:

Vilken Skattetabell föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken Skattetabell föräldrapenning?
 2. Hur mycket skatt dras på föräldrapenning?
 3. Vilken Skattetabell ska man ha?
 4. Är föräldrapenning efter skatt?
 5. Vilken lön baseras föräldrapenning på?
 6. Hur stor del av lönen får man i föräldrapenning?
 7. På vilken lön beräknas föräldrapenning?
 8. Varför har jag skattetabell 32?
 9. Vilken kolumn i Skattetabellen ska man använda?
 10. Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?
 11. Hur maxar man sin föräldrapenning?
 12. Hur fungerar föräldralön?
 13. Vad baseras föräldralönen på?
 14. Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?
 15. Är föräldralön pensionsgrundande?

Vilken Skattetabell föräldrapenning?

Som ny utländsk arbetstagare i Norge blir du automatiskt beskattad med en så kallad "kildeskatt" på 25 procent där trygdeavgiften ingår. Med denna skatt kan man inte göra några avdrag och behöver då inte heller lämna in en "skattemelding" (deklaration) i Norge.

Läs mer om "Kildebeskattning" på lön för utländska arbetstagare på Skatteetatens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du väljer själv om du vill skatta enligt "kildeskatt"-upplägget eller om du vill ha ordinarie skatt och deklarera som vanligt i Norge. Du kan välja att övergå till ordinarie skatt senast 31 december, tre år efter inkomståret. Om du har bytt till ordinarie skatt kan du inte byta tillbaka till "kildeskatt" samma år.

Hur mycket skatt dras på föräldrapenning?

Det intyg om graviditet som tidigare skickats in till försäkringskassan fungerar som en första anmälan om föräldrapenning.

(Du har ju även rätt att ta ut hel eller del av föräldrapenning före beräknad förlossning, max 60 dagar i förväg. Läs mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella under graviditeten.)

När barnet är fött och den andra föräldern så småningom vill ta ut föräldrapenning, behöver ni göra en ny ansökan. Detsamma gäller om någon av er arbetar en period och sedan vill återuppta föräldrapenningen.

Om du arbetat tidigare får du i regel en föräldrapenning som grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Den ligger på knappt 80 procent av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr så blir din föräldrapenning drygt 500 kr/dag. Men tjänar du till exempel 475 000 kr om året baseras din SGI på 80 procent av 443 000 kr, som är taket i skrivande stund.

Observera att det gäller för veckans alla dagar, du kan alltså få föräldrapenning även under helger.

Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan få en föräldrapenning som baserar sig på inkomst, då får du ersättning på grundnivå. I dagsläget (2018) innebär det 250 kr/dag.

Vilken Skattetabell ska man ha?

Försäkra din inkomst – inkomstförsäkring ingår i medlemskapet i facket⭐ Unionen.se är Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

✔️ Perfekt för alla tjänstemän, även egenföretagare & chefer✔️ Över 700 000 medlemmar✔️ Inkomstförsäkring ingår

⭐ Kommunal.se är Sveriges största fackförbund för arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Är föräldrapenning efter skatt?

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och omvårdnadsbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § IL).

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. SFB är skattefritt (11 kap. 32 § IL).

Vilken lön baseras föräldrapenning på?

Föräldrapenning som baseras på din inkomst kallas för föräldrapenning på sjukpenningnivå.

För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste du ha haft en årsinkomst på minst 82 300 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen.

Hur stor del av lönen får man i föräldrapenning?

Det intyg om graviditet som tidigare skickats in till försäkringskassan fungerar som en första anmälan om föräldrapenning.

(Du har ju även rätt att ta ut hel eller del av föräldrapenning före beräknad förlossning, max 60 dagar i förväg. Läs mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella under graviditeten.)

När barnet är fött och den andra föräldern så småningom vill ta ut föräldrapenning, behöver ni göra en ny ansökan. Detsamma gäller om någon av er arbetar en period och sedan vill återuppta föräldrapenningen.

Om du arbetat tidigare får du i regel en föräldrapenning som grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Den ligger på knappt 80 procent av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr så blir din föräldrapenning drygt 500 kr/dag. Men tjänar du till exempel 475 000 kr om året baseras din SGI på 80 procent av 443 000 kr, som är taket i skrivande stund.

Observera att det gäller för veckans alla dagar, du kan alltså få föräldrapenning även under helger.

Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan få en föräldrapenning som baserar sig på inkomst, då får du ersättning på grundnivå. I dagsläget (2018) innebär det 250 kr/dag.

På vilken lön beräknas föräldrapenning?

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Har du inget jobb baseras din SGI på den förväntade inkomsten.

Vill du få ut maximalt i föräldrapenning, alltså 80 procent av din SGI, tar du ut sju föräldradagar i veckan. Föräldrapenningen är nämligen kalenderbaserad och inte dagberäknande som din lön är hos din arbetsgivare.

Var bara medveten om att ni då bara kommer kunna vara hemma med ditt barn med utbetald föräldrapenning i 480 dagar, ungefär ett år och tre månader.

Varför har jag skattetabell 32?

Här ser du alla belopp i skattetabell 32 för beräkning av preliminär skatt 2023. Alla belopp är angivna i kronor om inget annat anges och gäller månadslöner.

Kolumnförklaringar

Vilken kolumn i Skattetabellen ska man använda?

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte.

Hur är smartast att ta ut föräldrapenning?

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du får i inkomst innan barnet har fötts. Din föräldrapenning baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst och är 97 procent av din inkomst. Sedan får du 80 procent av din SGI i föräldrapenning.

Om du arbetar heltid baseras din SGI, sjukpenninggrundande inkomst på din månadslön men också på återkommande övertidsersättning. Kort och gott lönar det sig att jobba mer än heltid. Men taket ligger dock på 37 333 kronor i månaden. Tjänar du mer än det påverkas inte din föräldrapenning.

Har du inget jobb baseras din SGI på den förväntade inkomsten.

Vill du få ut maximalt i föräldrapenning, alltså 80 procent av din SGI, tar du ut sju föräldradagar i veckan. Föräldrapenningen är nämligen kalenderbaserad och inte dagberäknande som din lön är hos din arbetsgivare.

Var bara medveten om att ni då bara kommer kunna vara hemma med ditt barn med utbetald föräldrapenning i 480 dagar, ungefär ett år och tre månader.

Hur maxar man sin föräldrapenning?

Att ansöka om pengar hos Försäkringskassan i samband med att ni har fått ert barn kan kännas väldigt krångligt. Jag har därför försökt att skriva en enklare text för att förklara hur man kan göra. Här finns även en tabell där ni kan se hur länge ni kan vara hemma samt ett räkneexempel för hur mycket föräldrapenning ni får ut per månad före skatt.

Det första du behöver göra är att skicka in ditt intyg om graviditet. Detta intyg får du av din barnmorska som du går till under graviditeten. Intyget fungerar som din anmälan och du kan planera och ansöka om föräldrapenning när intyget kommit fram. Skicka intyget till: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Hur fungerar föräldralön?

Föräldralön eller föräldrapenningtillägg är en förmån som du som föräldraledig kan ha rätt att ta del av. Har du rätt till föräldralön så innebär det att din arbetsgivare fyller ut din föräldrapenning från försäkringskassan med ett tillägg på runt 10 procent av din lön.

I denna artikel kan du läsa mer om vad föräldralön är för något och vad det innebär för dig som snart ska vara föräldraledig. 

Vad baseras föräldralönen på?

Om det finns på din arbetsplats har du rätt till så kallad . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen. Kolla med din arbetsgivare om du måste ansöka om föräldralön och vad en sådan ansökan ska innehålla. 

Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning och avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande cirka 90 % av din lön om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

Kan man ha lön och föräldrapenning samtidigt?

Ja, det kan du. Föräldrapenningen räknas som en inkomst, och inkomsten påverkar inte dina studiemedel så länge den är lägre än ditt fribelopp.

Är föräldralön pensionsgrundande?

Normalt sett fortsätter du att tjäna in tjänstepension när du är föräldraledig. Men det fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2.

Har du ITP 1 fortsätter du att få pengar till din tjänstepension när du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. För de dagar du är hemma utan att ta ut föräldrapenning betalas däremot inga pengar till din tjänstepension. Obs! Läs även informationen längst ner på sidan till dig med ITP 1.