:

Vilka föreningar ska betala moms?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka föreningar ska betala moms?
 2. Är en ideell förening Momsskyldig?
 3. Måste en brf betala moms?
 4. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 5. Är det moms på föreningar?
 6. Vem behöver inte betala moms?
 7. När blir en förening momspliktig?
 8. Varför får inte BRF dra av moms?
 9. Är föreningar momsbefriade?
 10. Kan en förening fakturera?
 11. Hur fakturerar man en förening?
 12. Får ideell förening dra av moms?
 13. Får föreningar dra av moms?
 14. Är brf momsregistrerade?
 15. Är samfälligheter momspliktiga?

Vilka föreningar ska betala moms?

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen rätt att göra avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

Om ni däremot blir betalningsskyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är betalningskyldiga till moms på samma villkor som andra näringsidkare.

Är en ideell förening Momsskyldig?

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. En tysk samfällighetsförening, som försåg både medlemmar och en extern energidistributör med el, ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som momspliktig ekonomisk verksamhet. Detta var inte förenligt med nationell lag, men EU-domstolen ansåg att leveransen till medlemmarna mot ersättning var föremål för momsbeskattning.

Måste en brf betala moms?

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening ska vanligtvis inte lägga på moms på hyran eller göra avdrag för moms i uthyrningsverksamheten. Det finns däremot vissa undantag där föreningen under vissa förutsättningar kan välja att lägga moms på hyran.

En förening som hyr ut lokaler för stadigvarande momspliktig verksamhet kan frivilligt välja att lägga på moms på hyran, så kallad frivillig beskattning. Då kan föreningen göra avdrag för ingående moms på inköp som avser den lokalen. Om det finns flera lokaler i samma fastighet kan föreningen hyra ut en lokal med moms och en annan lokal utan moms. Bestämmelserna om frivillig beskattning tillämpas även för upplåtelse av lokaler med bostadsrätt.

Föreningen kan under vissa förutsättningar även bli frivilligt beskattad för hela eller delar av fasigheten, redan under byggnationen av fastigheten. Det kallas frivillig beskattning under ett uppförandeskede.

En ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening som själva hyr ut parkeringsplatser eller garageplatser till hyresgäster ska inte lägga moms på hyran. Hyr föreningen ut parkeringsplatser eller garageplatser till andra hyresgäster än de som bor i fastigheten ska det vara moms på hyran. Även en förening som hyr ut parkeringsplatser eller garage till ett parkeringsbolag, som i sin tur hyr ut det till en hyresgäst, ska lägga moms på hyran.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

Är det moms på föreningar?

Som tidigare nämnt kan ideella föreningar som även bedriver ekonomisk verksamhet behöva redovisa moms för den specifika delen av verksamheten.

Enligt Skatteverket är ”ekonomisk verksamhet” när föreningen producerar eller handlar med varor och tjänster. Detta gäller även jordbruk, gruvdrift eller motsvarande aktiviteter samt utnyttjade av materiella eller immateriella tillgångar för att få ekonomiska intäkter till verksamheten.

Du som har försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår kan välja att vara undantagen från momsskyldighet, även om du normalt sett är att betrakta som skattskyldig.

För att åberopa momsbefrielse krävs dock att beskattningsunderlaget för aktuellt beskattningsår understiger 30 000 kronor samt att beskattningsunderlaget för de föregående två beskattningsåren också understiger 30 000 kronor.

Med beskattningsunderlag menas nettobeloppet som momsen läggs på. Om momssatsen på din försäljning är 25 procent kan du alltså sälja för 37 500 kronor utan att ta ut moms. Med momssats på 12 procent blir försäljningssumman 33 600 kronor och är satsen 6 procent ska försäljningen inte vara högre än 31 800 kronor.

Vem behöver inte betala moms?

Som e ett nystartat företag är det viktigt att du har kunskaper om hur du hanterar moms inom din verksamhet. Det kan bli kostsamt för ditt företag om det inte är ordning och reda i momskontot. Är du en av många som tycker att det är svårt att hålla koll på och tolka momsreglerna, till exempel hur du redovisar momsberäkningar? Vi guidar dig genom några av de termer och fraser som används i samband med momshantering.

Du måste registrera dig för moms om du startar ett företag där du säljer momspliktiga produkter och tjänster. Senast två veckor innan företaget blir verksamt bör du skicka in din momsregistrering

När blir en förening momspliktig?

Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att deklarera och betala moms på sin försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på till exempel reklam, annonser, sponsring m.m. har köparen ingen rätt att göra avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå redovisa momsen i en särskild skattedeklaration.

Om ni däremot blir betalningsskyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, ska ni också deklarera och betala moms på momspliktig försäljning av varor och tjänster. Ni får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.

Ideella föreningar som inte är allmännyttiga och självständigt bedriver ekonomisk verksamhet är betalningskyldiga till moms på samma villkor som andra näringsidkare.

Varför får inte BRF dra av moms?

som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har ett privatbostadsföretag andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

Är föreningar momsbefriade?

som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har ett privatbostadsföretag andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

Kan en förening fakturera?

Systemet har stöd för avisering av årsvis eller löpande medlemskap och medlemsavgifterna kan anpassas utifrån verksamhetens behov. Fakturorna kan skickas via brev, e-post eller e-faktura (B2B) med OCR-nummer och dina medlemmar kan betala fakturorna via Swish eller BG. Antingen till ert egna Swish- och bankgironummer, eller så använder ni vår betaltjänst för klientmedel och får pengarna utbetalda av oss. Enkelt!

Fakturering och avstämning av medlemsavgifter automatiseras med hjälp av faktura med OCR-nummer. Vid registrerad betalning förlängs medlemskapen så du slipper hålla koll på vilka som betalat och inte.

Hur fakturerar man en förening?

- I vår kontakt med stöter vi ofta på situationer där organisationen förvärvat varor och/eller tjänster från utlandet, vilket medför en skyldighet att momsregistrera sig och redovisa moms på förvärvet här i Sverige. Detta är något som många inte känner till och om Skatteverket upptäcker att momsredovisning inte gjorts, blir resultatet att organisationen påförs utgående moms och även skattetillägg om 20 procent på den ej redovisade momsen, berättar Annika Nordqvist, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Så här säger reglerna: 

Får ideell förening dra av moms?

- I vår kontakt med stöter vi ofta på situationer där organisationen förvärvat varor och/eller tjänster från utlandet, vilket medför en skyldighet att momsregistrera sig och redovisa moms på förvärvet här i Sverige. Detta är något som många inte känner till och om Skatteverket upptäcker att momsredovisning inte gjorts, blir resultatet att organisationen påförs utgående moms och även skattetillägg om 20 procent på den ej redovisade momsen, berättar Annika Nordqvist, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Så här säger reglerna: 

Får föreningar dra av moms?

Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver.

Är brf momsregistrerade?

som hör till fastigheten, till exempel månadsavgifter, intäkter från hyresupplåtelser, reklam- eller antennplats. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet.

Har ett privatbostadsföretag andra inkomster ska de tas upp till beskattning. Det kan till exempel vara matservering, bilpool, motionsanläggning eller café. 

Är samfälligheter momspliktiga?

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. En tysk samfällighetsförening, som försåg både medlemmar och en extern energidistributör med el, ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som momspliktig ekonomisk verksamhet. Detta var inte förenligt med nationell lag, men EU-domstolen ansåg att leveransen till medlemmarna mot ersättning var föremål för momsbeskattning.