:

Vad är Kapitalvinstberäkning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Kapitalvinstberäkning?
 2. Hur mycket skatt på kapitalvinst?
 3. Vad är kapitalvinst deklaration?
 4. När ska kapitalvinst beskattas?
 5. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 6. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 7. Hur mycket vinstskatt på en miljon?
 8. Hur mycket får jag kvar efter försäljning av hus?
 9. Vad händer med aktiekapitalet vid försäljning?
 10. Hur drar man av mäklararvode?
 11. Får man tillbaka hela mäklararvodet?
 12. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 13. Hur mycket får man tjäna på loppis utan att skatta?
 14. Kan man slippa betala vinstskatt?
 15. Hur kan man undvika vinstskatt?

Vad är Kapitalvinstberäkning?

En bouppteckning är en formell handling som upprättas efter en persons död. Syftet är att fastställa vilka tillgångar och skulder personen hade vid tidpunkten för dödsfallet. Bouppteckningen är viktig för att arvtagarna ska kunna få reda på vad det finns för tillgångar och skulder, och hur arvet ska fördelas.

En bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Om det finns särskilda skäl kan tingsrätten ge förlängning med högst tre månader.

Nej, innan bouppteckningen är klar är det inte tillåtet att ta något från dödsboet. Det kan betraktas som stöld och det spelar ingen roll om personen hade rätt till det eller inte. Det är viktigt att följa reglerna för att undvika problem och konflikter.

Hur mycket skatt på kapitalvinst?

När en närstående gått bort måste sorgen få ta sin tid. Samtidigt är det mängder av saker som de anhöriga måste ta hand om vid en persons bortgång. Att tömma och städa ur dödsboet brukar vara en av de saker som tidigt måste lösas. Men när kraften saknas och sorgen är för stor, hur gör man då? Kontakta oss på Städarna så avlastar vi dig med det praktiska.

Vad är kapitalvinst deklaration?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

När ska kapitalvinst beskattas?

Kapitalvinstberäkning i samband med försäljning av värdepapper ska göras på särskilda blanketter och i de flesta fall på blanketten K4. Den som haft aktier och liknande värdepapper och sålt dessa med vinst (kapitalvinst) måste betala skatt för vinsten. Skatten i inkomstslaget Kapital är i dag 30 procent, oavsett hur länge värdepapperna ägts och hur stora övriga inkomster är.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, även kallad fyllnadsinbetalning till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Löneutvecklingen avtar ofta efter 60 års ålder, trots att bristen på utbildad arbetskraft är stor på svensk arbetsmarknad. Efterfrågan på civilingenjörer är mycket stor, trots detta syns inte det i äldre ingenjörers lönekuvert. Det menar Sveriges Ingenjörer i en ny rapport, ”65 plus ska inte gå minus”.

Den som fortsätter arbeta efter 65 års ålder får normalt inte heller några fler insättningar till tjänstepensionen. Genom lägre arbetsgivaravgifter och utan fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen tjänar arbetsgivarna på det sättet hundratusentals kronor om året på en anställd ingenjör som har passerat 65, ett ökat utrymme som den enskilda arbetstagaren enligt Sveriges Ingenjörer inte får del av.

Hur mycket vinstskatt på en miljon?

Nedan visas en sammanställning över vad en anställd kostar för ett företag utifrån lön, skatter och pensionsavsättningar.

Hur mycket får jag kvar efter försäljning av hus?

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.

Vad händer med aktiekapitalet vid försäljning?

Vad du behöver för att bli privat arbetsgivare är A-skattsedel, alltså att du har ett svenskt personnummer. Du kan antingen fylla i blanketten för förenklad arbetsgivardeklaration som finns på Skatteverkets hemsida, ringa dem för att få mer information, eller så kan du använda en portal såsom Anstallprivat.se som gör detta automatiskt åt dig och skickar informationen som behövs till de olika myndigheterna.

Hur drar man av mäklararvode?

Jämför mäklararvoden i just din kommunMäklarnas provisioner kan skilja sig åt mellan olika områden och kommuner. För att få en tydlig överblick över vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se. Du fyller i dina uppgifter och får sedan hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva i ditt område.Tjänsten är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in din ansökan på Hittamäklare.

Som uppdragsgivare brukar du kunna välja mellan 3 st olika alternativ:

1. Fast arvode Fast arvode är en fast summa som inte ändras oavsett vilket slutpris bostaden landar på. Exempel: 50 000 kr i fast arvode.

Får man tillbaka hela mäklararvodet?

Normalt sett ligger mäklararvodet någonstans mellan 0,50 – 7 procent av slutpriset i den grundläggande delen. Det vanligaste ersättningsmodellen bygger på provision i procent - men fasta mäklararvoden är också vanligt förekommande. Räkna lite på det och jämför olika mäklare och deras arvoden. Då är du trygg med vad som blir bäst för dig. 

Vad ingår i priset? När du jämför mäklare och deras pris ska du komma ihåg att också jämföra vad som ingår i tjänsten. Mäklararvodet är främst till för att täcka omkostnader för försäljningen av din bostad,  exempelvis marknadsföring och fotografering. Mäklarens arvode är alltså inte detsamma som mäklarens lön.  

En förhandling mellan mäklare och uppdragsgivare om priset (och vad som ska ingå) är positivt för dig som uppdragsgivare. Därför är det viktigt att jämföra och förhandla när du väljer mäklare.  

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

Hur mycket får man tjäna på loppis utan att skatta?

Om du vid enstaka tillfällen enbart säljer dina egna saker som du har haft för personligt bruk ska du skatta för vinsten från försäljningen som inkomst av kapital. Du har rätt att dra av inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Om du inte känner till inköpspriset kan du i stället göra ett schablonavdrag med 25 procent av försäljningssumman.

Får du därefter en vinst har du dessutom rätt att göra ett grundavdrag på 50 000 kronor per år. Eftersom du får dra av 25 procent av försäljningssumman, kan du sälja personlig egendom för 66 666 kronor skattefritt varje år. Skulle du få en förlust när du drar bort inköpspriset från försäljningssumman är förlusten däremot inte avdragsgill när du säljer personliga tillgångar.

Kan man slippa betala vinstskatt?

Använd vårt nedanstående smidiga och kostnadsfria verktyg för att enkelt räkna ut vad en anställd kostar för ditt företag. Uträkningen inkluderar både om du betalar tjänstepension eller inte. Uträkningen som finns nedan går igenom de olika bitarna och kostnaderna mer i detalj.

Månadslön för den anställda

Hur kan man undvika vinstskatt?

Hej och tack för att du ställer din fråga till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du undviker skatt vid försäljning av fastighet till närstående. För att klargöra denna situationen vänder vi oss till rättspraxis och inkomstskattelagen (IL).