:

Var finns blanketter för deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns blanketter för deklaration?
 2. Får man deklarationen i pappersform?
 3. Hur fyller man i blankett K12?
 4. Hur fyller man i en K4 blankett?
 5. Hur fyller jag i NE blankett?
 6. Kan jag få hjälp med min deklaration?
 7. När kommer Pappersdeklarationerna?
 8. Var kan man lämna in deklarationen i Malmö?
 9. Vad är skillnaden mellan K10 och K12?
 10. Måste man lämna K12 varje år?
 11. Måste man skicka in K4 blankett?
 12. När används blankett K12?
 13. Vem ska lämna NE blankett?
 14. Måste man lämna in ne-bilaga?
 15. Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?

Var finns blanketter för deklaration?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Får man deklarationen i pappersform?

Över 5.7 miljoner svenskar får sin deklaration i Kivra. Och det är inte så konstigt. Inga papper att hålla reda på, du vet var du har den och kommer åt den dygnet runt, var som helst.

Hur fyller man i blankett K12?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Hur fyller man i en K4 blankett?

Vi skickar inför deklarationen alltid kontrolluppgifter till Skatteverket avseende ditt konto.

Kontrolluppgifterna som har skickats för just dig finner du på sidan för deklaration och underlaget heter "Deklarationsunderlag".

Hur fyller jag i NE blankett?

Du är här: Vanliga frågor > Deklaration > Var kan jag se vilka konton som hamnat i respektive ruta på NE-blanketten?

På blankett NE markera Bokföringsuppgifter, där ser du vilka konton som är kopplade till respektive fältkod. För att se hur olika fältkoder summerats markerar du rutan Visa summa per fältkod.

Kan jag få hjälp med min deklaration?

När du startat tjänsten så får du en personlig rådgivare. Nu har du möjlighet att ladda upp eventuella underlag till oss och vi påbörjar analysen.

Din rådgivare guidar dig med frågor under ert bokade webbmöte och vi fortsätter med analysen av din deklaration.

När kommer Pappersdeklarationerna?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Var kan man lämna in deklarationen i Malmö?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vad är skillnaden mellan K10 och K12?

Om du själv eller någon närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag de senaste fem åren ska du lämna blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

På blankett K10 redovisar du utdelning som du erhållit från företaget eller kapitalvinst som uppkommit under 2022. Din beskattning styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten, INK1.

Måste man lämna K12 varje år?

K10 är en bilaga som lämnas till Skatteverket i samband med din inkomstdeklaration. Denna ska lämnas in av dig som är ägare till ett fåmansbolag – eller äger ett visst antal andelar i ett. Ett fåmansbolag brukar definieras som exempelvis ett aktiebolag där färre än fem äger mer än hälften av andelarna. Det är inte alltid helt enkelt att fylla i sin K10-blankett utan att ha en expert till hjälp. Om du själv ska ge dig på att fylla i den (vilket många gör) ger vi dig i den här artikeln lite hjälp på traven. När du har fyllt i din K10-blankett har du räknat fram din eventuella utdelning eller kapitalvinst. Denna summa ska du sedan fylla i på huvudblanketten under ”inkomst av tjänst och kapital”.

Måste man skicka in K4 blankett?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

När används blankett K12?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.

Vem ska lämna NE blankett?

Den allmänna regeln är att, med vissa undantag, alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla.Det är inte förbjudet att låta företaget göra dåliga affärer eller ha höga kostnader. De är ändå avdragsgilla såvida de inte egentligen ...

Läs mer »

Måste man lämna in ne-bilaga?

Om det blev ett överskott av din näringsverksamhet det år som verksamheten avslutades och du gjorde ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt i det årets NE-bilaga behöver du året därefter göra en avstämning mellan avdraget och de faktiskt betalda avgifterna. Eftersom du inte varit verksam det året som du endast gör avstämningen anses din verksamhet vara passiv. Du kan göra avstämningen på två sätt.

Förra årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt

Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?

Att ha föräldrar som blir äldre, och kanske också sjuka, kan förändra livet rejält. Behovet av hjälp blir större och du som anhörig kan få kliva in och ta ansvar för sådant som räkningar, placeringar och husförsäljning. Allra bäst är om du och dina föräldrar kan planera för en sådan här i situation innan den blir verklighet, till exempel genom en framtidsfullmakt. Men hinner ni inte, är det ingen fara på taket – allt går att lösa ändå. Här är saker du bör känna till.

Fullmakt – Även om dina föräldrar kan sköta mycket på egen hand så kan de kanske behöva hjälp med vissa saker när orken tryter. Det kan till exempel handla om att placera pengar eller gå på rådgivningsmöten på banken. Då kan ni skriva en fullmakt, där föräldern ger dig eller annan anhörig rätt att utföra vissa ärenden i deras namn. Här kan du läsa mer om hur ni går tillväga för att skriva en fullmakt.