:

Hur lång tid tar det att få en hindersprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att få en hindersprövning?
 2. Vilka papper behövs vid borgerlig vigsel?
 3. Måste man registrera giftermål?
 4. Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?
 5. Hur mycket kostar en hindersprövning?
 6. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 7. Hur mycket kostar en borgerlig vigsel?
 8. Måste man byta namn när man gifter sig?
 9. Kan man gifta sig direkt?
 10. När byts efternamnet efter vigsel?
 11. Hur lång tid tar namnbyte efter giftermål?
 12. Kan man gifta sig utan vittnen?
 13. Vilka får man inte gifta sig med?
 14. När får man inte gifta sig?
 15. Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?

Hur lång tid tar det att få en hindersprövning?

Ansök om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och skicka eller lämna den till Skatteverket. Beroende på er situation kan ni också behöva lämna in dokument som bevisar att ni får ingå äktenskap.

Följande regler gäller beroende på vilken av situationerna ni befinner er i:

Om ni båda är folkbokförda i Sverige kan ni ansöka om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880. Skriv under blanketten och skicka eller lämna den till Skatteverket i original.

Vilka papper behövs vid borgerlig vigsel?

Här har vi listat de vanligaste frågorna som kommer in till oss gällande vigsel. Klicka på plusknappen, så får du upp tillhörande svar.

Är det någon fråga du har, som du känner inte finns att få svar på här, var vänlig kontakta ansvarig person under Kontakt ovan.

Måste man registrera giftermål?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur mycket kostar en hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Hur mycket kostar en borgerlig vigsel?

Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Måste man byta namn när man gifter sig?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap ingås behåller vardera make sitt efternamn och för att uppnå namngemenskap kan ett namnbyte göras. Den ena maken kan antingen byta till den andra makens efternamn eller så byter båda makarna till ett dubbelt efternamn som består av det egna efternamnet och makens efternamn (12 § lagen om personnamn). Däremot är det inte möjligt att byta till ett efternamn som den andra maken har burit tidigare, om namnet bärs av färre än 2 000 personer (16 § lagen om personnamn).

Kan man gifta sig direkt?

En vigsel är den ceremoni då ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. Bröllopet är vigseln och den tillhörande festen. Ofta används orden som synonymer till varandra.

När byts efternamnet efter vigsel?

Du kan ändra ditt efternamn i Finland i följande situationer:  

 • Du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
 • Du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Om ditt efternamn har ändrats genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte göra en ansökan om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad.  

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Om du vill ändra ditt efternamn när du gifter dig ska du inte göra en ansökan om ändring av efternamn utan följa anvisningarna på sidan Efternamn vid ingående av äktenskap. 

Hur lång tid tar namnbyte efter giftermål?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Kan man gifta sig utan vittnen?

TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

» Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

Vilka får man inte gifta sig med?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

När får man inte gifta sig?

Att ingå äktenskap är en stor händelse i många människors liv och det finns vissa regler och krav som måste uppfyllas för att det ska vara giltigt. I Sverige finns det lagar och bestämmelser som reglerar vem som får gifta sig och hur det går till. Enligt lag måste till exempel båda parterna vara över en viss ålder och vara medvetna om vad de går in i när de gifter sig. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på när man får gifta sig i Sverige och vilka regler som gäller.

Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?

TEXT ANNA LUNDGREN

Den borgerliga vigselakten kan hållas i stadshuset där du bor. Ofta har man dekorerat med ljus och blomsterbukett. Två vittnen krävs. Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Men vill man kan man även göra den borgerliga vigseln högtidlig och ha fest efteråt. Bjuda in vänner och bekanta till ceremonin går också bra.