:

Är gratifikation skattepliktig?

Innehållsförteckning:

 1. Är gratifikation skattepliktig?
 2. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 3. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?
 4. Hur mycket får man ge i gåva till anställda?
 5. När betalar man 57% skatt?
 6. Är det högre skatt på bonus?
 7. Kan man ge bort hur mycket pengar som helst?
 8. Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?
 9. Kan man ge bort en miljon?
 10. Får man ge bort pengar till sina barn?
 11. Får man ge Sommargåva till anställda?
 12. Vad räknas som gåva Skatteverket?
 13. Hur många tjänar över 50 000?
 14. Vad är gränsen för höginkomsttagare?
 15. Hur mycket skattar jag på min bonus?

Är gratifikation skattepliktig?

Vad gäller för olika typer av gåvor?

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är det ingen skatt på gåvor, utan förvärv/givande av gåvor är skattefritt, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Hur mycket får man ge i gåva till anställda?

Har du hunnit fixa julklappar till dina anställda? Eller fyller kanske någon i personalen jämnt? Förutom att du ska hitta lämpliga gåvor till de här tillfällena, finns det även regler för i vilken form gåvan får ges samt hur mycket den får vara värd.

Huvudregeln för gåvor till anställda är att de är skattepliktiga, men håller du värdet av en gåva inom en viss gräns är den skattefri. Gränsen för en julgåva går till exempel vid 500 kronor. I år har du även möjlighet att ge dina anställda gåvor för 2 000 kronor extra skattefritt.

När betalar man 57% skatt?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Är det högre skatt på bonus?

Engångsskattetabeller används för att se hur mycket skatt som ska betalas på lön för arbete som inte är regelbundet eller som avser en bestämd tidsperiod.

När en arbetsgivare betalar en arbetstagare lön för ett arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod ska ett skatteavdrag göras på engångsbeloppet i enlighet med Skatteverkets engångsskattetabeller. Engångsskatt är alltså skatt som ska dras från lön som betalas ut oregelbundet. Exempel på lön som betalas ut som engångsbelopp är bonus, viss typ av ackordslön, retroaktiv lön, vissa provisioner och arvoden, avgångsvederlag, semesterersättning samt retroaktiv livränta. Vid lön som en arbetsgivare betalar ut regelbundet betalas inte engångsskatt, utan då dras skatten enligt den allmänna tabellen.

Kan man ge bort hur mycket pengar som helst?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?

Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

Kan man ge bort en miljon?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Får man ge bort pengar till sina barn?

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Kan man göra sitt barn arvslöst? Barns rätt till laglott

Får man ge Sommargåva till anställda?

Inför sommaren brukar det vara många företag som vill bjuda sina anställda på en sommarfest. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Vad räknas som gåva Skatteverket?

Reglerna om skattereduktion för gåva finns i 67 kap. 20–26 §§ IL. Rätt till skattereduktion har de fysiska personer som uppfyller samtliga följande krav:

 • vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år
 • är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret
 • har haft utgifter för gåvor till en godkänd gåvomottagare, eller ska ta upp värdet av sådana gåvor som inkomst.

För att kunna få skattereduktion för en gåva måste gåvan ges till en i förväg godkänd gåvomottagare. Det kan vara en svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund. Det kan också vara en utländsk motsvarighet till dessa. Gåvomottagaren måste vara godkänd vid gåvotillfället. En lista över all godkända gåvomottagare med datum för godkännande, finns på Skatteverkets webbplats.

Ett godkännande som gåvomottagare kan återkallas. Gåvogivaren har då rätt till skattereduktion för gåvor som ges fram till dess att beslutet om återkallelse har fattats.

Hur många tjänar över 50 000?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Vad är gränsen för höginkomsttagare?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Hur mycket skattar jag på min bonus?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt.