:

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se om ett företag har skatteskulder?
 2. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 3. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 4. Hur ser man om ett bolag har F-skattsedel?
 5. Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?
 6. Kan man se ett företags skulder?
 7. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 8. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska företag?
 9. Finns företaget registrerat?
 10. Hur får man reda på vem som äger ett företag?
 11. Hur vet man om ett företag är bluff?
 12. Hur kan man kolla upp om ett företag är seriöst som säljer sina varor på nätet?
 13. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Kan man se om ett företag har skatteskulder?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Hur kan jag kolla upp ett företag?

I sökningen visas bland annat följande uppgifter om företag, sammanslutningar eller stiftelser:

 • FO-nummer
 • de register i vilka företaget eller organisationen är infört (såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momsskyldiga)
 • firma (företagsnamn), eventuella parallellfirmor och bifirmor
 • företagsform
 • hemort
 • företagets huvudbransch
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • post- eller besöksadress och andra eventuella kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, webbplats och faxnummer)
 • företagets juridiska status (eventuell konkurs, likvidation eller saneringsförfarande)
 • eventuell uppgift om avbrott i näringsverksamheten
 • företagets skatteskuldsuppgifter
 • LEI-nummer utfärdats av PRS och datum för utfärdandet
 • aktiebolagets och filialens EUID-kod som används vid företagssökningen via den europeiska e-juridikportalen.

Sökningen visar de uppgifter som är i kraft när sökningen görs. I en del av uppgifterna visas föregående uppgift.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Det är viktigt att kontrollen är legitim och rättvis. Skatteverket ska också bemöta alla som kontrolleras med respekt.

Vi arbetar med vår kontroll på flera olika sätt. Alla deklarationer som lämnas in, både från privatpersoner och företag, kontrolleras inledningsvis maskinellt. Vissa deklarationer kan sedan väljas ut för vidare kontroll där vi ställer frågor om deklarationens underlag.

Hur ser man om ett bolag har F-skattsedel?

F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. För en företagare innebär ett godkännande för F-skatt att det är företagaren själv som betalar sin preliminära skatt och socialavgifter (egenavgifter). F-skatten är preliminär och företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad.

Även juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt.

Hur kan man kolla om ett företag är seriöst?

Dels kan man använda sig av all den gratisinformationen som finns på allabolag.se där man enkelt får upp årsredovisningar, bokslut och resultat.

Men för att vara på den säkra sidan så kan det även vara bra att ta kreditupplysning på företaget som du ska anlita, något som du enkelt kan göra direkt på företagets sida på allabolag.se. I kreditupplysningen får en översikt över företagets förmåga att betala fakturor, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder som ger en bra indikation på om det är en pålitlig partner. Företaget som du gör upplysningen på får inte veta att du tagit en upplysning.

Kan man se ett företags skulder?

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt – men har en livskraftig verksamhet i grunden.

Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som ändå kan överleva på sikt. Det är oftast näringsidkaren som ansöker om företagsrekonstruktion, och det är domstolen som beslutar. Under den begränsade tid som företagsrekonstruktionen pågår får företaget möjlighet ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska företag?

Skatteverket har rätt att genomföra oanmälda besök hos företag för att säkra bevismaterial till revisioner. Men hur fungerar det? Företagarens Tomas Nilsson fick möjlighet att följa arbetet på avdelningen som utför blixtinsatser mot misstänka skattefuskare.

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna 

Finns företaget registrerat?

 • starta företag (även som egenföretagare) i vilket EU-land du vill (eller Island, Norge eller Liechtenstein)
 • starta en filial till ett EU-baserat företag som redan är registrerat i ett EU-land.

Hur får man reda på vem som äger ett företag?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Hur vet man om ett företag är bluff?

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.      

 • Kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget. 

 • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor innan du handlar.      

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. 

 • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.

Hur kan man kolla upp om ett företag är seriöst som säljer sina varor på nätet?

 • Kolla att det finns kontaktuppgifter till företaget.

 • Undersök vad andra säger om företaget.

 • Du har ett starkare skydd när köper du från ett företag inom EU.

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

Det är alltså mycket viktigt för ett företag att ha god kreditvärdighet vid ansökan om ett företagslån. Därför följer här 13 tips för företag för att öka eller bibehålla

Ett självklart tips som nog även kan ses som det viktigaste. Betalas löner och fakturor i tid innebär detta att man aldrig drar på sig några förfallna skulder. Att ha skulder förfallna hos Kronofogden är något som drar ner ditt företags kreditvärdighet. Se därför till att alltid betala fakturor och liknande i tid för att undvika betalningsanmärkningar. Detta är extra viktigt för nystartade företag, som generellt har sämre kreditvärdighet.

Skatteskulder leder generellt snabbare till betalningsanmärkningar än andra skulder, varför det är viktigt att vara extra noga med att betala skatten i tid.

Den första helgen varje månad stämmer Skatteverket av företagens skattekonto. Om underskottet på detta konto är på 10 000 kronor eller mer skickas ett betalningskrav till företaget i fråga. Betalningskravet skickas till företagets digitala brevlåda, om en sådan finns, och annars skickas det med vanligt brev. Om företaget, efter att ha fått ett betalningskrav, fortfarande har ett underskott på skattekontot om minst 10 000 kr vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden. Läs mer om Skatteskulder på Skatteverkets hemsida. Där kan du även ansöka om anstånd med skattebetalningen.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg.