:

Hur hög är räntan på skattekontot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hög är räntan på skattekontot?
 2. När betala restskatt 2023 utan ränta?
 3. Kan man få ränta på skattekonto?
 4. När får man Intäktsränta på skattekontot?
 5. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 6. Hur mycket pengar får man sätta in på skattekontot?
 7. Får man spara pengar på skattekontot?
 8. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 9. Vilken bank ger bäst ränta på sparkonto?
 10. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 11. Kan banken kontakta Skatteverket?
 12. Vad kommer sparräntan vara 2023?
 13. Vad har Swedbank för ränta på sparkonto?
 14. Vad blir skatten 2023?
 15. Vad tittar Skatteverket extra på 2023?

Hur hög är räntan på skattekontot?

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, sex månader efter förra höjningen 1 februari 2023.

 • Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 augusti (SKV, pressmeddelande 26 juli 2023)

Kostnadsräntorna höjs med 1,25 procentenheter. Intäktsräntan höjs med 0,5625 procentenheter. Från den 1 augusti 2023 gäller följande räntenivåer.

När betala restskatt 2023 utan ränta?

Att jämföra med 1,61 procent på ett sparkonto (1,125/0,7) i och med att räntan är skattebefriad. Räntan du betalar för din skatteskuld är inte heller avdragsgill.

Basräntan (den låga kostnadsräntan) är den ränta du får betala för din skuld fram till och med förfallodagen. Den höga kostnadsräntan är den ränta som du får betala för en skuld som inte betalas på förfallodagen. Förfallodagen inträffar för de flesta i november. Var alltså noggran med att betala din skuld i tid - 17,5 procent i ränta blir snabbt mycket pengar.

Skatteverket skriver att räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts. De skriver också att den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Har du redan betalat in kvarskatten eller gör en betalning före 1 november påverkas inte.

 • Intäktsränta: 1,125 %
 • Låg kostnadsränta: 2,5 %
 • Hög kostnadsränta: 17,5 %

Lea bank erbjuder ett sparkonto som ger dig frihet att göra uttag utan avgifter eller bindningstider. Samtidigt får du en bra ränta på dina besparingar och ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Hos Borgo erbjuds du konkurrenskraftig ränta och fria uttag på ett sparande som du vet enbart används till finansiering av bolån. Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Kan man få ränta på skattekonto?

Att jämföra med 1,61 procent på ett sparkonto (1,125/0,7) i och med att räntan är skattebefriad. Räntan du betalar för din skatteskuld är inte heller avdragsgill.

Basräntan (den låga kostnadsräntan) är den ränta du får betala för din skuld fram till och med förfallodagen. Den höga kostnadsräntan är den ränta som du får betala för en skuld som inte betalas på förfallodagen. Förfallodagen inträffar för de flesta i november. Var alltså noggran med att betala din skuld i tid - 17,5 procent i ränta blir snabbt mycket pengar.

Skatteverket skriver att räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts. De skriver också att den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Har du redan betalat in kvarskatten eller gör en betalning före 1 november påverkas inte.

 • Intäktsränta: 1,125 %
 • Låg kostnadsränta: 2,5 %
 • Hög kostnadsränta: 17,5 %

Lea bank erbjuder ett sparkonto som ger dig frihet att göra uttag utan avgifter eller bindningstider. Samtidigt får du en bra ränta på dina besparingar och ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Hos Borgo erbjuds du konkurrenskraftig ränta och fria uttag på ett sparande som du vet enbart används till finansiering av bolån. Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

När får man Intäktsränta på skattekontot?

Räntan på skattekontot, den så kallade basräntan, höjdes i november 2022 från 1,25 procent till 2,5 procent. Det var första gången på nästan tio år. Skatteverket höjde sedan räntan ytterligare den 1 februari 2023 till hela 3,75 procent. I och med denna förändring kan det vara läge att justera kvarskatten.

Räntan utgår på kvarskatt som överstiger 30 000 kronor från och med 12 februari 2023 för privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår och på belopp som understiger 30 000 kronor från och med 4 maj 2023. För att minska räntekostnaden bör en insättning ske på skattekontot som täcker den förväntade skattekostnaden. 

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Programmet visar om det blir överskott eller kvarskatt då beräknad slutlig skatt har minskats med preliminärskatter.

För den som får kvarskatt ger programmet besked om vilka extrabelopp som behöver betalas och när denna betalning senast måste ske för att kostnadsränta ska undvikas. Har du redan ett överskott på ditt skattekonto hos Skatteverket behöver förstås inte någon fyllnadsbetalning göras med det belopp som redan finns på skattekontot.

Programmets visar även hur stor kostnadsränta och intäktsränta som uppstår fram till förfallodagen för betalning av kvarskatt eller dagen för återbetalning av överskott.

Hur mycket pengar får man sätta in på skattekontot?

Lea bank erbjuder ett sparkonto som ger dig frihet att göra uttag utan avgifter eller bindningstider. Samtidigt får du en bra ränta på dina besparingar och ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Hos Borgo erbjuds du konkurrenskraftig ränta och fria uttag på ett sparande som du vet enbart används till finansiering av bolån. Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Får man spara pengar på skattekontot?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vilken bank ger bäst ränta på sparkonto?

I det nya räntelandskapet lockar sparräntor som ibland når över 3 procent.

Samtidigt gäller det att se upp för två vanliga räntefällor, inflationen och storbankernas undermåliga räntevillkor.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

För att bestämma nivåerna för de nya riktvärdeangivelserna ska köpen granskas närmare. Syftet med granskningen är att säkerställa att köpen är marknadsmässiga och att uppgifterna om köpen och den ingående egendomen är rättvisande. Köpeskillingarna ska korrigeras för prisutvecklingen och köpen ska även viktas i förhållande till ett nivåår.

Kan banken kontakta Skatteverket?

 • Ställ en fråga eller lämna ett svar 
 • Ställ en teknisk fråga
 • Ta del av allmän handling
 • Skicka in synpunkter och idéer
 • Tipsa om misstänkt fusk

Välj i första hand Ställa en fråga för att få svar på en fråga som gäller dig som privatperson eller ditt företag. Använd det här formuläret även när du har ett pågående ärende hos oss. Vi har inte möjlighet att svara på frågor som innehåller länkar till andra molntjänster, program eller liknande. Det är därför viktigt att du skriver in din fråga direkt i formuläret.

Vad kommer sparräntan vara 2023?

Sparräntan är den avkastning du får när du sätter in pengar på ett sparkonto. Enkelt förklarat är det en belöning du får för att placera dina pengar hos en bank eller kreditinstitut. Räntan beräknas från den första dagen kontot öppnades till den sista dagen innan du tar ut sparkapitalet. Det innebär att du i slutet av sparperioden har mer pengar än när du öppnade sparkontot. Har du ett långtidssparande kommer du att få mer i ränteutbetalning, även om du inte sätter in mer pengar på kontot. Detta beror på ränta på ränta-effekten. Sparräntan beräknas nämligen på hela beloppet på kontot plus den ränta som tidigare betalats ut. Så ju längre du har ditt sparande, desto snabbare ökar det – så länge du inte tar ut pengar vill säga. Det är viktigt att komma ihåg är att du måste betala 30 procent i skatt på den totala räntesumman du fått. Normalt sett drar banken skatten innan pengarna betalas ut till ditt konto.

Den som bestämmer räntenivån i Sverige är Riksbanken. Beroende på nationella och internationella marknadsfaktorer fattas beslut om reporäntan i landet, det vill säga de styrräntan som är grunden för alla andra räntor. Genom att höja eller sänka reporäntan kan Riksbanken kontrollera inflationen så att den stannar på cirka 2 procent. Även om det är reporäntan som styr ränteutvecklingen på marknaden är det bankerna själva som bestämmer sina egna räntor. Det finns nämligen inga lagar eller regler som banker ska följa för att sätta sina räntor utan det råder fri räntesättning.

Vad har Swedbank för ränta på sparkonto?

Hos flera banker kan man få en högre sparränta om du väljer att binda ditt sparkapital. Det innebär att pengarna blir låsta på ditt sparkonto under året och som tack erbjuds du en högre ränta.

Här hittar du några banker som erbjuder ett fast sparkonto med minst 3% i ränta om du binder sparandet i ett år. Alla i listan omfattas av insättningsgarantin.

 • Nstart: Den unga uppstickarbanken Nstart erbjuder en ränta på 4,05% om du binder ditt sparande på ett år. Du kan skapa konto enkelt online med hjälp av bank-id. Läs mer om Nstart här. (Annons)
 • Nordea: Hos storbanken Nordea kan du binda dina pengar i ett år och få en ränta på 3,50%. Minsta belopp du kan spara på kontot är 10 000 kronor. Läs mer hos Nordea här.
 • Collector Bank: Med Collector Banks ettåriga sparkonto med fast ränta erbjuds du 3,80% i ränta. Minsta insättning är 10 000 kr och du kan ansöka om kontot online och signera med ditt bank-id. Läs mer hos Collector Bank här. (Annons)
 • Danske Bank: Danske Bank har en ränta på 3,50% på sitt sparkonto med ett års bindningstid. På deras webbsida kan du öppna konto om du är kund hos banken sedan tidigare. Läs mer hos Danske bank här.
 • Erik Penser Bank: Banken erbjuder en sparränta på 3,90% vid 1 års bindning. Lägsta insättningen är 25 000 kronor och du tecknar kontot enkelt online. Läs mer hos Erik Penser bank. (Annons)

Vad blir skatten 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Vad tittar Skatteverket extra på 2023?

Publicerat 28 februari 2017 i kategorin Nyheter

I årets kontroller inför deklaration ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i