:

Kan mäklaren hjälpa till med deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Kan mäklaren hjälpa till med deklarationen?
 2. Vad kostar det att få hjälp med deklarationen?
 3. Hur deklarerar jag en husförsäljning?
 4. Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?
 5. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 6. Får man dra av flyttstädning vid försäljning?
 7. Var kan jag få hjälp med deklarationen?
 8. Kan Skatteverket hjälpa till med deklaration?
 9. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Hur fyller man i blankett K12?
 12. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 13. Kan man få hjälp av Skatteverket med deklarationen?
 14. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 15. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Kan mäklaren hjälpa till med deklarationen?

För att kunna deklarera måste du räkna ut hur mycket vinst eller förlust du gick med vid försäljningen. Hur du räknar ut detta kan skilja sig lite åt beroende på vilken typ av bostad du har sålt. Du fyller i informationen om vinst eller förlust i din inkomstdeklaration och lämnar denna tillsammans med en bilaga för den typ av bostad du har sålt in till Skatteverket. Om du deklarerar med hjälp av e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 skapas din aktuella bilaga automatiskt, även vinsten eller förlusten fylls då i automatiskt och du slipper räkna ut den själv.

Vad kostar det att få hjälp med deklarationen?

Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer i deklarationen, komplettera eventuellt med fler uppgifter och skicka sedan in det till Skatteverket. Det gör du antingen i en app, på skatteverket.se, genom sms/telefonsamtal eller genom att skicka in din papperblankett.

Om du har hyrt ut din privatbostad eller fritidshus under förra året kan du få göra avdrag från hyresinkomsterna. Avdrag medges för:

Hur deklarerar jag en husförsäljning?

Kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningspris (efter avdrag för mäklararvode och andra försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet (anskaffnings- och förbättringsutgifter).

Om fastigheten är köpt före 1952 får man som alternativ anskaffningsutgift använda 150 % av 1952 års taxeringsvärde.

Anskaffningsutgiften är inköpspriset plus stämpelskatt, avgift för inteckningar och andra inköpsutgifter. Dessa minskas med eventuella värdeminskningsavdrag om fastigheten tidigare har redovisats som näringsfastighet. I anskaffningsutgiften ingår även kostnader för pantbrev.

Deklaration av bostadsrätt sker på Skatteverkets K6-blankett. Den lämnar man in i samband med Inkomstdeklaration 1 och det går bra att deklarera på nätet. Om ni är två som ägt sålt bostaden tillsammans måste båda deklarera försäljningen av bostadsrätten.

Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?

Att ha föräldrar som blir äldre eller sjuka kan vara tungt i sig. Ibland behövs det också extra hjälp med privatekonomi och andra viktiga beslut. Vi reder ut begrepp som god man, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.

Att ha föräldrar som blir äldre, och kanske också sjuka, kan förändra livet rejält. Behovet av hjälp blir större och du som anhörig kan få kliva in och ta ansvar för sådant som räkningar, placeringar och husförsäljning. Allra bäst är om du och dina föräldrar kan planera för en sådan här i situation innan den blir verklighet, till exempel genom en framtidsfullmakt. Men hinner ni inte, är det ingen fara på taket – allt går att lösa ändå. Här är saker du bör känna till.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Beroende på om du har sålt ett småhus eller en bostadsrätt får du göra avdrag olika långt tillbaka i tiden.

Klicka på flikarna för att se listor med exempel på sådant som räknas som grundförbättringar för småhus respektive bostadsrätt.

Får man dra av flyttstädning vid försäljning?

Flyttstädningen är ju en kostnad som du har i samband med din flytt. För dig som säljer en bostad kanske det kan verka som en självklarhet att du ska få dra av för flyttstädning på deklarationen, men så är det inte. Du kan inte dra av för flyttstädning eller flytt på din deklaration. Men det betyder inte att det här ändå är något som är väl värt att investera i.

Var kan jag få hjälp med deklarationen?

Med hjälp av tjänsten kan du och din redovisningsbyrå deklarera helt digitalt. Ni slipper skicka papper för underskrift vilket underlättar för alla, särskilt för dig som befinner dig utanför Sverige.

Kan Skatteverket hjälpa till med deklaration?

Just nu är det längre svarstider än vanligt när du ringer eller mejlar till oss. Vi har även längre handläggningstider än normalt inom delar av folkbokföringen.

Här svarar vi på allmänna frågor och frågor om tekniska problem.

Du beställer blanketter via vår e-tjänst Beställa blanketter. Broschyrer kan du skriva ut själv. Behöver du hjälp med det kan du ringa Skatteupplysningen.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

Hur fyller man i blankett K12?

Blanketten K10 ska fyllas i av dig som äger “kvalificerade andelar” och är aktiv i ett fåmansbolag. Blanketten ska lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration till Skatteverket. För att ett bolag ska räknas som ett fåmansbolag måste man ha 4 eller färre fysiska personer som äger minst 50% av rösterna i bolaget. För att man ska räknas som aktiv, eller “verksam i betydande omfattning” som det också kallas, måste du eller en närstående varit aktiv under de senaste 5 åren i bolaget. 

Blanketten används för att räkna ut utdelning och kapitalvinst enligt de så kallade 3:12 reglerna. 3:12 reglerna gör det möjligt att ta ut en lågbeskattad utdelning på endast 20% upp till gränsbeloppet. Känner man sig osäker på vad som ska fyllas i eller om det har skett omstruktureringar i bolaget kan det vara bra att ta professionell hjälp. Vi kommer i slutet av denna artikel gå igenom olika saker som kan påverka beskattningen på utdelningen eller kapitalvinst. 

Om du eller en närstående är passiv i ett fåmansföretag och har varit det under de senaste 5 åren kan man istället lämna in blanketten K12. Eftersom du inte är aktiv i bolaget anses andelarna du äger “okvalificerade”. Om du sedan väljer att sälja din okvalificerade andelar ska de beskattas med 25% vid försäljningen. Kapitalvinst och utdelning ska också beskattas med 25%. Du behöver inte lämna in K12 blanketten om det inte skett någon försäljning eller utdelning under året. 

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

När du har sålt en bostad ska du deklarera försäljningen. Det gäller alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Här är en guide som innehåller det du behöver veta och göra när du säljer en bostad.

Räkna ut om försäljningen gick med vinst eller förlust genom att använda beräkningshjälpen. Ju fler uppgifter du har om din försäljning, desto mer exakt kommer din beräkning att bli. Du behöver veta vad du köpte din bostad för och vad du sålde den för.

Kan man få hjälp av Skatteverket med deklarationen?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Måste man boka tid hos Skatteverket?

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Du kan även kontakta Skatteverket via e-post eller genom att chatta med oss.

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.