:

Är det skatt på ränteintäkter?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på ränteintäkter?
 2. Är ränteintäkter skattefria?
 3. Är ränteintäkter avdragsgilla?
 4. Hur mycket skatt på ränta på sparkonto?
 5. Vad menas med ränteintäkter?
 6. Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?
 7. Hur bokför man en ränteintäkt?
 8. Vad räknas som ränteintäkt?
 9. Hur många har 100 000 på banken?
 10. Måste jag skatta på mina sparpengar?
 11. Hur får man ränteintäkter?
 12. Hur bokför man ränteintäkter?
 13. Kan räntan stiga till 7 procent?
 14. Kan räntan bli 6 procent?
 15. Hur deklarera ränteinkomster?

Är det skatt på ränteintäkter?

Ränteavdraget innebär att du får göra avdrag med 30 % av räntekostnaderna upp till 100 000 kr på den totala skatten. Har du haft högre räntekostnader än så under året så är avdraget istället 21 % på den del som överstiger 100 000 kronor. Det finns dock en del villkor som måste uppfyllas för att du ska få göra ränteavdrag på ditt bolån. Du måste:

 • ha betalat skatt och ränta under det år du vill göra avdrag för.
 • ha ett underskott i kapital, alltså måste dina räntekostnader vara större än dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • vara betalningsansvarig för lånet. Om någon mer står med på lånet – se Flytta ränteavdrag mellan sambos.
 • ha räntekostnader på minst 1000 kr.

Beloppet betalas ut en gång per år i samband med din skatteåterbäringen, om du inte väljer att jämka din skatt. Du kan även göra ränteavdrag om du har en privat långivare som till exempel en släkting. Då uppger du bara långivarens namn eller personnummer under Övriga uppgifter i inkomstdeklarationen.

Om du uppfyller kraven ovan återstår bara en fråga: hur gör man skatteavdraget? Det korta svaret på det är genom att signera och lämna in din inkomstdeklaration. Vanligtvis brukar det vara så smidigt att din bank, kreditinstitut eller långivare redan har gett Skatteverket kontrolluppgifter på dig som låntagare, så att dessa siffror redan är förifyllda i din deklaration. Det enda du behöver göra då är att lämna in den.

Om det inte finns några förifyllda siffror på din deklaration, eller om du vill uppskatta siffran innan deklarationsåret är slut, räknar du ut skattereduktionen på ditt bolån såhär:

 • Kolla hur mycket ränta du betalat under inkomståret du deklarerar för. En enkel övning för dig som har fast ränta, och lite mer tålamodskrävande om du har rörlig.
 • Se över dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • Dra sedan bort dina räntekostnader från dina kapitalinkomster.
 • Om du får ett underskott, alltså mindre än noll, får du göra ränteavdrag och kan skriva in resultatsiffran i din deklaration.

Är ränteintäkter skattefria?

Ibland kan det uppstå ränta på ditt skattekonto. Det kan röra sig om intäktsränta till följd av ett överskott på skattekontot – det innebär att du får tillbaka pengar. Det kan också röra sig om kostnadsränta vilket uppstår till följd av ett underskott på skattekontot –då betalar du istället ränta till Skatteverket.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo på skattekontot, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Är ränteintäkter avdragsgilla?

Den nya generella ränteavdragsregeln innebär att avdrag för ett bolags negativa räntenetto (ränteintäkter minskat med ränteutgifter) begränsas till 30 procent av skattemässig EBITDA (Earnings before Interest, Depreciation and Amortization). En förenklingsregel kan användas istället för huvudregeln och innebär att ett bolag får dra av ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor. Reglerna tillämpas i förhållande till räntor på såväl externa som interna skulder.

Blankett N9 är obligatorisk för bolag som har ett negativt räntenetto före ränteavdragsbegränsning överstigande fem miljoner kronor. Blanketten ska också lämnas av bolag som ingår i en intressegemenskap om bolaget har ett negativt räntenetto och de bolag som ingår i intressegemenskapen tillsammans har negativa räntenetton överstigande fem miljoner kronor. Även bolag som begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år och bolag som begär avdrag för ett annat bolags negativa räntenetto ska lämna blanketten.

Hur mycket skatt på ränta på sparkonto?

När du har ett Sparkonto får du ränta på pengarna som finns på kontot. Inne på ditt Sparkonto kan du se hur mycket ränta du har tjänat in hittills under den pågående månaden.

När du tittar på vilken räntesats som gäller för ett konto så avser det ränta för ett helt år. Dvs om det står att räntan är 3,0% så är det på årsbasis.

Vad menas med ränteintäkter?

Swedbanks huvudsakliga inkomstkälla är ränteintäkter på ut - låning. Utlåningen finansieras genom inlåning från företag och privatpersoner samt genom upplåning på kapitalmarknaden. Räntenettot är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader för in- och upplåning.

För att ha en låg risknivå måste vi förstå och prissätta vår ut - låning korrekt. Den marginal som vi tjänar måste därför vara stor nog att täcka kreditförluster för låntagare som inte kan betala sin ränta eller amortering. Marginalen måste även täcka kostnader och ge avkastning på aktieägarnas kapital.

Hur många procent av räntan får man tillbaka på skatten?

En faktor som kan utgöra orsak till omfördelning är inkomstnivå.

– Någon i ett hushåll kanske inte har tillräckligt hög inkomst för att fullt ut kunna nyttja hela ränteavdraget, kanske om man studerat, varit arbetslös eller föräldraledig, säger Frida Bratt.

Det är ens eget ansvar att hålla koll på hur räntekostnaderna är fördelade, påpekar Frida Bratt. Vill man fördela om kan man höra av sig till banken, som då i sin tur kan ge uppgifterna direkt till Skatteverket så att de hamnar i deklarationen. Men även om man inte har den framförhållningen kan man ändra fördelningen själv i deklarationen, säger hon.

Hur bokför man en ränteintäkt?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer. Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto.

Vad räknas som ränteintäkt?

Ränta är avgiften för att låna pengar. Det finns flera saker som styr hur hög ränta man får när man lånar pengar av banken. Det kan handla om hur stor risk banken bedömer att det är att låna ut pengar just till dig eller hur länge du vill låna. Riksbankens styrränta har också stor betydelse för hur hög ränta man får när man lånar eller sätter in pengar på banken. 

Har du ett fast jobb och hög inkomst är det låg risk att du inte kommer kunna betala pengarna du lånar. Du får då en lägre ränta av banken. Har du däremot ett tillfälligt jobb och lägre inkomst är risken större att du inte kommer kunna betala tillbaka. Du får då oftast en högre ränta.

Hur många har 100 000 på banken?

PremiumBistra tider? 

Ja, hushållen sparar allt mindre, enligt en ny undersökning – och färsk statistik från SCB.

Måste jag skatta på mina sparpengar?

Lea bank erbjuder ett sparkonto som ger dig frihet att göra uttag utan avgifter eller bindningstider. Samtidigt får du en bra ränta på dina besparingar och ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Hos Borgo erbjuds du konkurrenskraftig ränta och fria uttag på ett sparande som du vet enbart används till finansiering av bolån. Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Hur får man ränteintäkter?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Hur bokför man ränteintäkter?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer. Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto.

Kan räntan stiga till 7 procent?

Här är experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023. 

Det senaste årets snabba höjningar av räntorna har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av förra året till 3,0 procent som gäller från 15 februari är för att försöka slå tillbaka den höga inflationen. 

Kan räntan bli 6 procent?

Här är experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023. 

Det senaste årets snabba höjningar av räntorna har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av förra året till 3,0 procent som gäller från 15 februari är för att försöka slå tillbaka den höga inflationen. 

Hur deklarera ränteinkomster?

Räntan ska deklareras först det år den kan disponeras, även om räntan avser flera år bakåt i tiden. Det ger skattekredit. Det finns sparformer som är konstruerade på detta sätt: Nollkupongare och riksgäldskonto som oftast förfaller till inlösen 1–10 år efter det att de tecknats. Sedan 2015 så avskaffades dock riksgäldskonton. Se även obligationer.