:

Måste man göra en preliminär inkomstdeklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man göra en preliminär inkomstdeklaration?
 2. Hur fyller man i Preliminär inkomstdeklaration?
 3. Hur gör man en inkomstdeklaration 2?
 4. Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?
 5. Måste jag skicka in en preliminär inkomstdeklaration?
 6. När kan man lämna in inkomstdeklaration 2?
 7. Hur mycket ska jag betala i preliminärskatt?
 8. Vem skriver under inkomstdeklaration 2?
 9. Vad innebär inkomstdeklaration 2?
 10. Vem ska lämna inkomstdeklaration 2?
 11. Vilka bilagor till inkomstdeklaration 2?
 12. När ska inkomstdeklaration 2 skickas in?
 13. När skicka in inkomstdeklaration 2?
 14. Vad händer om man inte lämnar Preliminär inkomstdeklaration?
 15. Vill inte betala preliminärskatt?

Måste man göra en preliminär inkomstdeklaration?

Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av Corona-pandemin har i år anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad.  Nu kan företagen se till att även 2021 års preliminärskatt blir rätt från början.

Företagare kan fram till den 30 november påverka nästa års preliminärskatt, så det blir rätt från början, genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Görs inte det så kommer preliminärskatten bland annat att grundas på de senaste uppgifterna om slutlig skatt. De senaste uppgifterna om slutlig skatt är för 2019.

Hur fyller man i Preliminär inkomstdeklaration?

Välj en digital brevlåda så får du din post om debiterad preliminärskatt digitalt i stället för på papper.

Hur gör man en inkomstdeklaration 2?

Det första steget är att gå till Skatteverkets e-tjänst för "Inkomstdeklaration 2" och välj logga in. Därefter kan du legitimera dig med e-legitimation och du kommer se en översikt över de bolag du kan deklarera för. Där finner du huvudblanketten för Inkomstdeklaration 2.

Huvudblanketten fyller du i enligt vår guide här: INK2 Första sidan.

Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?

I den preliminära inkomstdeklarationen ska du ta upp alla inkomster och avdrag som du räknar med att ha under året. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skatteverket sedan beräkna din debiterade preliminära skatt. Lämnar du inte in någon preliminär inkomstdeklaration beräknar Skatteverket skatten enligt en schablonmetod.

En preliminär inkomstdeklaration ska lämnas in av den som ansöker om F-skatt, men också av den som redan har F-skatt eller särskild A-skatt och beräknar få ökad inkomst.

Måste jag skicka in en preliminär inkomstdeklaration?

Alla som ansöker om F-skatt, eller som redan har F-skatt eller särskild A-skatt, behöver lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Om den beräknade inkomsten blir större än vad som tidigare har angetts ska den preliminära inkomstdeklarationen ändras. 

När kan man lämna in inkomstdeklaration 2?

Här kan du läsa om vilka inlämningsdatum som gäller generellt för årsredovisning och Inkomstdeklaration 2. Men vill du bara veta vad som gäller för just ditt företag så kan du direkt gå längre ner och ange datum för sista dagen på räkenskapsåret.

Hur mycket ska jag betala i preliminärskatt?

Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under samma år som man har en inkomst. Hur mycket preliminärskatt som ska betalas beror på hur stor inkomsten beräknas bli under året. Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige betalar du din preliminärskatt genom att ha en debiterad preliminärskatt. Azets kan hjälpa ditt företag att upprätta en preliminär inkomstdeklaration så du minskar risken att betala in för mycket eller för lite skatt.

Om du betalar in för mycket i preliminär skatt till Skatteverket kan du få problem med företagets likviditet. Pengarna på bolagets konto krymper och du får svårt att betala dina leverantörer och andra intressenter.

Vem skriver under inkomstdeklaration 2?

Hoppa till innehåll

Vem är behörig företrädare för ett bolag att skriva under en inkomstdeklaration? Ett ställningstagande från Skatteverket klargör frågan.

Vad innebär inkomstdeklaration 2?

Du kan inte lämna in bilagorna Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S) i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 . Lämna i stället in dessa i e-tjänsten Filöverföring eller på papper.

Vem ska lämna inkomstdeklaration 2?

Företag och privatpersoner måste varje år göra en inkomstdeklaration. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer: Inkomstdeklaration 1, 2, 3 respektive 4. Senast den 2 maj ska inkomstdeklaration 1 vara inskickad för fysiska personer (privatpersoner och enskilda firmor) 2023. För aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag – som alla är juridiska personer – beror datumet för deklarationen på företagets eller föreningens räkenskapsår. Om du inte kan deklarera i tid, till exempel för att du saknar uppgifter för deklarationen, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen via Skatteverket.

Om du driver enskild firma ska du få deklarationen mellan den 6 och 10 mars om du har en digital brevlåda, annars kan det dröja till den 15 april. Om du har en digital brevlåda skickas deklarationen dit. Om ditt företag är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller stiftelse, skickar Skatteverket ut Inkomstdeklaration 2-4 enligt följande (deklarationen skickas några veckor tidigare om företaget har digital brevlåda):

 • Bokslut september till december: deklarationen skickas i slutet av februari

 • Bokslut januari till juni: deklarationen skickas i slutet av september

 • Bokslut juli till augusti: deklarationen skickas i slutet av oktober

Vilka bilagor till inkomstdeklaration 2?

Inkomstdeklaration 2 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK2S. Skatten, inkomstskatten, som utgår från deklarationen betalas till Skatteverket.

Aktiebolag och ekonomisk förening ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 2. Deklarationen förkortas ofta INK2.

När ska inkomstdeklaration 2 skickas in?

Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 1 augusti 2023 om ditt räkenskapsår slutade 31 december 2022. Om du deklarerar digitalt kan deklarationen lämnas in samma dag.

Om du har brutet räkenskapsår gäller andra datum beroende på ditt företags bokslutsdatum enligt tabellen nedan:

När skicka in inkomstdeklaration 2?

Du kan inte lämna in bilagorna Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S) i e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 . Lämna i stället in dessa i e-tjänsten Filöverföring eller på papper.

Vad händer om man inte lämnar Preliminär inkomstdeklaration?

När preliminär skatt ska betalas enligt särskild debitering, antingen som F-skatt eller som SA-skatt, behövs ett underlag för att bestämma hur stor debiteringen ska vara.

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år (8 kap. 1 § SFL). För att debiteringen, tillsammans med eventuellt skatteavdrag, ska bli så nära beskattningsårets slutliga skatt som möjligt behöver skattebetalaren lämna uppgifter på de inkomster som hen beräknar ha under beskattningsåret.

Uppgifterna som ska ligga till grund för beräknad debiterad preliminär skatt ska lämnas i ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Skatteverket har tagit fram blanketter för preliminär inkomstdeklaration Det finns också en e-tjänst ”Preliminär inkomstdeklaration” på Skatteverkets hemsida. Uppgifterna på blanketterna eller via e-tjänsten blir underlag för beslutet om hur stor den debiterade preliminära skatten ska vara (28 kap. 1 § SFL).

Vill inte betala preliminärskatt?

Prenumerera

Har nyss startat enskild firma och fått "debiterad preliminärskatt" från Skatteverket som ska betalas. Det är uppdelat med lika stort belopp varje månad, med förfallodatum var månad.