:

Hur fakturerar man till Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fakturerar man till Norge?
 2. Är det moms på fakturor till Norge?
 3. Hur bokför man försäljning till Norge?
 4. Vad krävs för export till Norge?
 5. När ska man fakturera utan moms?
 6. Hur betalar man till Norge?
 7. När ska man betala moms i Norge?
 8. Hur bokför man moms utanför EU?
 9. Kan företag sälja utan moms?
 10. Är det tull mellan Norge och Sverige?
 11. Hur fungerar moms vid export?
 12. Vad är momsfri försäljning i Sverige?
 13. Vilka företag är momsbefriade?
 14. Hur mycket pengar kan man föra över utan frågor?
 15. Vad kostar det att föra över pengar till Norge?

Hur fakturerar man till Norge?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms på fakturor till Norge?

I Norge heter mervärdeskatten Merverdiavgift och förkortas MVA eller mva. Moms tillkommer på all försäljning av varor och tjänster, om de inte uttryckligen undantas från moms. Undantagna är bl.a. sjukvård, bank-och försäkringstjänster, utbildningstjänster, ett brett utbud av kulturella tjänster samt försäljning och uthyrning av fastigheter. Företag som endast har sådan försäljning skall inte registreras i momsregistret.

Skattesatser för moms Den normala mervärdesskattesatsen i Norge är 25 %. För livsmedel är momsen 15 %. För persontransporter, boendetjänster som hotell och camping, samt kommersiell leasing av fritids egendom är skattesatsen 8 %.

Hur bokför man försäljning till Norge?

Hej lena63!

Ja, som standard är konto 3045 inställt på att påverka ruta 40. Detta dubbelkollar du enklast genom att gå in på din kontoplan, (Bokföring - Kontoplan), söka upp 3045, och kika i kolumnen Momsrapportkod, se nedan bild. Skulle det mot förmodan vara fel, ändrar du lätt genom att dubbelklicka dig in på kontot och ändra momsrapportkoden där.

Vad krävs för export till Norge?

Tack vare Norges geografiska närhet och våra länders likheter väljer många svenska företag att starta sin internationalisering med just Export till Norge. Men då landet inte är med i EU räknas handel mellan länderna som exportförsäljning vilket medför administration som export- och importdeklarationer, betalning av moms och i vissa fall tull.

Tull och moms är två faktorer som du som företagare måste ha koll på. Varugrupper som är tullbelagda är Livsmedel, Textilier och Kläder men dubbelkolla alltid om det krävs tull på just dina produkter. Vid direkt export till Norge är det vanligen mottagaren/importören som står för tullavgift och införselmoms. Fakturera därför dina produkter utan moms. Din kund i Norge är sedan skyldig att rapportera momsen och betala till det norska skatteverket. På Norska tullmyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller för just dina produkter.

När ska man fakturera utan moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

Hur betalar man till Norge?

IBAN är en internationell standard för kontonummer och används vid betalningar till och från utlandet. Vid betalningar inom EU/EES krävs IBAN. Men det finns också andra länder som kräver att kontonumret anges i form av ett IBAN.

BIC och Nationellt ID är två typer av internationell standard för att identifiera banker i samband med utlandsbetalningar. BIC består av 8 eller 11 tecken. Ibland används ordet SWIFT istället för BIC. IBAN och BIC

När ska man betala moms i Norge?

När verksamheten är momsregistrerad i MVA-registret i Norge ska den också rapportera MVA (moms) 6 gånger per år. MVA-rapporten är en redovisning av momsppliktig försäljning och köp under perioden.

När din verksamhet har varit momsregistrerad i Norge i minst ett år kan din organisation ansöka om årsvis rapportering av moms om omsättningen är under 1 miljon NOK per år.

I annat fall gäller att momsrapport ska lämnas in 6 gånger per år. Rapporten ska vara inlämnad senast en månad och tio dagar efter omsättningsmånaden (med undantag för augusti, se nedan):

Hur bokför man moms utanför EU?

Du ska betala moms på importvärdet. Denna moms betalas till Tullverket. Betalning av momsen får registreras som en egen utbetalningspost, där du även anger hela beloppet i fältet för Varav moms.

Om ditt företag inte har rätt till avdrag för ingående moms får betalningen registreras med samma utbetalningstyp som du använde när inköpet av varan registrerades. I så fall anges inget belopp i fältet för Varav moms.

Kan företag sälja utan moms?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det tull mellan Norge och Sverige?

Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt, förbättra och skräddarsy innehåll, och rapportera om användningen. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår cookie-policy. Acceptera alla cookies eller välj vilka cookies du accepterar under Inställningar.

Läs mer i vår cookiepolicy

Hur fungerar moms vid export?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vad är momsfri försäljning i Sverige?

På institutionens kundfakturor, till exempel vid försäljning av uppdragsutbildning eller vid vidarefakturering av vara eller tjänst, ska i allmänhet utgående moms debiteras. Pålägg med 25 procent (generella momssatsen) är vanligast. Om köparen finns i Sverige ska vi i regel lägga på svensk moms. Undantag görs bl.a. vid fakturering mellan statliga myndigheter och för momsfria tjänster. Lokaluthyrning, viss utbildning och tjänst som är ett led i myndighetsutövning, till exempel tillhandahållande av bevis, protokoll med mera är momsfritt. Vid försäljning mellan statliga myndigheter ska aldrig moms debiteras då alla myndigheter ses som ett och samma skattesubjekt. På Ekonomistyrningsverkets webbplats (ESV myndigheter) finns uppgifter om vilka organisationer som är statliga myndigheter.

Som exempel på vara kan nämnas att man via internet gör beställning av en bok som sedan levereras via posten. På bokinköpet är det 6 procent moms (leverans off-line = vara). Om man istället får boken nedladdad (e-bok) är beställningen en tjänst (leverans on-line = tjänst). Momssatsen för en E-bok är numera också 6 procent.

Vilka företag är momsbefriade?

30 000 kronor. Tjänar du mindre än så på din försäljning kan du tillhöra dem som slipper betala moms för din verksamhet. Men det är inte helt säkert.

För att tillhöra momsbefriade verksamheter här i Sverige går det alltså en gräns vid 30 000 kronor. Räknar du själv med att din försäljning inte kommer dra in mer pengar än så, är du troligen befriad från att redovisa moms till myndigheten Skatteverket. Det här gäller ifall du enbart säljer tjänster och varor här i Sverige. Du behöver då inte registrera dig för att betala någon moms. Företag som tjänar mer ska däremot betala in både skatt och moms till myndigheten.

Hur mycket pengar kan man föra över utan frågor?

Önskas ett större belopp än de som angetts ovan överföras behöver du kontakta din banks kundtjänst. Genom att berätta för kundtjänst vilken slags överföring det handlar om kan de ange vad som krävs för att den ska kunna genomföras.

Vad kostar det att föra över pengar till Norge?

Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt: