:

Hur för man över pengar till sitt skattekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur för man över pengar till sitt skattekonto?
 2. Kan man sätta in extra pengar på skattekontot?
 3. När ska man betala in till skattekontot?
 4. Hur betalar man tillbaka till Skatteverket?
 5. Vad är avdragen skatt på skattekontot?
 6. Hur fungerar ett skattekonto?
 7. Får man ränta på insatta pengar på skattekontot?
 8. Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?
 9. När stämmer Skatteverket av skattekontot?
 10. Hur betalar man skatt själv?
 11. Hur får man tillbaka pengar på skatten?
 12. Hur betalar jag min skatt?
 13. Hur fungerar räntan på skattekonto?
 14. Får jag ränta på skattekontot?
 15. När uppdateras saldot på skattekontot?

Hur för man över pengar till sitt skattekonto?

Jordbruksaktuellt presenterar ett urval av regeringens budgetproposition för 2024. Bland annat sänkt bensinskatt, förlängt biogasstöd och extra bidrag till enskilda vägar.

Regeringen föreslår att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024. Med gällande regelverk hade energi- och koldioxidskatten på bensin uppgått till totalt 7,02 kronor 2024. Skatten sänks från denna nivå med 1,31 kronor. Detta innebär, utöver att indexeringen inte får genomslag, att den totala skatten blir 75 öre lägre (inklusive moms) jämfört med 2023 års nivå.

Kan man sätta in extra pengar på skattekontot?

Milersättning och bilersättning för tjänstebil/ förmånsbil och egen bil i tjänsten

Om du betalar för drivmedlet själv är du berättigad milersättning. Denna milersättning är skattefri om du endast väljer att följa statens belopp och är enligt följande:

När ska man betala in till skattekontot?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Hur betalar man tillbaka till Skatteverket?

Publicerad 8 jun 2022 kl 17.32, uppdaterad kl 23.06

Regeringen åker på bakläxa för sitt förslag om drivmedelskompensation. Meningen var att alla bilägare i Sverige skulle få 1000 kronor var i kompensation för höjda bensin- och dieselpriser, men nästan alla andra partier är emot upplägget.

Vad är avdragen skatt på skattekontot?

Bensinupproret 2.0 på Facebook har lockat över 220 000 medlemmar på kort tid.  Debatten om bensinpriset är för högt – eller för lågt är glödhet just nu.  Men missförstånden om vår bensin är många – BytBil försöker reda ut de 7 viktigaste faktan om svensk bensin.

Källor: Skatteverket, Svenska petroleuminstitutet, Ekonomifakta, Konsumentverket.

Hur fungerar ett skattekonto?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Får man ränta på insatta pengar på skattekontot?

Regeringen meddelade i ett pressmedelande från 7 november att klimatbonusen avskaffas. Detta för att kostnaden för att köra och äga en klimatbonusbil (elbil, laddhybrid eller gasbil) börjar bli jämförbar med traditionella bensin- och dieselbilar.

Slopad miljöbonus gäller för alla bilar som beställs efter 8 november 2022.

Regeringen justerade under 2022 gränserna för vad som gäller miljöbonus. Bilar i lyxsegmentet med nypris över 700 000 kr exkluderas helt ur systemet vilket är stora nyheter.

Hur mycket pengar kan man ha på skattekontot?

I spåren av Riksbankens räntehöjningar har säljräntan för statsskuldväxlar gått upp. Och eftersom räntan på skattekontot är knuten till den genomsnittliga säljräntan för statsskuldväxlar, höjdes intäktsräntan på skattekontot till 1,6875% den 1 februari.

Men eftersom intäktsräntan på skattekontot är skattefri innebär det att den egentligen motsvarar 2,41 procent på ett vanligt bankkonto, där du får betala 30 procent i skatt på räntan.

När stämmer Skatteverket av skattekontot?

När man kör bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp. Avdragsschablonen gäller även för resor med bil i tjänsten som görs helt eller delvis utanför Sveriges gränser.

Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar. Schablonbeloppen är olika för egen bil och förmånsbil.

Avdrag medges med 12,50 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38). Avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

Avdrag medges med 6 kr per mil för körning med moped i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38).

Alternativt kan avdrag medges med faktiska styrkta kostnader för drivmedel, reparation och underhåll hänförliga till milen körda i tjänsten.

Hur betalar man skatt själv?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Hur får man tillbaka pengar på skatten?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Hur betalar jag min skatt?

Det var på hösten 1972 och jag hade just putsat den lätt be­gagnade, men för mig nya, moppen och åkte stolt som en tupp ner till Mobiltappen för att tanka fullt. Fyra och en halv liter bensin betingade ett pris på nästan 4 kronor och 50 öre. En spänn per liter! Det sved allt i plånboken, som vid den här tiden var tunnare än en femkronors-sedel (ni vet så­dana där bruna pappersbitar med en gubbe på, som kunde bytas mot varor).

Därför hade jag med mig en liten flaska med olja som jag snott ur farsans garage, för att få ner driftskostnaden. Att tanka fyraprocentig oljeblandad bensin (som tvåtaktaren på den tidens moppar krävde, för att inte skära ihop) kostade ju lite mer.

Hur fungerar räntan på skattekonto?

Ibland kan det uppstå ränta på ditt skattekonto. Det kan röra sig om intäktsränta till följd av ett överskott på skattekontot – det innebär att du får tillbaka pengar. Det kan också röra sig om kostnadsränta vilket uppstår till följd av ett underskott på skattekontot –då betalar du istället ränta till Skatteverket.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo på skattekontot, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Får jag ränta på skattekontot?

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

När uppdateras saldot på skattekontot?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.