:

Vad är avdragsgilla kostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är avdragsgilla kostnader?
 2. Vilka kostnader är avdragsgilla i ett företag?
 3. Vilka avdrag får man göra Skatteverket?
 4. Vilka kostnader är avdragsgilla aktiebolag?
 5. Vad är inte avdragsgillt?
 6. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 7. Är mobiltelefon avdragsgillt?
 8. Vilka avdrag kan man göra som privatperson?
 9. Är personalkostnader avdragsgilla?
 10. Vad är avdragsgilla och icke avdragsgilla kostnader?
 11. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 12. Hur gör man avdrag för hemmakontor?
 13. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 14. Vad är en ej avdragsgill kostnad?
 15. Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

Vad är avdragsgilla kostnader?

En avdragsgill kostnad, benämns ofta som avdrag, är en kostnad som kan dras av från vinsten i företaget. Avdraget gör då att vinsten blir mindre och skatten lägre. Om utgiften inte bokförs som avdragsgill blir däremot vinsten i företaget densamma och skatt betalas på utgiften.

För att en utgift ska räknas som avdragsgill ska inköpet vara direkt kopplat till verksamheten. Det är alltså inköp som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar.

Här är några avdragsgilla kostnader du bör känna till.

Vilka kostnader är avdragsgilla i ett företag?

För det första är det nästan alltid som avdragsrätten ska prövas enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Det vill säga om det är en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Denna prövning ska ske i varje enskilt fall utifrån där gällande förutsättningar. Samma utgift kan därför vara avdragsgill i ett företag men däremot inte i ett annat.

Det kan också vara svårt att bedöma avdragsrätten för vissa särskilt reglerade utgifter i 16 kap. 2 – 36 §§ IL. Det gäller inte minst reglerna om representationskostnader. Det största problemet med denna bestämmelse är att det saknas en definition i lagen av vad som är representationskostnad. Dessutom saknas vägledande praxis för denna fråga från Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet med regeln är att undvika att privata levnadskostnader görs avdragsgilla. Det är emellertid inget som förvaltningsrätten eller kammarrätten verkar ta särskilt stor hänsyn till, vilket innebär att typiska marknadsföringskostnader i vissa fall kan omfattas av avdragsbegränsningen. Förutsägbarheten för dessa utgifter är därför många gånger närmast noll.

Vilka avdrag får man göra Skatteverket?

Avdragsramar:

Med ”enklare förtäring” menas förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid, och som är av mindre värde, till exempel alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.

Vilka kostnader är avdragsgilla aktiebolag?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Vad är inte avdragsgillt?

När du startar ett företag har du kanske kostnader för tiden fram till och med den dag du kör igång officiellt. Du har då avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de uppkommit efter företagsstarten. Du får dra av utgifter från och med kalenderåret innan företaget startade.

Om du börjar verksamheten 16 april 2023 får du dra av startkostnader från och med 1 januari 2022.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Är mobiltelefon avdragsgillt?

Avdrag innebär som bekant att du inte behöver betala lika mycket i skatt. Du får mer pengar över. Ett avdrag är en skattelättnad på en kostnad du har haft under året och du gör avdraget i din årliga deklaration. 

Vilka avdrag kan man göra som privatperson?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Är personalkostnader avdragsgilla?

Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje är att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är skattefritt för den anställde. 

Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften.

Betalar arbetsgivaren ett belopp som överstiger 5000 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för HELA beloppet (enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren, oavsett om den är skattepliktig eller skattefri för den anställde. Arbetsgivaravgifter ska dock betalas men endast på förmåner som är skattepliktiga för den anställde.

Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och de är dessutom avdragsgilla för bolaget. Under 2019 är beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av, och kom ihåg – det är värt den lilla tid det tar.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria för den anställde. Beloppen nedan är så kallade gränsbelopp vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen.

 • JulgåvaSom företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.
 • JubileumsgåvaFirar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.
 • MinnesgåvaHar du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

Vad är avdragsgilla och icke avdragsgilla kostnader?

Du har säkert hört termen ”avdragsgill” vid något tillfälle, men vad betyder det egentligen? Som företagare är det viktigt att känna till vad det innebär och vilka kostnader som räknas som avdragsgilla för att kunna använda det korrekt i bokföringen. Om du använder det rätt, kan du spara in mycket pengar. Vi reder ut de viktigaste begreppen och funktionerna. 

Att en kostnad är avdragsgill betyder att den kan dras av från företagets resultat och det ger företaget en del fördelar skattemässigt. Genom att göra dessa avdrag minskar företagets vinst och det leder till att skatten för företaget blir lägre. 

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Hur gör man avdrag för hemmakontor?

  Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

  Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

  Får man dra av vitvaror i deklarationen?

  Vilka förbättringsåtgärder på lägenheten får man göra avdrag för när man säljer bostaden? Svaret är inte helt solklart. Berit Hagelin på Skatteverket reder ut vanliga frågetecken.

  Den som säljer en bostadsrätt får göra avdrag i deklarationen för utgifter som har inneburit en förbättring av lägenheten. De sammanlagda utgifterna måste dock uppgå till minst 5 000 kronor per år. Arbetskostnader för egenutförda arbeten är aldrig avdragsgilla.

  Vad är en ej avdragsgill kostnad?

  Fler än en gång har Skatteverket stött på exempel där man försöker dra av för diverse lyft och förstoringar. Inte sällan är det modeller som argumenterar för att skönhetsoperationerna de försöker dra av krävs för att få jobb.

   Utfall: Ej avdragsgillt!För tydlighetens skull: Gällande det yttre är det endast skyddskläder som går att dra av.

  Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

  Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

  Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.