:

Vad gäller om man gifter sig i Thailand?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller om man gifter sig i Thailand?
 2. Vad behöver man för att gifta sig i Thailand?
 3. Vad händer om man gifter sig utomlands?
 4. Hur många dagar får man vara i Thailand utan visum?
 5. Får man stanna i Sverige om man gifter sig?
 6. Hur många fruar får man ha i Sverige?
 7. Får man gifta sig med vem man vill i Sverige?
 8. Hur kan jag hämta min fru till Sverige?
 9. Kan man förlänga sitt visum i Thailand?
 10. Hur mycket kontanter får man ta med sig in i Thailand?
 11. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 12. Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?
 13. Är det lagligt att ha två fruar i Sverige?
 14. I vilka länder är det lagligt med månggifte?
 15. Vad kostar ett visum från Thailand till Sverige?

Vad gäller om man gifter sig i Thailand?

Enligt Department of Public Administration ska utländska medborgare som planerar ingå äktenskap inför thailändsk myndighet uppvisa ett dokument från myndighet i hemlandet eller från sin ambassad/ konsulat att personen har rätt att gifta sig, se beslutet här.

För svenska medborgare måste ett äktenskapscertifikat införskaffas från Skatteverket eller från ambassaden beroende på var man är folkbokförd.

Vad behöver man för att gifta sig i Thailand?

Visum Thailand I kommande text nämner vi olika visum och extension. För mer information om dessa. Klicka på rutan nedan.                                        Att vara gift med en Thai

- Är man gift med en Thailändsk medborgare finns det ett antal alternativ. Vad som är bäst beror mycket på hur lång tid per år man vill vara i Thailand per år.

Vad händer om man gifter sig utomlands?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Hur många dagar får man vara i Thailand utan visum?

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med  Thailands ambassad i Stockholm eller immigrationsmyndigheten i Thailand, Immigration Bureau. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Får man stanna i Sverige om man gifter sig?

Hej,

Jag kommer från Ukraina, jag har bott i Sverige i 5 år. För att kunna stanna i Sverige gifte jag mig med en norsk man, han förändrades efter bröllopet och jag lämnade honom efter bara 5 månader. Trots att jag fortfarande är gift beslutade Migrationsverket att avslå min ansökan om uppehållstillstånd och vill att jag åker tillbaka till Ukraina.

Hur många fruar får man ha i Sverige?

Publicerat torsdag 27 maj 2021 kl 12.49

När en man har flera fruar, till exempel, kallas det månggifte eller polygami. Det är förbjudet i Sverige. Men det är tillåtet, om personerna redan var gifta när de kom till Sverige. Nu ska det också förbjudas. Det bestämde riksdagen igår.

Får man gifta sig med vem man vill i Sverige?

Det finns inga formella krav på anknytning till Sverige för få ingå äktenskap. Det vill säga en person behöver varken bo (ha hemvist) eller vara medborgare i Sverige (ha Sverige som hemland) för att gifta sig här.

Innan ett par får gifta sig måste en hindersprövning göras för att kontrollera att svensk lag tillåter att paret ingår äktenskap. Hindersprövningen görs av Skatteverket och paret måste själva ansöka om hindersprövning. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets hemsida. Enligt svensk lag ska den som ska ingå äktenskap inte:

 • vara under 18 år (Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja undantag),
 • inte redan vara gift eller registrerad partner med någon annan person, eller
 • vara nära släkt med varandra (släkt i rätt upp- eller nedstigande led och helsyskon, adoptivsyskon räknas enligt lag som helsyskon men kan få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig, även halvsyskon kan få tillstånd att gifta sig).

Hur kan jag hämta min fru till Sverige?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Kan man förlänga sitt visum i Thailand?

09 apr 2020

Enligt regeringsbeslut den 7 april 2020 förlängs viseringar för utländska medborgare i Thailand per automatik till och med den 30 april 2020.

Hur mycket kontanter får man ta med sig in i Thailand?

Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla det till Tullverket.

För att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism har du en anmälningsplikt när du reser in eller ut från EU med kontanta medel som är värda 10 000 euro eller mer. Observera att en del EU-länder har anmälningsplikt även inom EU. Kontrollera därför alltid vilka regler som gäller för det land du ska resa till.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Besökarna behöver ha en inbjudan från dig för att få visum. Migrationsverket har en särskild blankett du måste fylla i och skicka till de personer du vill bjuda in. Ett visum gäller i 90 dagar. Varje sökande måste ha en egen inbjudan.

Den som vill besöka Sverige under en period längre än 90 dagar behöver ett uppehållstillstånd för besök. Då gäller en annan blankett.

Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?

 • Uppehållstillstånd för make/maka
 • Uppehållstillstånd för annan anhörig
 • Uppehållstillstånd för barn
 • Rättigheter
 • Familjemedlem till en person som beviljats internationellt skydd

Din make/maka kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Är det lagligt att ha två fruar i Sverige?

Gifta sig,,, vad säger lagen om gifta sig med flera,, jag enar bisexuell tjej som vill ha både man och tjej, som vill gifta sig med båda,, om all är ok med det,, om det sker i utlandet är det lagligt att registrera det i Sverige sen...

om jag gifter mig med en Rysk tjej, hon gifter sig med en tjej efter en tid,,, är det lagligt att leva så i Sverige?

I vilka länder är det lagligt med månggifte?

Länder under Sharia (islamisk) lag tillåta ett andra äktenskap under speciella omständigheter, till exempel en sjuka av första hustru eller hennes oförmåga att föda barn. I det här fallet med första hustruns samtycke, en man kan gifta sig igen. Detta är Polygyni, en delmängd av polygama äktenskap. Många andra länder erkänner månggifte av kulturella, religiösa eller historiska skäl.

Finns under länkarna för en lista över många av dem som tillåter polygami.

Vad kostar ett visum från Thailand till Sverige?

Sveriges ambassad i Bangkok handlägger ansökningar om Schengenviseringar för personer som är bosatta i Thailand, Myanmar, Vietnam, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Malaysia och Singapore.

Om du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva en Schengenvisering. En Schengenvisering är ett tillstånd att resa till och vistas i ett land i Schengenområdet i högst 90 dagar. Om du planerar att tillfälligt besöka Sverige under längre tid än 90 dagar bör du ansöka om uppehållstillstånd för besök.