:

Vad är skattefria förmåner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skattefria förmåner?
 2. Vad krävs för att en förmån ska vara skattefri?
 3. Vad är en förmån och ange exempel på några skattefria och skattepliktiga förmåner?
 4. Vad får man bjuda anställda på?
 5. Är mobiltelefon en förmån?
 6. Vilka löneförmåner kan man ha?
 7. Hur mycket skatt betalar jag på förmånsvärdet?
 8. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 9. Får man bjuda sina anställda på middag?
 10. Får man köpa dator på företaget?
 11. Får arbetsgivaren bjuda på frukost?
 12. Vilka förmåner vill anställda ha?
 13. Vad kan man begära istället för högre lön?
 14. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 15. Vad får jag ut i lön med förmånsbil?

Vad är skattefria förmåner?

Förmåner kan tyckas vara ett komplicerat ämne men syftar i grund och botten på en ersättning som sker i annan form än pengar. Det finns många förmåner, såsom tjänstebil, friskvårdsbidrag och personalrabatter. Marie Enander, skatterådgivare och ansvarig för området förmåner och representation på KPMG i Sverige, berättar för Akavia Aspekt att förmåner är ett sätt för arbetsgivaren att vässa sitt anställningserbjudande.

Det är inte supervanligt att man förhandlar sig till eller anpassar förmåner på individnivå, utan det totala förmånserbjudandet används snarare i konkurrenssynpunkt för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger hon.

Vad krävs för att en förmån ska vara skattefri?

Personalförmånerna är förmåner som arbetsgivaren ordnat för sina arbetstagare eller pensionerade, tidigare arbetstagare och som ges på basis av en anställning i arbets- eller tjänsteförhållande, men som inte utgör ersättning för utfört arbete. Arbetsgivarens syfte med att ge personalförmåner är ofta att förmedla en positiv arbetsgivarbild eller indirekt främja arbetsutförandet genom att exempelvis upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga eller -motivation.

Personalförmåner erbjuds i allmänhet på ett likvärdigt sätt för alla arbetstagare oavsett deras position eller arbetsresultat. En arbetstagare kan dock själv besluta huruvida hen ska använda förmånen eller inte. Bortsett från personalförmåner som blivit rutiner på arbetsplatsen, ingår personalförmånerna i allmänhet inte i arbetstagarens anställningsvillkor, och därför kan arbetsgivaren fritt besluta om att erbjuda eller slopa personalförmånerna.

I arbetstagarens beskattning kan en personalförmån som fåtts av arbetsgivaren vara antingen en helt skattefri förmån, en delvis skattefri förmån eller en helt skattepliktig förmån. Skattefria personalförmåner behandlas i kapitlen 2–4 i denna anvisning. Skattepliktiga förmåner behandlas i kapitel 5 i denna anvisning.

Vad är en förmån och ange exempel på några skattefria och skattepliktiga förmåner?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Vad får man bjuda anställda på?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Är mobiltelefon en förmån?

Tjänstebil. Förmånernas förmån som anställd. Och visst, det vore ju toppen med en fin Ferrari som det inte ens är nödvändigt att serva själv. Men det är inte säkert att det blir lönsamt i det långa loppet jämfört med att köpa en bil privat.

Sedan halvårsskiftet gäller en ny lag som riskerar att göra tjänstebilen rejält dyrare i drift. Med de nya reglerna för beräkningen av förmånsvärde kommer de allra flesta i Sverige med tjänstebil att få en höjning av förmånsvärdet. För genomsnittsbilen är höjningen nära 34 procent.

Regeringen har drivit igenom de nya reglerna för att de tidigare förmånsvärdena sågs som för låga. Tanken är att det ska bli mer rättvist jämfört med att köpa en bil privat. Lagändringen gäller för alla som registrerar ny tjänstebil efter den 1 juli 2021.

Huvudregeln är att den anställda ska skatta för gåvor från arbetsgivaren. Men det finns undantag, och ett är särskilt aktuellt i dessa dagar: Julgåvan. Det finns dock gränser för hur fin den får vara. Under vanliga år är julgåvan skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor, inklusive moms.

Men covidpandemin har ändrat det: Både under 2021 och året innan har arbetsgivaren kunnat ge personalen en skattefri gåva på upp till 2 000 kronor per anställd.

Regeringen har höjt det skattefria beloppet vilket öppnat för så kallade coronagåvor, som kan slås ihop i samband med påskägg och julklapp till exempel. Så den skattefria julgåvan kan i år alltså vara värd 2 500 kronor.

Mobiltelefonen är faktiskt inte skattepliktig, även om den används utanför jobbet. Anledningen är helt enkelt att det i praktiken är omöjligt att skilja ut privat bruk från jobbanvändning.

För de flesta som har tillgång till mobiltelefon kan den användas också på fritiden, med fri surf. Det är dock ovanligt att ”fri surf” betyder att det är okej att surfa in på vad som helst så länge det är lagligt – arbetsgivaren reglerar nästan alltid i avtal vad som gäller för arbetsplatsen.

Det här gäller även annan elektronisk utrustning, som datorer, router och läsplattor. Många arbetsplatser har i dag sådan utrustning med tillhörande abonnemang, mot fast avgift som de anställda även kan använda för privat bruk.

Vilka löneförmåner kan man ha?

Löneförmåner är något som många gånger underskattas av arbetsgivare. Med rätt strategi och upplägg kan löneförmåner användas både för att motivera medarbetare och för att locka till sig nya talanger till företaget. Men vad är en egentligen en bra löneförmån? Att en mer senior medarbetare som närmar sig pensionsåldern har en helt annan livssituation än en medarbetare med småbarn hemma är helt självklart – så hur får man löneförmåner att passa medarbetare oavsett vilken (arbets)livssituation de befinner sig i? Det finns ett par saker att tänka på när det gäller att bestämma vilka löneförmåner ett företag ska erbjuda. Vilka löneförmåner som är mest populära beror såklart på bransch, geografisk plats och medarbetarnas personliga behov och önskemål. Med det sagt finns det ett flertal löneförmåner som uppskattas av många. Här är några av de populäraste löneförmånerna 2023:

Hur mycket skatt betalar jag på förmånsvärdet?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Får man bjuda sina anställda på middag?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Får man köpa dator på företaget?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

Förmån av fri kost beskattas efter en schablon. Dessa schablonbelopp fastställs årligen av Skatteverket. Det innebär att en anställd som får en måltid betald av arbetsgivaren ska påföras det aktuella beloppet oavsett om måltiden är billigare eller dyrare än schablonen. Från förmånsbeskattning av fri kost finns ett antal undantag, exempelvis i form av hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa eller den mat en arbetsgivare bjuder de anställda på vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester.

Skatteverket gjorde en utredning av en restaurang som bland annat innebar att en persons inkomst av tjänst skönsmässigt höjdes för två beskattningsår. Dels höjdes personens löneinkomst, dels påförde Skatteverket kostförmån för båda åren. Den anställde hävdade att han arbetade oavlönad för att stötta familjeföretaget under en svår period. Arbetet hade pågått under cirka 10 månader och arbetad tid uppgick till drygt 600 timmar.

Vilka förmåner vill anställda ha?

Förmåner på jobbet är en ingrediens till glada kollegor som trivs på arbetsplatsen. Förutom det fungerar bra förmåner även som ett effektivt dragplåster vid rekrytering av nya framtida kollegor. Det finns en rad olika förmåner som uppskattas på jobbet, men här är några av de vanligaste förmånerna som syns återkommande på många arbetsplatser. 

Kräver din arbetsroll att du måste förflytta dig mellan olika platser? Då är bilförmån en annan vanlig förmån på jobbet. En förmånsbil kan du använda såväl i arbetet som utanför arbetet vilket är väldigt uppskattat av många då förmånsbilar i regel är billigare att ha än att äga en egen bil. För dig som har en förmånsbil så blir bilen en löneförmån som du själv beskattar för att även kunna använda den privat.

Vad kan man begära istället för högre lön?

En löneförhandling syftar till att fastslå vilken lön du ska, medan du i ett lönesamtal diskutera din löneutveckling med utgångspunkt i din arbetsprestation och andra eventuella fastställda kriterier som påverkar lönen. Lönesamtal är ofta en rättighet du har genom ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

En löneförhandling sker vanligtvis när du byter arbetsgivare, eller om din arbetssituation förändras på annat sätt, exempelvis genom nya arbetsuppgifter, ny arbetsroll eller förlängd anställning.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

5 mar

Vad får jag ut i lön med förmånsbil?

Bildeve AB och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring