:

Vad är DAC6?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är DAC6?
 2. Vad är gränsöverskridande transaktioner?
 3. Vad är ett gränsöverskridande skattearrangemang?
 4. När frågar banken om transaktioner?
 5. Får banken kolla mina transaktioner?
 6. Vad är ett dac6-arrangemang?
 7. Vad är gränsöverskridande arrangemang?
 8. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
 9. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 10. Kan vem som helst se mitt bankkonto?
 11. Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?
 12. Vilken bank ställer minst frågor?
 13. Kan jag lägga till någon på mitt bankkonto utan att de är där?
 14. Kan Kronofogden se mitt bankkonto?
 15. Kan Skatteverket se transaktioner?

Vad är DAC6?

Som många säkert känner till är inkomstskatten generellt sett högre på pensionsinkomster än på lön. Det är därför rent ekonomiskt förmånligare att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ta ut pension oavsett ålder. På grund av det så kallade förhöjda grundavdraget sänks dessutom inkomstskatten från och med det år du fyller 66 år – både på lön och pension.

Att vänta med att ta ut sin pension är därför ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Den inkomstgrundade allmänna pensionen (från Pensionsmyndigheten) förstärks av fortsatt arbete genom att ytterligare pensionsrätter tjänas in. Det blir även ett lägre skatteavdrag på pensionen från och med januari det år du fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. De framtida pensionsutbetalningarna blir förstås högre också av den anledningen att pensionskapitalet ska fördelas på färre år om uttaget senareläggs.

Vad är gränsöverskridande transaktioner?

Kännetecknen i 19 § RAL innehåller fyra olika situationer med gränsöverskridande betalningar. Vissa kriterier är gemensamma för alla situationerna.

Kännetecknet i 19 § 1 RAL omfattar situationer där mottagaren inte har hemvist i något land.

En sådan situation kan uppstå när det finns skillnader i regleringen mellan länder för vad som krävs för att anses ha hemvist i länderna (prop. 2019/20:74 s. 99). Detta kan exempelvis inträffa om land A anser att ett företag har hemvist i det land där det är registrerat medan land B anser att ett företag har hemvist i det land där det har sin verkliga ledning. Ett företag registrerat i land B och med verklig ledning i land A anses då inte ha hemvist i något land.

Det finns exempel längre ner på sidan, läs mer under Exempel gränsöverskridande betalningar.

Vad är ett gränsöverskridande skattearrangemang?

Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (1559/2019, lagen om rapporteringspliktiga arrangemang) trädde i kraft 1.1.2020. Samtidigt fogades nya bestämmelser i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL) om tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar och den skattskyldiges anmälningsskyldighet.

Med de nya bestämmelserna har man genomfört den anmälningsskyldighet som gäller vissa gränsöverskridande skatteplaneringsstrukturer som förutsätts av direktivet (EU) 2018/822 (ändring av s.k. handräckningsdirektivet 2011/16/EU, DAC6-direktivet). Syftet med direktivet är att förbättra EU-ländernas skattemyndigheters tillgång till information om gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan innehålla element av kringgående eller undvikande av skatt. Bakgrunden till direktivet är arbetet inom OECD:s BEPS-projekt om erodering av skattebasen och flyttning av vinster för att begränsa aggressiv skatteplanering och internationell skatteflykt. Direktivet förpliktigar EU-länderna att samla in uppgifterna om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang av de anmälningsskyldiga som är verksamma i landet. Dessa uppgifter delas mellan medlemsländerna kvartalsvis via en central katalog som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

Lagen om rapporteringspliktiga arrangemang tillämpas på sådana arrangemang som kan inverka på storleken eller fastställandet av skatter enligt s.k. handräckningsdirektivet (2011/16/EU). Dessutom förutsätts det att arrangemanget rör mer än en medlemsstat i Europeiska unionen eller en medlemsstat i Europeiska unionen och en tredje stat och att arrangemanget uppfyller minst ett av följande villkor (1 § 2 mom.):

 • samtliga deltagare i arrangemanget har inte skatterättslig hemvist i samma stat ;
 • När frågar banken om transaktioner?

  Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

  • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
  • se vad du får i pension efter skatt
  • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
  • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

  Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

  Får banken kolla mina transaktioner?

  Sakari Wuolijoki är riskchef på Nordea. Han berättar att Nordea liksom alla andra stora banker har ett system som övervakar betalningstrafiken. Det är frågan om ett automatiskt system eftersom antalet transaktioner varje dag är väldigt stort.

  – Det är enorma massor så därför kan ingen anställd läsa allt, det är ett automatiskt system. Men om systemet identifierar någonting så är det en anställd som går igenom det.

  Med hjälp av systemet vill banken identifiera transaktioner där det kan vara frågan om penningtvätt, bedrägeri eller sanktionsreglering.

  Vad är ett dac6-arrangemang?

  Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på pensionens storlek. För en pension som ligger på 17 000 kronor per månad innebär det en skattehöjning med 1 600 kronor i månaden. En pension på 36 000 kronor per månad får en skattehöjning med 3 000 kronor i månaden, enligt Länsförsäkringars beräkningar.

  När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt än vad en löntagare yngre än 65 betalar för sin lön valde man en konstruktion baserad på just ett höjt grundavdrag för den som är över 65 år, säger Trifa Chireh.

  – Nu har denna konstruktion fått till följd att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer att behöva betala markant högre skatt än de som är födda tidigare.

  Även de som fortsätter att arbeta efter 65 år drabbas av höjda skatter vid löner över 33 000 kronor per månad, enligt Länsförsäkringars analys. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på inkomsten, i snitt handlar det om 500 kronor mer i skatt per månad.

  – Ur ett individperspektiv ger beslutet ett negativt avtryck för de som är födda i slutet av 50-talet och hamnar i kläm och får en högre skatt oavsett om de väljer att gå i pension eller om de väljer att fortsätta arbeta. En dubbelsmäll jämfört med tidigare årskullar, säger Trifa Chireh.

  Vad är gränsöverskridande arrangemang?

  Du kan nu lämna in din DAC6-anmälan i MinSkatt.

  Den nuvarande inloggningssidan ”Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar” till Skatteförvaltningens e-tjänster stängs. Du kommer till samma tjänst genom att logga in i MinSkatt och efter identifieringen välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

  Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

  Har googlat och hittat flera år gamla trådar och tänker att det kan vara nya regler och riktlinjer nu, så jag gör en ny tråd.

  Om man har en hobbyverksamhet som månadsvis genererar ca 5000kr i kontanter och 4-5 ggr per år genererar summor på mellan 15 000-45 000kr i kontanter, hur gör man då för att kunna sätta in dessa på banken? Hur mycket kontanter kan man komma med utan att det krävs kvitton eller papper som redovisar pengarnas ursprung? Antar att bankerna har system som samarbetar med varandra så man ej kan sätta in pengarna på olika banker, och bankerna har förmodligen algoritmer som varnar om man vid upprepade tillfällen sätter in mer än ett par tusenlappar i kontanter. Kan dessa system även varna ifall olika personer från samma hushåll sätter in kontanter?

  Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

  På din lön betalar din arbetsgivare 31,42 procent i sociala avgifter, eller arbetsgivaravgifter som de också kallas. Men på inbetalningar till pension betalar arbetsgivaren istället särskild löneskatt på 24,26 procent. Mellanskillnaden, 5,8 procent netto, kan arbetsgivaren välja att skjuta till i form av en extra pensionsinbetalning när du växlar lön mot extra pension. Om du till exempel löneväxlar 1 000 kr kan pensionsinbetalningen vara 1 058 kr utan att arbetsgivarens totala kostnad påverkas.

  Kan vem som helst se mitt bankkonto?

  När du ska sätta in pengar till någon så anger du personens bankkontonummer, det vill säga clearingnummer och kontonummer. 

  • Clearingnummer visar vilken bank kontot tillhör och skrivs alltid före kontonumret. Det är vanligtvis 4 eller 5 siffror. Våra clearingnummer består av 4 siffror.
  • Kontonumret gör att banken kan identifiera vem som äger kontot och ska få pengarna vid en överföring. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank.

  Vi använder sällan ordet "bankkontonummer". När du gör en betalning eller överföring står det "konto" eller "kontonummer" i appen och nätbanken. Skriv clearingnummer och  kontonummer i en följd.

  Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?

  Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

  • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
  • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
  • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

  Vilken bank ställer minst frågor?

  Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

  Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

  Kan jag lägga till någon på mitt bankkonto utan att de är där?

  SBAB erbjuder sparkonton med bra räntor och insättningsgaranti utan avgifter och bindningstider. Du öppnar ditt konto enkelt i vår app eller på sbab.se.

  Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

  Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

  Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

  Collector erbjuder privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton till privatpersoner och företag. Med fokus på sund och hållbar kreditgivning hjälper Collector kunder att låna tryggt utan säkerhet. Collector är ett varumärke inom Norion Bank AB (tidigare Collector Bank AB) som grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.   

  Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!

  Kan Kronofogden se mitt bankkonto?

  Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

  Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

  Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

  Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

  • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
  • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

  Kan Skatteverket se transaktioner?

  I ML används begreppet tillhandahållande i fråga om tillhandahållande av tjänster men i fråga om när varor tillhandahålls används begreppet leverans av varor. EU-domstolen använder sig dock i flertal domar som rör bedömningen om det är frågan om en eller flera beskattningsbara transaktioner av olika uttryck såsom en eller flera transaktioner alternativt prestationer eller ett eller flera tillhandahållanden. Uttrycken används oavsett om det gäller varor eller tjänster. Skatteverket har vid tillämpningen av GML (mervärdesskattelag 1994:200) som ett samlingsnamn vid bedömningen av om det är fråga om en eller flera beskattningsbara transaktioner använt sig av uttrycket ”ett eller flera tillhandahållanden”. Även i nationell praxis har detta uttryck använts i de flesta fall. För att underlätta jämförelse med praxis avser Skatteverket även fortsättningsvis med uttrycket ett eller flera tillhandahållanden både leverans av varor och tillhandahållande av tjänster om det inte särskilt anges att det avser varor respektive tjänster.

  Hur en transaktion ska avgränsas har betydelse bland annat vid bestämmande av platsen för den beskattningsbara transaktionen, av skatteplikt och av skattesats.

  Bedömningen av om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden aktualiseras endast när det är fråga om en och samma beskattningsbara person som tillhandahåller de olika delarna (SRN 2015-10-07, dnr 2-15/I). Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning.

  I ML finns särskilda bestämmelser om i vilka fall en vara eller en tjänst ska undantas från skatteplikt när den levereras eller tillhandahålls som ett led i en annan tjänst som är undantagen från skatteplikt. Detta gäller t.ex. för varor som levereras och tjänster som tillhandahålls som ett led i en utbildning som är undantagen från skatteplikt (10 kap. 17 § ML). För ytterligare information om hur ett led i ska bedömas hänvisas till respektive avsnitt där begreppet behandlas, t.ex. led i utbildning.