:

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2021?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2021?
 2. Hur mycket har man rätt till i friskvårdsbidrag?
 3. Vad ingår i friskvårdsbidrag lista?
 4. Vad räknas som friskvård enligt Skatteverket?
 5. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 6. Är fotvård friskvård?
 7. Är massage friskvård?
 8. Vad ingår inte i friskvård?
 9. Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?
 10. Är thaimassage friskvård?
 11. Är bindvävsmassage friskvård?
 12. Får man ta fotvård som friskvård?
 13. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?
 14. Vad är friskvårdsbidrag?
 15. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 16. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 17. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?
 18. Vad är friskvårdsbidrag?
 19. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 20. Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2021?

Att få friskvårdsbidrag är något som varje företag själv får bestämma om de vill ge ut till sina anställda eller inte. Summan kan variera men brukar ligga mellan 2000 - 5000 kronor. För att bidraget ska vara skattefritt ska det erbjudas till hela personalen på lika villkor. Vi skulle säga att det är en win win, det ger dig som anställd möjlighet att ha ett hälsosammare liv utan extra kostnad samtidigt som arbetsgivare får in mindre sjukskrivningar och sjukfrånvaro plus en gladare, piggare och effektivare personal!

Det sägs att en satsad krona på friskvård ger mer än fyra kronor tillbaka!! 

Hur mycket har man rätt till i friskvårdsbidrag?

En djupdykning i 2019 års statistik kring det populära friskvårdsbidraget gav en hel del intressanta insikter, som till exempel:

 • Genomsnittet för den summa som erbjöds i friskvårdsbidrag 2019 var 3 001 kr.
 • Ca 55% av de anställda nyttjade sitt friskvårdsbidrag.
 • De som nyttjade sitt bidrag använde i snitt 84% av summan.

Den bransch som har det högsta friskvårdsbidraget är bank & försäkring med i genomsnitt 3 461 kr, medan offentlig sektor hamnar i botten med 2 216 kr. Högre belopp ger generellt ett ökat nyttjande. Den magiska summan där mer än hälften av medarbetarna tycker att det är värt att nyttja sitt friskvårdsbidrag verkar ligga på 3000 kr.

Förutom att höja friskvårdsbidraget, vad kan man som arbetsgivare göra för att få fler anställda att använda sitt friskvårdsbidrag? Såhär säger Johanna Helinder, Area Manager Health & Wellness på Benify:

– Kommunikation är A och O. Efter ett mejl eller en push där de anställda påminns om att de har friskvårdsbidrag kvar att nyttja märker vi direkt att fler loggar in och beställer friskvårdstjänster i våra portaler. Det är också viktigt att lyfta fram att bidraget inte bara kan användas till att träna på gym, utan även till exempel massage eller kostrådgivning.

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet. Träning kan också vara bra på fler sätt, säger Johanna:

Vad ingår i friskvårdsbidrag lista?

Motions- och friskvårdsaktiviteter som en arbetsgivare erbjuder hela personalen och som är av mindre värde och enklare slag är skattefria (11 kap. 11 och 12 §§ IL). Förmånen är en personalvårdsförmån och ska uppfylla kriterierna för detta. Bedömningen av vad som är enklare slag och mindre värde skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Bedömningen skiljer sig också åt beroende av om det handlar om motion eller annan friskvård. Även aktiviteten som sådan har betydelse för bedömning av skattefriheten.

Det spelar ingen roll om aktiviteten utförs i Sverige eller utomlands.

Huvudregeln vid inkomstbeskattningen är att kontanta ersättningar och förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktiga. Från detta finns ett fåtal undantag, varav ett är möjligheten för arbetsgivare att utge personalvårdsförmåner. Bestämmelserna bör därför tillämpas restriktivt (jfr HFD 2019 ref. 33 m.fl.).

Det är arbetsgivaren som bestämmer om denna vill utge en personalvårdsförmån i form av motion eller annan friskvård och om detta ska ske genom en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Det är också arbetsgivaren som, inom ramarna för lagstiftning och praxis, bestämmer vilken typ av aktiviteter som denna vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet. Det är också frivilligt för de anställda att utnyttja sådana förmåner.

Vad räknas som friskvård enligt Skatteverket?

Motions- och friskvårdsaktiviteter som en arbetsgivare erbjuder hela personalen och som är av mindre värde och enklare slag är skattefria (11 kap. 11 och 12 §§ IL). Förmånen är en personalvårdsförmån och ska uppfylla kriterierna för detta. Bedömningen av vad som är enklare slag och mindre värde skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Bedömningen skiljer sig också åt beroende av om det handlar om motion eller annan friskvård. Även aktiviteten som sådan har betydelse för bedömning av skattefriheten.

Det spelar ingen roll om aktiviteten utförs i Sverige eller utomlands.

Huvudregeln vid inkomstbeskattningen är att kontanta ersättningar och förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktiga. Från detta finns ett fåtal undantag, varav ett är möjligheten för arbetsgivare att utge personalvårdsförmåner. Bestämmelserna bör därför tillämpas restriktivt (jfr HFD 2019 ref. 33 m.fl.).

Det är arbetsgivaren som bestämmer om denna vill utge en personalvårdsförmån i form av motion eller annan friskvård och om detta ska ske genom en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Det är också arbetsgivaren som, inom ramarna för lagstiftning och praxis, bestämmer vilken typ av aktiviteter som denna vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet. Det är också frivilligt för de anställda att utnyttja sådana förmåner.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Är fotvård friskvård?

Om du har friskvård som personalförmån på din arbetsplats så kan du använda det till fotvård för att förebygga fotproblem.

Vi är anslutna till Actiway och ePassi. Om din arbetsplats också har avtal med dem så anger du det bara vid ditt besök, så sköts all betalning via dem, och du behöver inte ligga ute med några pengar själv.

I annat fall betalar du för din fotvård vid besöket och tar med dig kvittot till din arbetsgivare, som sedan ersätter dig för utlägget.

Är massage friskvård?

Är du en av dem som inte nyttjar ditt friskvårdsbidrag? I så fall är det tid att tänka om. Listan över saker du kan göra för ditt friskvårdsbidrag är lång och det finns garanterat saker som passar dig. På Hagabadet har vi flera hälsosamma aktiviteter som är tillåtet att spendera sitt friskvårdsbidrag på.

Att få friskvårdbidrag från sin arbetsgivare är en förmån som ska ge möjlighet till hälsa och motion. Vad som gäller för ditt friskvårdsbidrag bestäms av din arbetsgivare som i sin tur utgår från skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.

Vad ingår inte i friskvård?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Kan man ta fotvård på friskvårdsbidrag?

Hos oss på Studio Aroma kan du använda ditt friskvårdsbidrag för flera olika behandlingar. Om ditt friskvårdsbidrag håller på att brinna inne vid årsskiftet så kan du lösa ut det idag och använda det 6 månader framåt för friskvårdsbehandlingar. Du kan köpa dina behandlingar direkt hos oss.  Vi skriver då in ditt namn och Personnummer på kvittot som du  redovisar för din arbetsgivare. Du kan också köpa friskvård hos oss genom ePassi, BENIFY och WELLNET (Se länkar ovan).

Det är upp till din arbetsgivare hur mycket du får i friskvårdsbidrag årligen och på vilka tjänster du får använda det. Som arbetsgivare kan man ge en ersättning för friskvård till sina anställda, men det är bara upp till ett visst belopp som det är skattefritt. Skatteverket har satt ett tak på 1000kr per behandling och 5000kr per person och år.

Är thaimassage friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är bindvävsmassage friskvård?

Friskvårdsbidraget är en skattefri personalvårdsförmån, på samma sätt som till exempel gratis frukt för personalen. För att en personalvårdsförmån ska räknas som skattefri behöver den vara av mindre ekonomiskt värde och ha som syfte att skapa trivsel för medarbetarna. Läs gärna mer i inlägget 8 skattefria förmåner du kan erbjuda dina anställda.

Enligt Skatteverkets regler för friskvård kan man som arbetsgivare erbjuda sina anställda upp till 5000 kr per år i friskvårdsbidrag som skattefri förmån. Är friskvårdsbidraget högre än 5000 kr om året handlar det inte längre om en förmån ”av mindre värde”, vilket innebär att medarbetarna förmånsbeskattas på hela beloppet; inte bara den del som överstiger 5000 kr.

Får man ta fotvård som friskvård?

Friskvårdsbidraget är en skattefri personalvårdsförmån, på samma sätt som till exempel gratis frukt för personalen. För att en personalvårdsförmån ska räknas som skattefri behöver den vara av mindre ekonomiskt värde och ha som syfte att skapa trivsel för medarbetarna. Läs gärna mer i inlägget 8 skattefria förmåner du kan erbjuda dina anställda.

Enligt Skatteverkets regler för friskvård kan man som arbetsgivare erbjuda sina anställda upp till 5000 kr per år i friskvårdsbidrag som skattefri förmån. Är friskvårdsbidraget högre än 5000 kr om året handlar det inte längre om en förmån ”av mindre värde”, vilket innebär att medarbetarna förmånsbeskattas på hela beloppet; inte bara den del som överstiger 5000 kr.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

Vad är friskvårdsbidrag?

Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

 • Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

Vad är friskvårdsbidrag?

 • Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.