:

Har ej krävts på betalning?

Innehållsförteckning:

 1. Har ej krävts på betalning?
 2. Vad händer om man bestrider ett inkassokrav?
 3. Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?
 4. Vad är en betalningsuppmaning?
 5. Hur länge kan man kräva betalning?
 6. Måste man betala en faktura på 10 dagar?
 7. Hur länge kan en skuld ligga hos inkasso?
 8. Hur lång tid tar det innan inkasso går till Kronofogden?
 9. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Hur försvinner betalningsanmärkningar?
 12. Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?
 13. Hur länge kan man kräva betalning för en faktura?
 14. Hur länge är man skyldig att betala en faktura?
 15. Vad händer om man är en dag sen med en faktura?

Har ej krävts på betalning?

En mängd olika situationer kan leda till att det här meddelandet visas. Försök att lösa problemet med de här förslagen:

 • Om meddelandet följs av anvisningar om att skicka ytterligare uppgifter till oss måste du skicka in dem. Andra lösningar fungerar sannolikt inte.
 • Kontrollera om faktureringsadressen för din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) stämmer överens med den registrerade adressen i inställningarna för Google betalningscenter. Om de inte stämmer överens ska du uppdatera din adress i Google betalningscenter och försöka utföra transaktionen igen.
 • Försök att slutföra transaktionen med ett presentkort till Google Play.
 • Använd det gränssnitt som fungerar bäst med enheten:
  • Om du använder en dator kan du testa att genomföra transaktionen via Google-produktens webbplats.
  • Om du använder en mobil enhet kan du testa att använda produktens mobilapp (om en sådan app är tillgänglig).
 • Om du handlar som gäst när felet inträffar:
  • Testa att logga in på ett befintligt Google-konto och gör om beställningen.
  • Skapa ett nytt Google-konto om du inte redan har ett. Besök Google Store och prova att genomföra transaktionen igen.

Kontrollera om din betalningsmetod är aktuell. Om den inte är det uppdaterar du den i betalningscentret.

Vad händer om man bestrider ett inkassokrav?

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt. Tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är dock i princip det samma oavsett vad.

Till att börja med ska du bestrida fakturan skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.

Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning — inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Vad är en betalningsuppmaning?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Hur länge kan man kräva betalning?

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.

Måste man betala en faktura på 10 dagar?

Förfallodatum betyder ”datum då fakturan förfaller”. Med andra ord det datum som fakturabeloppet ska vara mottagaren tillhanda. Det innebär att beloppet ska finnas hos mottagarens konto. Det är därmed viktigt att veta hur lång tid olika betalningsalternativ tar så att betalningen hinner nå mottagaren senast på förfallodatumet. Vanlig tid för en banköverföring mellan olika banker är en bankdag.  

Hur länge kan en skuld ligga hos inkasso?

Om du inte betalar ett krav utan låter förfallodagen passera så kan företaget du ska betala till välja olika åtgärder. De kan antingen driva in skulden själva eller låta ett inkassoföretag sköta indrivningen. 

Inkassoföretag får inte agera hur de vill för att kräva dig på betalning utan är styrda av lagar och allmänna råd. Ett inkassoföretag ska normalt först skicka ett inkassokrav med en uppmaning till dig att betala in beloppet.

Hur lång tid tar det innan inkasso går till Kronofogden?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur försvinner betalningsanmärkningar?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen försvinner först när din skuldsanering är färdig, eller om du behöver vänta ytterligare fem år efter att skuldsaneringen är över.

Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

En obetald skuld hamnar vanligtvis inte hos Kronofogden i första taget – även om den du är skyldig pengar har all rätt att vända sig dit direkt. Om en faktura förfallit brukar du först få en betalningspåminnelse där fordringsägaren lagt på en påminnelseavgift. Påminnelsefakturan har ett nytt förfallodatum och underlåter du att betala går ärendet vidare till inkasso. Vissa hoppar dock över påminnelsen helt och går direkt till inkasso med skulden. Kostnaden för ett inkassokrav är betydligt högre än betalningspåminnelsen. 

Förutom påminnelseavgifterna kan dröjsmålsränta tillkomma på din obetalda skuld. På vissa lån kan den vara så hög som 40 %, vilket betyder att det kan bli väldigt kostsamt att vänta för länge med betalningen. 

Hur länge kan man kräva betalning för en faktura?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Hur länge är man skyldig att betala en faktura?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Vad händer om man är en dag sen med en faktura?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.