:

Vad kan man göra med någon annans id?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra med någon annans id?
 2. Kan jag hämta någon annans id-kort?
 3. Kan sambo styrka identitet?
 4. Kan man identifiera sig utan ID?
 5. Hur vet jag om någon använder mitt personnummer?
 6. Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?
 7. Hur hämta ut ID utan ID?
 8. Kan man hämta ut sitt id-kort utan kvitto?
 9. Kan syskon legitimera mig?
 10. Kan en nära anhörig som är svensk medborgare styrka din identitet?
 11. Kan man skanna id-kort?
 12. Kan någon annan legitimera mig på banken?
 13. Hur gör man om man blivit id kapad?
 14. Kan man bli id kapad?
 15. Kan man ha id på mobilen?

Vad kan man göra med någon annans id?

Hej, och tack för din fråga!

Inledningsvis vill jag uppmuntra att du anmäler händelserna du varit med om, och påpeka att det är bra att du verkar ha kommit fram till att göra det. Så som din fråga är ställd tolkar jag det som att du undrar över det faktum att du använde en annan persons legitimation som om den vore din egen, och inte själva händelserna inne på krogen.

Kan jag hämta någon annans id-kort?

Du behöver veta vilken e-legitimation du har på ditt Skatteverket id-kort, eftersom du själv väljer hur du ska identifiera dig vid en inloggning eller signering i en e-tjänst.

AB Svenska Pass e-legitimation finns på kort som utfärdats från och med september 2017 och som har ett utseende enligt bilden ovan. Det framgår även i din ansökning om det är AB Svenska Pass e-legitimation på ditt id-kort. 

Kan sambo styrka identitet?

Giltig ID handlingNär du söker pass ska du kunna styrka din identitet.Din identitet ska styrkas genom att du uppvisar

1. ett giltigt svenskt pass eller nationellt identitetskort, eller2. giltigt svenskt körkort.

Kan man identifiera sig utan ID?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Hur vet jag om någon använder mitt personnummer?

Kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 för att få hjälp. Du ska även anmäla det till Polisen så att du kan skicka en kopia på anmälan till Skatteverket.

 • Anmäl identitetsintrång hos Polisen Länk till annan webbplats.

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Hur hämta ut ID utan ID?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

Kan man hämta ut sitt id-kort utan kvitto?

Tillverknings- och leveransprocessen för ett svenskt vanligt pass/nationellt id-kort påbörjas från dess att en komplett ansökan lämnats in till ansökningsstället. Denna process kan inte på något sätt påskyndas.

När ett pass/nationellt id-kort anländer till Sveriges ambassad i Canberra, Australien, skickas ett automatiskt genererat e-post eller SMS från svenska Polisen till den sökande, enligt de kontaktuppgifter som angavs vid ansökningstillfället. I meddelandet framgår att handlingen finns redo att hämtas ut på ambassaden. Leveranstiden är vanligtvis cirka 2-4 veckor från dess att en komplett ansökan lämnats in till ansökningsstället. Observera att förseningar kan uppstå.

Kan syskon legitimera mig?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

Kan en nära anhörig som är svensk medborgare styrka din identitet?

Övrigt/annat

Om man är statslös och har permanent uppehållstillstånd i Sverige men inga identitetsdokument från hemlandet - när kan man då ansöka om svenskt medborgskap?

Kan man skanna id-kort?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kan någon annan legitimera mig på banken?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Hur gör man om man blivit id kapad?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Kan man bli id kapad?

Om du upptäcker att någon tagit lån, tecknat abonnemang eller köpt varor eller tjänster i ditt namn bör du polisanmäla händelsen snarast möjligt och berätta att du blivit ID-kapad. Kontakta polisen genom att ringa 114 14 eller gör anmälan via Polisens hemsida. Du kan också besöka en polisstation.

Spärra ditt personnummer kostnadsfritt hos kreditupplysningsföretagen. Det finns fem olika kreditupplysningsföretag som gemensamt tagit fram en bedrägerispärr. Dessa är Creditsafe, Decidas, Syna och UC. Det räcker med att du kontaktar ett av dem för att spärra ditt personnummer hos samtliga. Spärren gör så att det inte går att ta kreditupplysningar på dig och försvårar på så sätt fortsatta bedrägerier.

Kan man ha id på mobilen?

De fysiska ID-korten är snart ett minne blott. Ett digitalt ID-kort är ett säkert sätt för butiker eller varuutlämnare att identifiera sin kund, och användaren att identifiera sig själv. Ett digitalt ID-kort kan också hjälpa till att minska risken för identitetsstöld och bedrägeri.

Vi har tidigare skrivit om tjänsten hos Freja eID och nu är det även lanserat hos BankID.