:

Vad kostar skatten på en Epa traktor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar skatten på en Epa traktor?
 2. Hur mycket kostar det att ha en EPA?
 3. Vad är skillnaden mellan A-traktor och Epa traktor?
 4. Hur mycket kostar det att Registreringsbesikta en A-traktor?
 5. Kan en A-traktor bli skattefri?
 6. Är det krav på vinterdäck på A-traktor?
 7. Får man köra med EPA på 100 väg?
 8. Måste man ha försäkring på EPA?
 9. Är det olagligt att åka tre i en EPA?
 10. Vem ska stå som ägare på A-traktor?
 11. Hur ofta behöver man besikta en A-traktor?
 12. Måste man betala skatt på en EPA?
 13. Måste man betala skatt på EPA?
 14. Får man köra med epa på 100 väg?
 15. Är det olagligt att åka tre i en epa?

Vad kostar skatten på en Epa traktor?

Jag hoppas att det finns några användare här som har A-traktor/Epa eller vars barn har A-traktor/Epa och skulle vilja hjälpa mig att få koll på vad det egentligen kostar att ha en?

Hur mycket kostar det att ha en EPA?

Vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter på Blocket

Blocket är en del av Schibsted och vi jobbar för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Vi använder dina personuppgifter till att:

Vad är skillnaden mellan A-traktor och Epa traktor?

EPA-traktorer började byggas runt 1920 och användes till en början mest som jordbruksredskap. Detta var oftast mycket billigare än att köpa en riktig traktor.

När priset på traktorer sjönk på 50-talet så började EPA-traktorerna att dö ut.

På 70- och 80-talet blev EPA-traktorerna populära igen, främst bland ungdomar under 18 år som började framföra fordonen i väntan på att få ta bilkörkort.

Hur mycket kostar det att Registreringsbesikta en A-traktor?

Moms är en skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Som företagare betalar du in moms till staten, men momsen är ingen kostnad. Du betalar visserligen moms på dina inköp (exempelvis om du köper en ny kontorsstol) men i de flesta fall har du rätt att göra avdrag för samma moms.

Enkelt förklarat ska du betala in skillnaden mellan den moms du lägger till på utgående försäljning (utgående moms) och den moms du betalar när du köper in någonting (ingående moms).

Kan en A-traktor bli skattefri?

Förra året tog Transportstyrelsen fram olika förslag som gör det säkrare att framföra A-traktorer i trafiken (du hittar förslagen lite längre ner på denna sidan).

Några av förslagen har från den 31:a augusti 2023 börjat gälla.

Bland förslagen finns bland annat krav på vinterdäck. Det förslaget ser nu ut att bli verklighet, vilket betyder att du måste ha vinterdäck på din A-traktor mellan 1 december och 31 mars.

I november 2022 kom Transportstyrelsen med några nya förslag på regler för A-traktorer som ska höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor.

Här är punkterna som Transportstyrelsen har föreslagit. Punkterna som står i fetstil text började gälla den 31:a augusti 2023.

 • Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.
 • Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
 • Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.
 • Kraven på utrustning för avgasrening skärps.
 • Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.
 • Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.
 • Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.
 • Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.
 • Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.

Den 15:e juli 2020 började nya regler gälla för A-traktorer. Reglerna gäller utväxlingskravet för fordonen.

För att köra A-traktor eller EPA så krävs minst ett AM-körkort eller ett traktorkort.

En person som har till exempel ett B-körkort får alltså köra A-traktor eller EPA om man vill.

En A-traktor får inte gå fortare än 30 kilometer i timmen. Den måste vara konstruerad för en maxhastighet som är 30 km/h.

Från den 31:a augusti 2023 så skärptes reglerna ytterligare. En A-traktor får nu inte framföras fortare än 30 kilometer i timmen. Detta betyder att du till exempel inte får frikoppla i nedförsbacke och rulla fortare än 30 km/h.

Om fordonet framförs i en hastighet högre än 30 km/h så är det ägaren av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.

Här är en video där vi får höra trafikpolisen Mattias prata mer om vad som händer om man kör för fort med sin A-traktor.

Om du kör för fort så kan din traktor tas i beslag.

Då går polisen (ibland tillsammans med bilinspektörer) igenom fordonet och letar reda på eventuella ”ryckspärrar” och liknande modifieringar.

Är det krav på vinterdäck på A-traktor?

Förra året tog Transportstyrelsen fram olika förslag som gör det säkrare att framföra A-traktorer i trafiken (du hittar förslagen lite längre ner på denna sidan).

Några av förslagen har från den 31:a augusti 2023 börjat gälla.

Bland förslagen finns bland annat krav på vinterdäck. Det förslaget ser nu ut att bli verklighet, vilket betyder att du måste ha vinterdäck på din A-traktor mellan 1 december och 31 mars.

I november 2022 kom Transportstyrelsen med några nya förslag på regler för A-traktorer som ska höja trafiksäkerheten och minska antalet olyckor.

Här är punkterna som Transportstyrelsen har föreslagit. Punkterna som står i fetstil text började gälla den 31:a augusti 2023.

 • Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.
 • Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
 • Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.
 • Kraven på utrustning för avgasrening skärps.
 • Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.
 • Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.
 • Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.
 • Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.
 • Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.

Den 15:e juli 2020 började nya regler gälla för A-traktorer. Reglerna gäller utväxlingskravet för fordonen.

För att köra A-traktor eller EPA så krävs minst ett AM-körkort eller ett traktorkort.

En person som har till exempel ett B-körkort får alltså köra A-traktor eller EPA om man vill.

En A-traktor får inte gå fortare än 30 kilometer i timmen. Den måste vara konstruerad för en maxhastighet som är 30 km/h.

Från den 31:a augusti 2023 så skärptes reglerna ytterligare. En A-traktor får nu inte framföras fortare än 30 kilometer i timmen. Detta betyder att du till exempel inte får frikoppla i nedförsbacke och rulla fortare än 30 km/h.

Om fordonet framförs i en hastighet högre än 30 km/h så är det ägaren av fordonet som blir misstänkt för tillåtande av olovlig körning.

Här är en video där vi får höra trafikpolisen Mattias prata mer om vad som händer om man kör för fort med sin A-traktor.

Om du kör för fort så kan din traktor tas i beslag.

Då går polisen (ibland tillsammans med bilinspektörer) igenom fordonet och letar reda på eventuella ”ryckspärrar” och liknande modifieringar.

Får man köra med EPA på 100 väg?

Är det rimligt att man får framföra traktorer och A-traktorer på vägsträckor med 100-gräns och omväxlande 2/1 körfält?

Nej! Det är livsfarligt med dessa bromsklossar som helt plötsligt står i vägen. Det är bra att kidsen får övning i trafiken redan innan körkortsålder men jag tycker att det borde vara begränsat till vägar med låg hastighetsbegränsning. Här nere i Småland finns det mängder med epa-traktorer, eller A-traktorer som det heter. Det ser säkert likadant ut i mindre städer och samhällen i hela landet, så det här är ett nationellt problem som borde diskuteras på behörig nivå i berörda myndighetsinstanser.

Måste man ha försäkring på EPA?

Vår traktorförsäkring ger skydd vid skador på både dig som kör eller äger traktorn, och den som skadas vid olyckan.

En tvist med verkstaden bli större än du trott. Vår traktorförsäkring ersätter dig vid en tvist och vissa typer av brottmål. Då kan vi ersätta dig för advokat- och rättegångskostnader.

Är det olagligt att åka tre i en EPA?

Nu öppnar en dom i Uddevalla tingsrätt för att fler poliser ska kunna bötfälla på plats om man bedömer att passagerarna är så många eller sitter så att det kan utgöra en trafikfara. Ordningsboten på 1 000 kronor får föraren betala.

– Möjligheten att utfärda böter har funnits tidigare men det är kanske så att den kommer att tillämpas i större utsträckning nu om det finns en fara – det ska man vara medveten om som A-traktorförare, ägare och förälder.

En A-traktor får inte ha passagerare i baksätet. För att den ska vara godkänd får bakdörrarna inte gå att öppna och en skiljevägg eller galler ska förhindra att passagerare kan ta sig över till baksätet från framsätet. Men det förekommer att man bygger om A-traktorn efter att den godkänts, berättar Petter Wahllöf.

Vem ska stå som ägare på A-traktor?

Till skillnad från vanliga personbilar så är åldern på förare av epa och A-traktorer lägre. Såvida du har ett traktorkort så får du köra epa och A-traktor när du är 16 år. I vissa fall kan man beviljas dispans redan vid 15 års ålder. 

Det finns dock vissa saker som är bra att ha lite extra koll på när det gäller försäkringar för epor och A-traktorer som vi kommer att gå igenom nedan. 

Hur ofta behöver man besikta en A-traktor?

Det finns tydliga regler när man bygger om en bil till en A-traktor så är bra att kontrollera att traktorn uppfyller dessa krav innan besiktningen.

- Till exempel måste axelavståndet vara korrekt och vanligtvis ska den också ha dubbla växellådor, berättar Morgan.

Måste man betala skatt på en EPA?

Under den senare delen av 2017 tillsatte regeringen en utredning för att rese över det befintliga reseavdraget. Syfte var bland annat att ta reda på om det går att gynna resealternativ med lägre utsläpp av växthusgaser. Men också att göra det smidigare för folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik.

Det nya förslaget innebär bland annat avståndet till jobbet ska vara minst 30 kilometer och att det går av att dra av 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel man använder. Om det saknar kollektiva färdmedel ska man också ha rätt att dra av 20 kronor extra per resdag. Antalet resdagar ska också vara minst 59 för att man ska rätt till reseavdraget. Förslaget var avsett att träda i kraft den första januari 2021.

På grund av Covid-epidemin sköt regeringen upp lanseringen av det nya reseavdraget. De nya reglerna kommer nu istället att gälla från den 1 januari 2023. Något som betyder att de inte kommer att påverka din deklaration förrän tidigast 2024.

Måste man betala skatt på EPA?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Får man köra med epa på 100 väg?

Är det rimligt att man får framföra traktorer och A-traktorer på vägsträckor med 100-gräns och omväxlande 2/1 körfält?

Nej! Det är livsfarligt med dessa bromsklossar som helt plötsligt står i vägen. Det är bra att kidsen får övning i trafiken redan innan körkortsålder men jag tycker att det borde vara begränsat till vägar med låg hastighetsbegränsning. Här nere i Småland finns det mängder med epa-traktorer, eller A-traktorer som det heter. Det ser säkert likadant ut i mindre städer och samhällen i hela landet, så det här är ett nationellt problem som borde diskuteras på behörig nivå i berörda myndighetsinstanser.

Är det olagligt att åka tre i en epa?

På vissa sätt är att köra bil för dig mellan 15-17 år något du kan göra för att det finns ett litet kryphål i svensk lagstiftning. Genom att registrera och bygga om en vanlig bil kan den klassas som en traktor och genom detta ge dig i åldern 15-17 år en unik frihet.

På många sätt blir A- och EPA-traktorn en symbol för tonårslivet. Bilarna speglar ofta ägarens personlighet och intressen – växlande färger, doft och ljud precis som tonårslivet självt.