:

Vilka tjänster har 12% moms?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tjänster har 12% moms?
 2. Vad har 25% moms?
 3. När gäller omvänd moms?
 4. Är det moms på byggnader?
 5. Hur mycket moms på arbete?
 6. Vilka tre olika momssatser finns det?
 7. Är moms 20 eller 25 procent?
 8. Är moms 20%?
 9. Måste det stå omvänd moms på fakturan?
 10. Vem betalar moms vid omvänd moms?
 11. Hur mycket moms på städning?
 12. Är det moms på fastigheter?
 13. När ska man fakturera utan moms?
 14. När ska man fakturera med moms?
 15. Vad blir priset utan moms?

Vilka tjänster har 12% moms?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Vad har 25% moms?

Moms, även kallat meromsättningsskatt eller mervärdeomsättningsskatt, är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

 Tips! Här hittar du alla viktiga datum för momsdeklarationen

Momsen är nästan alltid inräknad i priset av varor och tjänster när de köps privat medan företagare själva måste lägga på mervärdesskatten vid försäljning av egna varor och tjänster.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

När gäller omvänd moms?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Är det moms på byggnader?

  På bostäder finns det aldrig moms. Det går inte att få in momsbegreppet när det gäller bostäder. Men när det gäller lokaler och parkeringsplatser och garage är det väldigt centralt. 

  Fastigheter är momsfritt både vid försäljning och uthyrning. Dock kan fastighetsägare göra sig frivilligt skattskyldig för moms i vissa situationer. Detta beror på vilken verksamhet hyresgästen bedriver. 

  • Banker
  • Försäkringsbolag
  • Bostadsförmedling
  • Bostadsuthyrning
  • Vård i privat regi
  • Tandvård i privat regi
  • Flertalet ideella föreningar
  • Förskola och skola upp till gymnasium i privat regi
  • Vissa typer av arbetsmarknadsprojekt

  För att vi vid en försäljning måste förse köparen med information gällande samtliga investeringar i byggnaden där moms är avdragen.

  Momsen skall vara tidsangiven, avdragen skall vara knuten till specifik yta. Övriga investeringar på/i fastigheten skall vara avdragen i enighet med gällande momsstatus.

  För att kunna beräkna om en ny uthyrning är lönsam eller inte. 

  Hur mycket moms på arbete?

  När du som företagare säljer en vara eller tjänst – vare sig kunderna är företag eller privatpersoner – ska en del av priset utgöras av moms, som går till staten. Hur stor del av priset beror dock på vad det är du säljer. I Sverige har vi nämligen olika momssatser för olika varor och tjänster. 

  Allra vanligast är 25 % moms, vilket innebär att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris exklusive moms (eller att 20 % av totalsumman utgörs av moms). Men en vara eller tjänst kan också beläggas med 12 % eller 6 % moms, och vissa kan till och med vara helt momsbefriade, dvs 0 %.

  Anledningen till att vi i Sverige har olika momssatser är för att man anser att viss konsumtion är mer nödvändig än annan – och därför bör vara mer tillgänglig för allmänheten.

  Vilka tre olika momssatser finns det?

  Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

  När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

  Är moms 20 eller 25 procent?

  2015-10-14 Av Simon Rybrand 0 kommentarer

  Just nu jobbar vi med procent här på sajten. Det beror på att vi just nu lägger upp och fyller på med fler onlinelektioner till vår kurs med Högstadiematematik. Det här har förstås inneburit att det har blivit ett och annat exempel där vi jobbar med moms då det är så när kopplat till just procent.

  Är moms 20%?

  Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

  Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms

  Måste det stå omvänd moms på fakturan?

  För vissa omsättningar finns det ett krav på att fakturan ska innehålla en särskild uppgift eller hänvisning som en förklaring till att mervärdesskatt inte har debiterats eller att särskilda regler har tillämpats. Det framgår i regel direkt av lagtexten vilken uppgift fakturan ska innehålla. Det innebär att den som utfärdar fakturan i princip inte får använda några andra uppgifter än de som framgår av lagtexten, även om en viss annan uppgift fyller samma syfte. Skatteverket anser dock att även andra ord med samma innebörd som de i lagtexten angivna uppgifterna i normalfallet ska godtas. Vid gränsöverskridande försäljningar rekommenderar Skatteverket dock att den som utfärdar fakturan använder de begrepp som framgår av lagtexten.

  Vid undantag från skatteplikt kan den som utfärdar fakturan välja att ange den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, eller i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Skatteverket anser att det är tillräckligt tydlig att i fakturan ange t.ex. uppgiften ”undantag från skatteplikt”.

  Vid omvänd skattskyldighet ska fakturan innehålla uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” Skatteverket anser att uppgiften ”omvänd skattskyldighet” också är godtagbar. Vid gränsöverskridande försäljningar rekommenderar Skatteverket dock att uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” eller motsvarande begrepp på annat språk används.

  Vem betalar moms vid omvänd moms?

  Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

  I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

  • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
  • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
  • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
  • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
  • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
  • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
  • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
  • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

  Inom EU:s momsområde gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

  • när en vara transporteras mellan två länder och under förutsättning att köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) i sitt land
  • vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

  Hur mycket moms på städning?

  Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

  Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms

  Är det moms på fastigheter?

  2 kap. 11 §, 10 kap. 35-36 §§, 6 kap. 38 § mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

  1 kap. 11-12 §§, 3 kap. 2-3 §§, 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

  Artikel 13b, 31a.2-3 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

  När ska man fakturera utan moms?

  Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

  Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

  • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
  • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

  När ska man fakturera med moms?

  Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

  Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

  • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
  • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

  Vad blir priset utan moms?

  Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

  En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.