:

När ska momsen vara inne januari 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen vara inne januari 2023?
 2. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 3. När ska momsen betalas Månadsmoms?
 4. Hur och när ska momsen betalas?
 5. Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?
 6. Är momsen alltid 25?
 7. Vilken Momsperiod?
 8. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 9. Måste momsen stå på fakturan?
 10. Hur räknar man baklänges moms?
 11. Hur redovisas momsen i samband med förskott?
 12. När tas momsen upp vid fakturering?
 13. Vad menas med Baklängesmoms?
 14. Varför Baklängesmoms?
 15. Vad gäller för fakturadatum?

När ska momsen vara inne januari 2023?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag ska lämna till myndigheter*

När ska momsen betalas Månadsmoms?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur och när ska momsen betalas?

Använder du e-tjänsten Skattekonto kan du klicka på ”Betalningsuträkning” för att göra en sammanställning för hur mycket du ska betala. Deklarerar du på blankett ska du själv räkna ihop hur mycket du ska betala.

Momsen ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din momsdeklaration. 

Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Är momsen alltid 25?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vilken Momsperiod?

Skatteperioden för moms är en tidsperiod (månad, kvartal, år) för vilken momsen ska deklareras och betalas. Längden på skatteperioden beror på företagets omsättning. 

I regel är skatteperioden en kalendermånad. Om företaget har en liten omsättningen kan företaget dock ansöka om en längre skatteperiod, om omsättningen

 • understiger 100 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal. 
 • understiger 30 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal eller ett år.

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

Många små- eller egenföretagare tror ofta att skatteverket till exempel är ute efter att sätta dit dig som företagare, att du hamnar i fängelse för bokföringsbrott om du missar en momsredovisning eller att bokföring i sig självt är övermäktigt och supersvårt. Vi frågade några av våra medarbetare som också driver eget företag om deras största rädslor innan de visste vad som gäller.

En rent allmän, men ack så otrevlig känsla som många egenföretagare upplever. Skatteverket har ett oförtjänt dåligt rykte tidvis. Deras sida kan ibland upplevas som svårnavigerad, speciellt om du inte vet exakt vad det är du letar efter. På senare år har den gått åt det bättre hållet. Det är dock fortfarande mycket information på ett och samma ställe.

Måste momsen stå på fakturan?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur räknar man baklänges moms?

Hur kan man räkna moms baklänges – och är det säkert att göra så? Baklängesmoms är något som du säkerligen hört talas om som företagare. Det är ett sätt att räkna ut momsen på en vara och det är ytterst enkelt – och gångbart.

Hur redovisas momsen i samband med förskott?

En förskottsbetalning innebär att kunden har betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Det betyder i sin tur att mottagaren av förskottsbetalningen, till exempel ett företag, har en skuld till kunden i form av varor som inte har levererats eller arbeten som inte har utförts. Av den anledningen ska en förskottsbetalning från en kund redovisas som en skuld i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.

När tas momsen upp vid fakturering?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vad menas med Baklängesmoms?

Om du har en summa inklusive moms och vill veta summan utan moms behöver du räkna momsen baklänges. Det är lätt att tro att det skulle gå att bara ta t.ex 25 % av den summan du har för att komma fram till den ursprungliga summan exkl moms, men då kommer du inte att få rätt värde.

Använd gärna formuläret ovan och välj den momssatsen som du vill räkna baklänges ifrån.

Varför Baklängesmoms?

Marginalmoms är den momssats som används för att räkna ut momsbeloppet baklänges. Det vill säga när man har ett belopp som inkluderar moms och vill veta hur mycket momsen var.

Marginalmomsen (M) kan räknas fram om man vet påläggsmomsen (P) med formeln M = P/(1+P) och omvänt P = M/(1-M).

Vad gäller för fakturadatum?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lag som reglerar hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är upp till säljaren att bestämma hur lång tid köparen har på sig att betala, såvida det inte finns några andra avtalsvillkor som säger annat.