:

Vad händer om man säljer ett hus med förlust?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man säljer ett hus med förlust?
 2. Vad händer om jag säljer min bostadsrätt med förlust?
 3. Får man tillbaka pengar vid förlust av bostadsrätt?
 4. Måste man deklarera en förlust?
 5. Får man dra av mäklararvode vid förlust?
 6. Kan man köpa loss bostadsrätt?
 7. Kan man dra av hela Mäklararvodet?
 8. Hur mycket blir kvar efter bostadsförsäljning?
 9. Hur mycket får man tillbaka när man säljer med förlust?
 10. Hur beskattas förlust?
 11. Hur drar man av mäklararvodet?
 12. Måste man betala mäklaren om man inte vill sälja?
 13. Hur länge måste man bo i en bostadsrätt innan man får sälja?
 14. Vad kostar det att friköpa bostadsrätt?
 15. Hur mycket får jag tillbaka på skatten vid förlust?

Vad händer om man säljer ett hus med förlust?

Varför ska man erbjuda friskvårdsbidrag? Vilka regler gäller och vad räknas som en friskvårdsaktivitet?  Följer eran policy gällande regler eller behöver den anpassas? Detta är några av frågeställningarna kring friskvårdsbidrag som vi besvarar i den här artikeln.

Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att erbjuda dina medarbetare friskvårdsförmåner, detta är helt frivilligt. Däremot ger ett friskvårdserbjudande en rad fördelar både för dig som arbetsgivare och arbetstagare. Att erbjuda ett friskvårdsbidrag eller aktivitet för att utöva friskvård ger en tydlig signal att ni vill underlätta för era anställda att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdserbjudande kan bidra till:

Vad händer om jag säljer min bostadsrätt med förlust?

Med bostadsrätt menar vi i detta inlägg en privatbostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. För det fall du har frågor om en näringsbostadsrätt eller en privatbostadsrätt i en oäkta förening ber vi dig kontakta oss.

Har du under 2022 sålt din bostadsrätt ska du redovisa försäljningen på din inkomstdeklaration som du lämnar in 2023. Det kan dock vara en idé att se till att ha koll på alla belopp och avdrag redan nu.

Får man tillbaka pengar vid förlust av bostadsrätt?

Som de flesta vet kan arbetsgivare bjuda sina anställda på skattefri motion och friskvård. Detta både i form av friskvårdsbidrag (när de anställda själva väljer sina aktiviteter) och så kallade naturaförmåner (när arbetsgivaren bestämmer aktiviteten).

Maxbeloppet för det skattefria friskvårdsbidraget är 5 000 kronor per anställd och kalenderår.

Måste man deklarera en förlust?

Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån som en arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde behöver följande tre förutsättningar finnas:

 • Samma belopp och villkor erbjuds till samtliga anställda (oavsett anställningsvillkor)

 • Vara av mindre värde (maximalt 5 000 kronor per person och år)

 • Nyttjas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag.

Under hösten 2022 meddelade dock Skatteverket att arbetsgivare även kan välja att proportionera friskvårdsbidraget i förhållande till arbetstid och sysselsättningsgrad. En förutsättning för proportionering är att samma villkor gäller för hela personalen – den kan inte göras utifrån kriterier såsom lönenivå eller tjänsteställning.

Vad ett företag erbjuder sina anställda i friskvårdsbidrag är upp till företaget. Men för att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde, får det inte överstiga 5 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaren inte gör skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på förmånen – det sker med andra ord ingen förmånsbeskattning.

Får man dra av mäklararvode vid förlust?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

Kan man köpa loss bostadsrätt?

Bostadsrättsföreningen där jag bor har på stämma fått majoritetsbeslut på att bostadsrätterna (parhus) ska "köpas loss". Vi har två alternativ, att köpa eller flytta, finns inget mellanting enligt juristen som varit med under hela proceduren runt friköp. Kan man verkligen tvingas att flytta om man inte har möjlighet att ta lån för att köpa huset? Hon påstår att det inte går att bilda ny förening för de som inte vill köpa eftersom det rör sig om parhus utan vill/kan man inte köpa ska de gå "den hårda vägen", alltså kasta ut de som inte köper. Är det riktigt? Det låter även som om föreningen inte köper husen av dem som måste flytta och då sitter ju de verkligen på pottan för hur kan man sälja sin bostadsrätt till någon som sedan ska vara tvungen att köpa den en gång till?? Tacksam för svar.

Hej Först och främst räcker det inte med ett vanligt majoritetsbeslut på en stämma för att ta ett sådant beslut. Beslutet ska fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare ska beslutet ha stöd av minst 2/3 av de röstande. Det är även möjligt för en del av föreningens medlemmar att köpa loss ”sina” hus medan resterande medlemmar stannar kvar i föreningen med bibehållen ägandeform, förutsatt att det återstår minst tre medlemmar i föreningen. Möjligtvis kan vissa geografiska restriktioner komma i fråga. Det bör även vara möjligt att skapa en ny bostadsrättsförening som köper de hus vars ägare inte är med vid friköpet. Återigen krävs minst tre medlemmar och att alla andra krav enligt Bostadsrättslagen uppfylls. Givetvis krävs även finansiering. Att det rör sig om ett parhus ska inte vara något problem så länge det inte är så att ena ägaren av parhuset vill genomföra ett friköp medan den andra inte vill det. Som ni säkert vet så går ett friköp till så att ni säljer er bostadsrätt till föreningen och sedan köper det hus ni bott i (och marken den står på) av bostadsrättsföreningen. Båda överlåtelserna ska ske till marknadspris. Därför bör det inte vara något problem att sälja er bostadsrätt till någon annan före friköpet då köparen ändå får tillbaka ungefär samma summa vid friköpet. Det blir alltså inget ”dubbelköp” utan tillslut bara ett köp av en fastighet. Om ni dock vill bo kvar ser jag det inte som någon omöjlighet. Om ni inte vill köpa loss huset måste bostadsrättsföreningen hitta en annan köpare. Det troliga är att detta blir den andra familjen i parhuset för jag har svårt att tänka mig att någon annan skulle vara intresserad. När en bostadsrättsförening säljer ett hus upphör lägenheterna att vara bostadsrätter och bostadsrättsföreningen blir skyldig att betala skälig ersättning (marknadspris) för bostadsrätterna. Är lägenheten tillträdd anses ett skriftligt hyresavtal ingånget. Resultatet blir alltså att ni praktiskt taget säljer er bostadsrätt till bostadsrättföreningen och sedan bor kvar i en hyresrätt hos en ny ägare. Detta är dock en komplicerad situation och jag råder er att ta kontakt med jurist inom detta område för att få en opartisk bedömning av läget. Hur som helst är besittningsrätten väldigt stark i Sverige och därför har jag väldigt svårt att se att ni skulle kunna bli utkastade utan vidare. Lycka till!

Kan man dra av hela Mäklararvodet?

Anställda på KI har rätt till friskvårdsbidrag på 3000 kr per kalenderår. Friskvårdsbidraget kan nyttjas under kalenderåret. Sista gången man kan nyttja friskvårdsbidraget innevarande år är fram till december månads lönekörning.  För att granskare och chefer ska hinna hantera utläggsärendet så ska ärendet registreras i PA-webben senast 30 november.

Detta för att kostnaden ska hamna på rätt beskattningsår. Man kan inte heller ansöka om friskvårdsbidrag för samma kvitto två gånger, även fast kvittot uppgår till över 3000 kr.

Kvitton som inkommer mellan lönekörningsdagen i december fram till årsskiftet (ca 14 dagar) kan inte nyttjas till friskvårdsbidrag under 2023. Den anställde går i detta fall miste om friskvårdsbidraget för 2023. Däremot kan man enligt Skatteverket använda kvittot till 2024 års friskvårdsbidrag. Detta trots att årskortet köptes under december 2023.

Hur mycket blir kvar efter bostadsförsäljning?

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Hur mycket får man tillbaka när man säljer med förlust?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Hur beskattas förlust?

Nej, inte enligt lagen eller centrala kollektivavtal. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om ni ska ha någon friskvårdstid, oftast en timme. Har ni ingen sådan tid? Då kan ni välja att driva det i er fackklubb eller gå ihop några kollegor och lyfta frågan med chefen. Det finns en massa argument att föra fram.

Arbetsplatsen får friskare anställda. Därmed minskar företagets kostnader för sjukskrivningar. Motion gör oss piggare. Då blir vi också mer effektiva och nöjda på jobbet. Om de anställda får generösa villkor för friskvård förbättrar det arbetsgivarens rykte och det kan få fler att söka sig till företaget. Bara för att nämna några plus.

Hur drar man av mäklararvodet?

Hej!

Efter mycket sökande så är det dags att ställa frågan till det här kloka forumet. Jag är novis, har ett eget AB som jag startade för lite mer än ett år sedan, ett AB som jag inte tar ut någon lön från eftersom jag redan har en anställning och lön över brytpunkten. Mitt AB fakturerar ca 20k i månaden och har få utgifter, pengar som jag ser som en buffert för regniga dagar, jag tar inte ut lön men kan komma att ta utdelning i framtiden.

Måste man betala mäklaren om man inte vill sälja?

Traktamente och bilersättning är kostnadsersättningar som du som arbetsgivare kan betala ut för att täcka en anställds ökade kostnader vid en tjänsteresa. Ersättningen kan vara skattefri om den betalas ut under vissa förutsättningar. Du behöver då inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgift på ersättningen.

Om du betalar ut traktamente och bilersättning som överstiger de schablonbelopp som gäller ska den överskjutande delen av ersättningen hanteras som lön. Det innebär att du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivargifter på den överskjutande delen.

När anställda gör tjänsteresor med egen bil kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning enligt schablonbelopp.

När anställda gör tjänsteresor med förmånsbil kan du som arbetsgivare bara betala ut skattefri bilersättning om den anställda betalat allt drivmedel själv.

Om den anställda bara delvis har betalat bilens drivmedel kan du som arbetsgivare inte betala ut skattefri milersättning vid tjänsteresor. Eventuell ersättning blir då lön. Det kan till exempel gälla en anställd som har en laddhybridbil och själv betalar laddning av el vid bostaden medan du som arbetsgivare betalar bensin till bilen eller laddning av el vid arbetsplatsen.

Hur länge måste man bo i en bostadsrätt innan man får sälja?

Hur många lägenheter får man köpa och sälja per år?

Man kan köpa och sälja ett obegränsat antal lägenheter per år men bedömer Skatteverket att det är en näringsverksamhet, att den som driver verksamheten gör det yrkesmässigt, självständigt och med ett vinstsyfte, beskattas man som en näringsidkare.

Vad kostar det att friköpa bostadsrätt?

Även en del andra gemensamma kostnader kan undvikas på detta sätt. Det är till exempel förvaltningskostnader, styrelse- och revisionsarvoden och inte minst avskrivningar vilka belastar medlemmarna genom höjda månadsavgifter. Vissa gemensamma kostnader blir oftast kvar eftersom en samfällighet många gånger behöver inrättas för att hantera olika gemensamma funktioner som till exempel vägar, fibernät och annat.

Hur mycket får jag tillbaka på skatten vid förlust?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.