:

Vad är en särskild adress?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en särskild adress?
 2. Vad betyder särskild adress på Ratsit?
 3. Hur lång tid tar det att få särskild postadress?
 4. Vad är skillnad mellan flyttanmälan och adressändring?
 5. När har man särskild postadress?
 6. Vem kan ha särskild postadress?
 7. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 8. Vem behöver meddelas när du byter adress?
 9. Får inneboende skriva sig på adressen?
 10. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 11. Kan man vara skriven på 2 ställen?
 12. Måste jag meddela min bank när jag flyttar?
 13. Hur snabbt innan du flyttar ska du meddela posten?
 14. Får man ha inneboende utan tillstånd?
 15. Vad krävs för att räknas som inneboende?

Vad är en särskild adress?

Från och med fredag 8 september kl 12.00 till och med måndag 11 september kl 08.00 gör vi planerat tekniskt underhåll av våra system. Under den tiden går det inte att göra några beställningar via kundservice eller på webben.

Om du under en längre tid bor på annan adress än din folkbokföringsadress kan du kostnadsfritt ansöka om en särskild postadress hos Skatteverket.

Vad betyder särskild adress på Ratsit?

Ibland är det inte möjligt för en person att ta emot post på den adress där hen är folkbokförd. Till exempel kan personen vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när personen vill ha sin post till en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringsdatabasen så att personen i stället kan få sin post till en annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten, myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153 s. 103).

Även en person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress. Skatteverket kan registrera en särskild postadress för personen, om postadressen är avsedd att gälla i minst sex månader (25 § andra stycket FOL).

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Bestämmelsen i 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun (13 § FOL) även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

En person som vill ha en särskild postadress ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket (23 § FOL). Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer,
 • datum för ändring av den särskilda postadressen,
 • en ny särskild postadress,
 • hur länge postadressen ska gälla.

Hur lång tid tar det att få särskild postadress?

På denna webbplats används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Vi använder också analys- och marknadsföringscookies i syfte att analysera besök och målgrupper för att upprätta statistik samt rikta relevant information och marknadsföring till dig. Genom att klicka på ”Jag samtycker till samtliga cookies” accepterar du alla cookies. Vill du inte tillåta vissa typer av cookies kan du enkelt ändra dina cookieinställningar genom att gå in på ”Cookies-inställningar” i Menyn. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och om vår användning av cookies

Vad är skillnad mellan flyttanmälan och adressändring?

Adressändring är enkel och kan ofta göras online. Om du flyttar till Sverige från ett annat land måste du dock först registrera dig hos Skatteverket för att få ett svenskt personnummer. Du kan göra detta på 👉 Skatteverket.

När har man särskild postadress?

Man kan ha både en folkbokföringsadress och en särskild postadress. Om man av någon anledning till exempel vill ha sin post till en annan adress än till sin folkbokföringsadress kan man anmäla särskild postadress till Skatteverket. Särskild postadress benämns ofta som särskild adress i dagligt tal.

Den särskilda postadressen skall gälla i minst sex månader och man anmäler sin särskilda postadress till Skatteverkets e-tjänst. När den särskilda postadressen skall upphöra anmäler man även detta till Skatteverkets e-tjänst. 

Vem kan ha särskild postadress?

Ibland är det inte möjligt för en person att ta emot post på den adress där hen är folkbokförd. Till exempel kan personen vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när personen vill ha sin post till en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringsdatabasen så att personen i stället kan få sin post till en annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten, myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153 s. 103).

Även en person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress. Skatteverket kan registrera en särskild postadress för personen, om postadressen är avsedd att gälla i minst sex månader (25 § andra stycket FOL).

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Bestämmelsen i 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun (13 § FOL) även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

En person som vill ha en särskild postadress ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket (23 § FOL). Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer,
 • datum för ändring av den särskilda postadressen,
 • en ny särskild postadress,
 • hur länge postadressen ska gälla.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Vem behöver meddelas när du byter adress?

På denna webbplats används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Vi använder också analys- och marknadsföringscookies i syfte att analysera besök och målgrupper för att upprätta statistik samt rikta relevant information och marknadsföring till dig. Genom att klicka på ”Jag samtycker till samtliga cookies” accepterar du alla cookies. Vill du inte tillåta vissa typer av cookies kan du enkelt ändra dina cookieinställningar genom att gå in på ”Cookies-inställningar” i Menyn. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och om vår användning av cookies

Får inneboende skriva sig på adressen?

hej.jag får inte skriva mig på min väns adress som folkbokföring för då får han problem med sin lägenhet. jag är inneboende ibland. men jag har inget eget hem. hur ska jag göra? man måste ju vara folkbokförd. om 6 mån får jag skriva mig på hans adress. ska jag tills dess bara adress skriva mig hos honom men ha kvar mitt tidigare boende som folkbokföring. man kan göra så när det bara är 6 mån va? men det bor ju andra nu i den lägenhet jag själv hade innan jag förlorade den. eller ska jag skriva mig på kyrkan? vad är det för regler kring det?

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Flera statliga myndigheter har gett utvalda grupper löne­lyft utöver den årliga lönerevisionen i syfte att behålla kompetens och bromsa personalflykt. Förtroendevalda inom ST är kluvna till lönesatsningarna, som möts av glädje men också sår missnöje på arbetsplatserna.

Nu ställer LO och Svenskt Näringsliv krav på regeringen att få ordning på omställningsstudiestödet, rapporterar Ekot. Annars riskerar hela las-överenskommelsen att falla, enligt parterna.

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Att byta generaldirektörspost från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket innebär ett lönelyft för Maria Mindhammar. Hon kommer att tjäna betydligt mer än Migrationsverkets tidigare generaldirektör Mikael Ribbenvik gjorde.

Ett enklare sjukintyg för kortvariga sjukskrivningar och en nationell samordnare som ska driva på dialogen mellan vården, Försäkringskassan och Socialstyrelsen – det är några av förslagen från utredningen ”Rätt förutsättningar för sjukskrivning”, som presenterades under torsdagen.

Kan man vara skriven på 2 ställen?

Dubbel bosättning innebär att du bor i flera bostäder och att du bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Du kan bara vara folkbokförd på en adress. När vi på Skatteverket gör en bedömning av var du ska vara folkbokförd, tittar vi på flera omständigheter i din livssituation. Exempel på sådana omständigheter är:

 • om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna (Som familj räknas i folkbokföringslagens mening makar, registrerad partner, sambos och barn som fortfarande bor hemma)
 • hur mycket du vistas eller sover i de olika bostäderna
 • var din arbetsplats finns eller var du studerar
 • typ av bostäder, storlek och standard på bostäderna samt om du äger eller hyr dem
 • var du förvarar dina tillhörigheter.

Det är dina vanliga livsförhållanden som ligger till grund för bedömningen. Vi räknar oftast inte in semestervistelser, tjänsteresor eller andra tillfälliga vistelser i vår bedömning.

Måste jag meddela min bank när jag flyttar?

 • Ha framförhållning i samband med flytten. Förbered det som går att förbereda.
 • Du har ansvar för bostaden fram till dagen då nycklarna lämnas över.
 • Om du har ett överbryggningslån ska det lösas när du flyttar ur din gamla bostad. 

Hur snabbt innan du flyttar ska du meddela posten?

En flyttanmälan ändrar din folkbokföringsadress, vilket påverkar myndighetsutskick. Det kan exempelvis vara från Pensionsmyndigheten, CSN eller Skatteverket. Din bostadsort påverkar ofta din skatt eftersom du betalar kommunalskatt i kommunen där du bor. Folkbokföringen påverkar också vilken vallokal du ska gå till för att rösta i allmänna val och kan också påverka bostadsbidrag, barnbidrag och liknande.

Får man ha inneboende utan tillstånd?

Att hyra rum som inneboende kan vara allt från att hyra en säng i vardagsrummet, till att ha ett eget rum, till att ha en större del av bostaden helt för sig själv. Innan du börjar söka är det bra om du har en bild av vilken typ av boende du är ute efter

 • Vill du hyra ett rum och dela resten av bostaden? Det vanligaste alternativet är att du hyr ett rum av en privatperson som har ett rum ledigt för uthyrning i sin bostad. Då delar du resten av bostaden med hyresvärden, såsom kök, badrum och vardagsrum.
 • Vill du hyra en större del i en bostad? I vissa fall kan det vara så att bostadsägaren hyr ut en större del av sin bostad till en inneboende. Det kan exempelvis vara att du som inneboende får hyra två rum och badrum med toalett i en större bostad.
 • Vill du hyra rummet möblerat eller inte? Om du planerar att bara hyra som inneboende under en begränsad tid kan det underlätta om du slipper ordna med egna möbler.

Tänk på! Om den del av bostaden som hyrs ut har eget kök och egen ingång är det troligt att rummet kan behöva hyras i andra hand med tillstånd, i stället för att räknas som inneboende. Kontrollera därför om hyresvärden har koll på vad som gäller.

När du har en bild av vilken typ av boende du är ute efter är det dags att börja söka. Ett tips är att höra med vänner och bekanta om de känner någon som hyr ut till inneboende. Kanske finns det också personer i din närhet som inte har tänkt på att ha en inneboende tidigare, men börjar överväga möjligheten när frågan ställs.

Du kan också hitta rum bland bostadsannonser på nätet, t.ex. Samtrygg. Du kan också göra en egen annons där du skriver att du söker ett rum som inneboende och berättar lite om dig själv.

Vad krävs för att räknas som inneboende?

Trångboddhet, bostadsbrist och bostadsnöd rådde i de flesta storstäder under slutet av 1800-talet. Trots att de nybyggda lägenheterna var små och inte så dyra att hyra hade många ändå svårt att få ihop pengar till hyra och mat. Ett sätt att klara utgifterna var att ha en inneboende. Det var en person som betalade för att få låna en säng att sova i. Ibland delades sängplats mellan flera personer. Den ene sov på dagen, den andre på natten. Hade man en inneboende blev det något lättare att betala hyran. Men det blev ännu mindre plats i bostaden.[1]

Ett exempel för extrem trångboddhet och uthyrning till inneboende är bostadshuset Skinnarviken 1 på Södermalm i Stockholm. År 1885 bodde 54 vuxna med 80 barn i husets 28 ettrums-lägenheter, av dem var elva inneboende vuxna med två inneboende barn. Maskinuppsättaren Johan Berg hade den största familjen. I den lilla ettan om drygt 20 m² bodde han tillsammans med hustru, åtta barn, och två inneboende.[2]

Termen inneboende används ofta om husligt anställd, som till exempel barnflicka, hembiträde eller eventuellt betjänt som bor i ett rum i sin arbetsgivares bostad under stora delar av året. Termen används i dessa fall vare sig de går i någon form av skola-kurs parallellt med arbetet eller inte. Även en au pair brukar räknas som en inneboende i värdfamiljen.[3]