:

Hur bokföra konferens utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra konferens utomlands?
 2. Hur mycket är avdragsgillt vid konferens?
 3. Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?
 4. Vad gäller vid konferensresa?
 5. Hur bokför man Konferenskostnader?
 6. Hur bokföra tjänst utanför EU?
 7. Vad är momsen på konferenslokal?
 8. Får man betalt för konferens?
 9. Hur bokför man en konferens?
 10. Är konferens arbetstid?
 11. Hur redovisa konferens?
 12. Är konferenser avdragsgillt?
 13. Är det moms på tjänster utanför EU?
 14. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 15. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Hur bokföra konferens utomlands?

Vi läser ibland i tidningarna om lyxresor för höjdare, fackpampar som gottar sig och kommunala tjänstemän som åker på utlandsbesök. Inte sällan förfasar sig allmänheten, speciellt om det gäller offentlig verksamhet, där det ständigt är nedskärningar, inte tolereras några mutresor, och där det mesta faktiskt också är offentligt. För folk inom kyrkan, hjälporganisationen eller fackföreningen känns det liksom inte heller riktigt etiskt försvarbart att konferera utomlands. Privata företag faller lite under radarn här, och det är närmast revisorn som agerar kontrollant och kan boka om utgiften till en icke avdragsgill kostnad. Följer man inte gällande regler, kan de anställda få betala skatt på förmånsvärdet, och då är resan kanske inte så rolig längre.

Hur mycket är avdragsgillt vid konferens?

Kostnader för kickoff och interna konferenser räknas inte som representationskostnader ur avdragssynpunkt, vilket gör avdragsrätten mer obegränsad. Även kostader för måltider och nöjen till personalen blir då avdragsgilla. Tänk dock på att interna kurser och konferenser under vissa förutsättningar räknas som representation. Sedan 2017 är företagsrepresentationer inte längre en avdragsgill kostnad. Du har dock fortfarande rätt att göra avdrag för lättare måltider i samband med interna kurser och konferenser – det gäller endast enklare mat och dryck till en kostnad av 60 kronor per person.

En av anledningarna till att interna sammankomster kan falla under begreppet representation är att kraven inte följs. Se därför till att ha koll på vad som gäller för att kunna göra avdrag för sammankomsten.

Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vad gäller vid konferensresa?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur bokför man Konferenskostnader?

Detta kan vara ett tänkbart konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Hur bokföra tjänst utanför EU?

Inköp av tjänster (import) från ett företag i ett land utanför EU är momsfritt och omvänd skattskyldighet kan tillämpas. 

Vid import av tjänster från ett land utanför EU behöver företaget inte lämna en importdeklaration till tullverket. 

Vad är momsen på konferenslokal?

Mat som serveras i samband med en konferens uppfyller inte kraven för den nya lägre momssatsen på 12 procent. Nu råder stor förrvirring hos restauranger som även har konferenser. "Vi vet inte hur vi ska hantera momsen", säger Ulf Mannestig, vd på Långholmen.

Vid årsskiftet sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Men den lägre momssatsen gäller inte all restaurangmat. Om maten ingår i ett ”konferenspaket” gäller fortfarande 25 procents moms, enligt ett ställningstagande från Skatteverket. Företaget Långholmen, som driver hotell, restaurang och konferens, anser att det råder stor förvirring i branschen.

Får man betalt för konferens?

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Hur bokför man en konferens?

Detta kan vara ett tänkbart konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Är konferens arbetstid?

Det har varit en del omställningar under året, några har slutat och det har också anställts ett par nya i Anitas arbetslag. Hon tycker också att det behövs en bättre laganda, mer samarbete.

Men varför kan det inte räcka med att de samlas för en konferens och kommer överens om förbättrade arbetsprocesser, undrar hon, i år igen.

Hur redovisa konferens?

Vad som kännetecknar en skattefri konferensresa eller studieresa är bland annat:

 • Minst sex timmar per dag innehåller effektivt arbete.
 • Den effektiva arbetstiden under en resa som pågår en vecka är minst 30 timmar, jämnt fördelat under veckan.
 • Resan är till nytta för företaget.

Tänk på att det bör finnas ett detaljerat program för hela resan.

Är konferenser avdragsgillt?

Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

För att medarbetarna inte ska bli förmånsbeskattade och för att konferensen ska vara avdragsgill krävs att minst 6 timmar per dag innehåller effektivt arbete. Om konferensen pågår under en vecka måste den innehålla minst 30 timmar effektivt arbete vilka ska vara jämnt fördelade under veckan.  

Är det moms på tjänster utanför EU?

Vid försäljning av en tjänst är huvudregeln att momsen ska redovisas och betalas i det land där tjänsten anses vara omsatt (beskattningslandet). Vi rekommenderar att du verifierar med Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult ifall din tjänst skall beskattas i Sverige eller inte. Fakturatypen för försäljning av tjänster utanför EU skall endast användas då tjänsten inte skall beskattas i Sverige.

Läs mer om försäljning av tjänster till ett land utanför EU från Skatteverkets hemsida.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.