:

Hur länge måste man spara sin deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge måste man spara sin deklaration?
 2. Kan man slänga gamla deklarationer?
 3. Vilka papper är viktiga att spara?
 4. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 5. Måste man spara fakturor i pappersform?
 6. Hur länge ska man spara kontoutdrag från banken?
 7. Var kastar man gamla räkningar?
 8. Var slänger jag gamla räkningar?
 9. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?
 10. Kan man slänga fakturor?
 11. Måste man spara gamla fakturor?
 12. Måste man spara kontoutdrag?
 13. Måste man spara gamla räkningar?
 14. Hur länge ska man behålla räkningar?
 15. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Hur länge måste man spara sin deklaration?

Trafikförordningen är inte alltid helt tydlig när det gäller hur olika trafikanter ska ta sig fram på olika typer av vägar. Vad gäller till exempel för mopedister och motorcyklister? Var ska man vara? Var får man köra? Spelar det roll om jag kör moped klass I eller II?

Klass I

Kan man slänga gamla deklarationer?

24 maj 2016

Det är lätt att vilja spara för mycket. Kvitton på mat och andra förbrukningsvaror kan nästan alltid kastas direkt. För andra viktiga papper beror det lite på. Vi listar några övergripande tider att förhålla sig till.

Vilka papper är viktiga att spara?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Måste man spara fakturor i pappersform?

Bilskatt, eller fordonsskatt som det även kallas, ska betalas för alla skattepliktiga fordon – det vill säga majoriteten av de fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.  

Hur länge ska man spara kontoutdrag från banken?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

Var kastar man gamla räkningar?

Tjena, Jag tänkte byta efternamn, till ett engelskt namn ingen har i Sverige. Ansökan kostar 1800 kr, vilket är en substantiell summa för min skraltiga ekonomi. Namnet bestrider inga av de regler som finns, såvitt jag vet, men hur kan man veta om det finns något okänt företag med samma namn? Det finns flera anledningar skatteverket skulle kunna avslå förändrningen. Om de gör det, kan man få tillbaka pengarna, eller behåller de giriga utsugarna vartenda öre, och så har man kastat bort 1800 kr?

Medlem

Var slänger jag gamla räkningar?

Har du ändrat ditt namn ska detta först och främst registreras hos Skatteverket. Om namnbytet gått igenom hos Skatteverket men fortfarande inte uppdaterats i BankID-appen ska du kontakta din bank.

Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Kan man slänga fakturor?

Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går däremot inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt.

Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Måste man spara gamla fakturor?

I den här artikeln svara vi på frågorna: Vad är en bokföringshandling? Hur länge måste den sparas? I vilket format ska den sparas?

Nu kan du slänga bokföringspärmarna från 2009. Men bör du göra det?

Måste man spara kontoutdrag?

Företag i alla branscher ska erbjuda dig ett kvitto på dina inköp med kontanter och betalkort. Kvittot behöver inte erbjudas vid försäljning utomhus på torg och marknader.

Av kvittot ska framgå bland annat säljarens kontaktuppgifter, varans eller tjänstens mängd och art, pris och mervärdesskatt.

Om värmepapper har använts som material för köp- eller garantikvittot kan texten försvinna före garantitidens utgång. Du har rätt att få garantiuppgifterna skriftligen eller elektroniskt så att uppgifterna om bland annat garantigivaren och garantitiden förblir tillgängliga för dig.

Måste man spara gamla räkningar?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det eller väcka anstöt hos någon annan. Namnet får inte uppfattas som ett efternamn. Det får inte heller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Det finns regler för vilka tecken du får använda i ditt namn.

Hur länge ska man behålla räkningar?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det eller väcka anstöt hos någon annan. Namnet får inte uppfattas som ett efternamn. Det får inte heller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Det finns regler för vilka tecken du får använda i ditt namn.

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn: