:

Vart ska man anmäla när man flyttar?

Innehållsförteckning:

 1. Vart ska man anmäla när man flyttar?
 2. Måste man göra flyttanmälan och adressändring?
 3. Hur anmäler man flytt till Sverige?
 4. Måste man anmäla flytt till Skatteverket?
 5. Vad händer om jag inte anmäler flytt?
 6. Vad händer om man inte gör en flyttanmälan?
 7. Hur långt innan man flyttar ska man göra adressändring?
 8. Vad händer om man inte gör adressändring?
 9. Vad behöver man göra när man flyttar till Sverige?
 10. Måste man vara skriven där man bor?
 11. Hur långt innan flytt ska man göra adressändring?
 12. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 13. Vad kostar en flyttanmälan?
 14. Hur anmäler man flytt?
 15. Vad ska man ändra när man flyttar?

Vart ska man anmäla när man flyttar?

Vad är en flyttanmälan? Det innebär helt enkelt att du anmäler om att du har flyttat till en annan adress. Detta är en av de viktigaste sakerna du ska komma ihåg att göra då du flyttar.  Du måste göra en flyttanmälan så att myndigheterna får korrekta uppgifter om var du bor och så att din folkbokföring stämmer. För att underlätta din flytt och bespara dig tid samt huvudvärk har vi samlat ihop all information gällande en flyttanmälan på ett och samma ställe.

Den enda obligatoriska flyttanmälan som måste göras är till Skatteverket och det är du som ansvarar över att den blir gjord. Detta gör du för att få rätt folkbokföringsadress. Vad händer om man inte gör flyttanmälan? Om man bor på en adress över ett år och inte gör en flyttanmälan eller inte bor på den adress man har gjort flyttanmälan till, kan det ses som ett folkbokföringsbrott. Detta kan straffas med böter och i västa fall med fängelse.

Det är gratis att göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du hittar blanketten för flyttanmälan på Skatteverkets hemsida. Flyttanmälan ska göras antingen före du flyttar eller senast en vecka efter flytten. Genom att göra det så gäller din nya adress från dagen du flyttar in. Ifall du gör flyttanmälan senare så kommer den nya adressen gälla från den dagen då anmälan kommit in till Skatteverket. När du anmäler flytten blir du även folkbokförd på den nya adressen. Korrekt adress i folkbokföringen innebär att andra myndigheter och aktörer i samhället har din rätta adress. Många undrar hur snabbt flyttanmälan registreras. Svaret på detta är att det varierar från fall till fall men att det kan upp till två veckor.

Flyttar du med barn? Ifall du har barn som också flyttar ska även deras flytt anmälas till Skatteverket.

Du kan också göra flyttanmälan via Adressändring, men då gäller det endast postförsändelser. Om du däremot har behov av att tillfälligt beställa eftersändning av din post, kan du enbart göra detta via Adressändring. Eftersändning innebär att all post som är adresserad till din gamla adress skickas till din nya adress.

Måste man göra flyttanmälan och adressändring?

På denna webbplats används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Vi använder också analys- och marknadsföringscookies i syfte att analysera besök och målgrupper för att upprätta statistik samt rikta relevant information och marknadsföring till dig. Genom att klicka på ”Jag samtycker till samtliga cookies” accepterar du alla cookies. Vill du inte tillåta vissa typer av cookies kan du enkelt ändra dina cookieinställningar genom att gå in på ”Cookies-inställningar” i Menyn. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och om vår användning av cookies

Hur anmäler man flytt till Sverige?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Måste man anmäla flytt till Skatteverket?

En person som har flyttat in från utlandet och uppfyller förutsättningarna för folkbokföring är skyldig att anmäla flytten till Skatteverket. En sådan anmälan ska vara skriftlig och göras inom en vecka efter det att personen har vistats i landet i tre månader (23 § FOL och 26 § första stycket FOL). Skyldigheten att anmäla flytt enligt 26 § första stycket FOL omfattar samtliga personer som flyttar in från utlandet och som ska folkbokföras med stöd av 3 § FOL, d.v.s.

 • personer som anses bosatta i Sverige
 • personer med dubbel bosättning med egentlig hemvist i Sverige.

Den som är under 18 år och flyttar till Sverige är part i ärendet om flytt. Barn kan dock inte – om det inte är särskilt reglerat - företräda sig själva i ärendet eftersom de saknar rättslig handlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). När det gäller ärenden om flytt till Sverige finns emellertid särskild reglering om att ett barn som har fyllt 16 år har rätt att självt göra en anmälan enligt 26 § FOL och företräda sig självt i ärendet (30 § FOL).

Om barnet inte företräder sig självt måste det företrädas av någon annan. I de flesta fall företräds barnet av hens vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda. En vårdnadshavare kan med stöd av de allmänna fullmaktsreglerna vara ombud för den andra vårdnadshavaren.

Om barnet som flyttar till Sverige är ensamkommande kan det företrädas av en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den gode mannen ska i vårdnadshavarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter innan barnet har fått uppehållstillstånd. När barnet får uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB förordnas för barnet. Om en särskild vårdnadshavare utses så upphör godmanskapet. Godmanskapet ska också upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och kan vara barnets vårdnadshavare och förmyndare (2, 5 och 10 §§ lagen [2005:429] om god man för ensamkommande barn).

Vad händer om jag inte anmäler flytt?

Om du ska flytta utomlands ska du innan du reser anmäla flytten till folkbokföringsregistret (folkeregisteret) i den kommun där du är folkbokförd. Alla som flyttar utomlands ska registreras som utflyttade i folkbokföringsregistret.

Du ska anmäla flytten till folkbokföringsregistret senast fem dagar efter flytten. Om du inte anmäler flytten kan du få böter.

Om du flyttar utomlands kan du be Postnord eftersända din post till din nya adress i sex månader. Postnord eftersänder inte tidningar, tidskrifter, magasin och paket till utlandet.

Vad händer om man inte gör en flyttanmälan?

Vad händer om jag anmäler flytt för sent?

Om din flyttanmälan inte kommer in i tid, det vill säga senare än en vecka från anmäld flyttningsdag, gäller din nya folkbokföring istället från och med det datum som din anmälan kom in till Skatteverket.

Hur långt innan man flyttar ska man göra adressändring?

Det är viktigt att utföra adressändringen minst en vecka innan flyttlasset går för att säkerställa att posten kommer fram till rätt adress. 

När man gör en adressändring via Skatteverket behandlas flyttanmälan antingen automatiskt eller av en handläggare, beroende på situationen. Handläggningstiden kan variera, så det är bra att göra adressändringen i god tid innan flytt.

Vad händer om man inte gör adressändring?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Vad behöver man göra när man flyttar till Sverige?

Om man är svensk medborgare och ska lämna Sverige för att bosätta sig i ett annat land behöver man veta hur beskattningen går till efter att man flyttat. Sverige har upprättat skatteavtal med en del länder för att undvika dubbelbeskattning, men det är långt ifrån alla länder som ingår i avtalen. Därför behöver man ta reda på vad som gäller för det land man ska flytta till. Information får man enklast från Skatteverket, men det finns också vissa grundregler som är bra att känna till. Ska man exempelvis flytta från Sverige till Frankrike kan man vara ganska säker på att allt kommer gå smidigt när det kommer till personbeskattning eftersom båda länderna är inom EU.

När man flyttar till Sverige från utlandet avgörs skattefrågor på basis av flera faktorer. Skatteavtalen reglerar också här var man betalar sin huvudsakliga skatt. När man flyttar till Sverige är det klokt att undersöka vilken rätt man har att omfattas av den svenska socialförsäkringen. I regel behöver man arbeta och betala skatt till Sverige för att ha rätt att omfattas av den, men det kan förekomma vissa undantag. Har man frågor om det kan man ta kontakt med Försäkringskassan som har flera anställda som är experter på internationella frågor. I vissa fall kan även Skatteverket vara behjälpliga när det kommer till dylika spörsmål.

Måste man vara skriven där man bor?

När du behöver ta banklån för att finansiera dina bostadsköp finns det risk att problem uppstår. Om du vill äga flera bostäder måste banken avgöra om din ekonomi räcker till – du måste ha råd att betala samtliga räntekostnader, driftskostnader och hyresavgifter för bostäderna. Om banken däremot beviljar ditt lån, eller om du har råd att betala bostäderna kontant, är det fritt fram att äga hur många bostadsrätter, villor, tomter och sommarstugor som helst. Eftersom det är lagligt att äga flera bostäder är det också tillåtet att äga en bostadsrätt du inte är folkbokförd på. Du kan trots allt bara vara folkbokförd på en enda adress.

Hur långt innan flytt ska man göra adressändring?

Vad gäller egentligen kring adressändring vid flytt och hur kan du ta kontroll över var din post hamnar? Det finns olika aktörer som assisterar vid adressändring och flyttanmälan, men vad gör dessa aktörer och hur påverkar detta dig och din flytt? Vi leder dig genom de ringlade labyrinter inom folkbokföring, eftersändning och adressändring!

Få saker är så spännande som att flytta. Som experter på flytthjälp och med många anslutna flyttfirmor pratar vi månatligen med tusentals personer som ska flytta adress och adressändra. De olika boenden man har genom åren, agerar ofta de milstolpar som ramar in livet. Uppväxten i barndomshemmet, flytten hemifrån, första egna lägenheten, ett gemensamt hem att dela med den person som också delar ens liv. Att flytta är spännande och ett startskott för en ny period i livet. Men bara för att man är på väg till något nytt, bör man inte lämna för mycket bakom sig. En av de viktigaste sakerna att få med är posten. Räkningar, kallelser, information från vården, skola etc. skickas ut till folkbokföringsadressen.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

För att få svar på din fråga så får vi gå in och kika i Folkbokföringslagen (FOL).

Vad kostar en flyttanmälan?

Adressändring är enkel och kan ofta göras online. Om du flyttar till Sverige från ett annat land måste du dock först registrera dig hos Skatteverket för att få ett svenskt personnummer. Du kan göra detta på 👉 Skatteverket.

Hur anmäler man flytt?

Det finns också företag som erbjuder tjänsten att flyttanmäla mot en avgift. De tar då exempelvis betalt mot att de skickar hem dokument för att anmäla din flytt till Skatteverket. Men som beskrivits ovan så är det gratis att göra det på Skatteverkets hemsida med BankID. Företagen tar alltså betalt för något som egentligen är gratis. Det kan också vara krångligare via företagen än att göra det på egen hand. Eftersom att man snabbt och enkelt kan göra en flyttanmälan på internet. Flyttanmälan ska dock inte blandas ihop med eftersändning av post. Eftersändning av post är en tjänst som man behöver betala för, du får det inte automatiskt via en flyttanmälan hos Skatteverket.

Vad ska man ändra när man flyttar?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.