller. Vanligtvis brukar följande räknas som nära anhöriga: 

 • Maka/make 
 • Sammanboende 
 • Registrerad partner 
 • Barn
 • Barnbarn
 • Syskon
 • Föräldrar
 • Mor-och farföräldrar
 • Svärföräldrar 

Var finns Skatteverkets tillfälliga brevlådor?

Många företag vill visa sin uppskattning för personalens arbetsinsatser och avsluta året med julklappar och julfest. Det finns möjligheter att göra avdrag för delar av kostnaden, men det gäller att ha koll på skattereglerna. Vi har med anledning av det sammanställt några av de bestämmelser du bör känna till.

· 2021 kan julklappar och andra gåvor ges till personalen till ett värde upp till 2 500 kr.

Vilka brev behöver inte frimärke?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

När skickar banken uppgifter till Skatteverket?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet