:

Vart kan man se när någon gifte sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vart kan man se när någon gifte sig?
 2. När registreras man som gift?
 3. Vad betyder det när man gifter sig?
 4. Vad ska man tänka på när man ska gifta sig?
 5. Hur länge håller ett äktenskap i snitt?
 6. Var kan man se sitt äktenskapsförord?
 7. Vad är fördelen med att gifta sig?
 8. Måste man ha vittnen när man gifter sig?
 9. Vad gäller om man är gift?
 10. Hur mycket kostar det att gifta sig?
 11. Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?
 12. Vem skiljer sig mest?
 13. Har min fru rätt till mitt arv?
 14. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 15. Vad är bäst gift eller sambo?

Vart kan man se när någon gifte sig?

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen.

När registreras man som gift?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Vad betyder det när man gifter sig?

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans. Att gifta sig innebär att sätta in kärleken till varandra i ett större sammanhang. Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva. I Bibeln står det att ”Gud är kärleken” och Guds kärlek är Bibelns starkaste tema.

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Vad ska man tänka på när man ska gifta sig?

1. Hindersprövning: En hindersprövning krävs för att ni ska få gifta er. Den ansöker ni om hos skattemyndigheten som kontrollerar att ni är ogifta, att ni är gamla nog och inte är nära släkt med varandra. När detta är klart skickas ett vigselintyg samt ett intyg på hindersprövningen hem till er och dessa är giltiga i fyra månader. Dessa lämnar ni sedan in till vigselförrättaren som signerar vigselintyget och skickar in det till Skatteverket efter vigseln.

2. Giftorättsgods: ”Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom något som ska ingå i en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller om någon av makarna dör.”, skriver Skatteverket på sin hemsida. Det innebär att allt ni äger ska delas lika vid en skilsmässa, oavsett vem det tillhörde innan äktenskapet. Vill ni avtala bort giftorätten behöver ni skriva ett äktenskapsförord.

Läs också: 10 tecken på att ert äktenskap är på väg att krascha

Hur länge håller ett äktenskap i snitt?

Det visade sig att flest par skiljer sig under sommaren, tätt följt av december månad. Klarar vi svenskar helt enkelt inte av ledighet och semester ihop?

Var kan man se sitt äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad är fördelen med att gifta sig?

En vigsel är den ceremoni då ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. Bröllopet är vigseln och den tillhörande festen. Ofta används orden som synonymer till varandra.

Måste man ha vittnen när man gifter sig?

En vigsel är den ceremoni då ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. Bröllopet är vigseln och den tillhörande festen. Ofta används orden som synonymer till varandra.

Vad gäller om man är gift?

Inför bröllopsdagen är det mycket som ska planeras och många beslut som ska fattas. Men har ni koll på det juridiska? Det kan kännas jobbigt att prata om saker som ekonomi, äganderätt och testamente, men detta är nog så viktigt. Här informerar vi om vad giftermål innebär rent juridiskt samt vad ni kan påverka med ett äktenskapsförord.

Efter vigseln äger ni liksom tidigare era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men vid en eventuell separation ska värdet av allt ni äger delas lika mellan er. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Hur mycket kostar det att gifta sig?

-Vi hörde talas om att det blir allt vanligare att man lånar till bröllopet, och det var en av anledningarna till att vi gjorde undersökningen, säger Ylva Yngveson på Swedbank.

Drygt tusen av de 96.000 personer som gift sig under det senaste året har tillfrågats om kostnaderna för deras bröllop. I genomsnitt ligger kostnaden för ett bröllop på 54.000 kronor.

Hur många procent av giftermål slutar i skilsmässa?

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Vem skiljer sig mest?

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Har min fru rätt till mitt arv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du är vad som kallas för bröstarvinge, det vill säga barn till dina föräldrar. Det innebär att du tillhör 1:a arvsklassen enligt 2 kap 1 § ärvdabalken, och ärver därmed efter dina föräldrar. Om du har syskon ärver ni med lika del.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Har du en betydligt högre inkomst än din make kommer du sannolikt att bygga upp en viss förmögenhet över tiden. Även om du kanske inte bygger upp en förmögenhet kommer du kunna bygga upp en hygglig ekonomisk buffert. Detta blir betydligt svårare för din make, i vart fall om ni delar någorlunda lika på de gemensamma utgifterna och du hanterar dina pengar någorlunda sparsamt.

Anser du att det är rimligt att ni vid en skilsmässa, t ex om din make funnit en ny livskamrat och flyttat till varmare breddgrader, ska dela på dina sparade pengar behöver du inte bekymra dig om att skriva ett äktenskapsförord. Tycker du å andra sidan att ett sådant scenario inte låter särskilt attraktivt bör du fundera på att skriva ett äktenskapsförord.

Har du redan en förmögenhet och denna inte är enskild egendom (genom föreskrift i samband med gåva eller arv) ska förmögenheten delas lika mellan dig och din make om ni i framtiden skulle skilja er. När väl skilsmässan är ett faktum kommer du sannolikt anse att det är helt orimligt att din make ska få hälften av din förmögenhet när detta var tillgångar som du hade redan innan ni gifte er. Men tyvärr kommer inte någon att lyssna på dig. All egendom som är giftorättsgods ska som huvudregel delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Detta gäller oavsett om tillgångarna består av bankmedel eller annan egendom som t ex möbler eller en fastighet.

Vill du inte att din make ska ha rätt till hälften av din förmögenhet måste du ingå ett äktenskapsförord och därigenom göra egendomen till enskild egendom. Detta bör du dessutom göra innan ni gifter er. När ni väl har gift er kanske din make inte är särskilt intresserad av att skriva ett äktenskapsförord och utan hans medverkan blir det inte något äktenskapsförord.

Vad är bäst gift eller sambo?

Livet är fullt av viktiga situationer och stora beslut, där du kan behöva juridisk vägledning. Att köpa bostad tillsammans med sin partner är ett av dem. Beroende på vilken livssituation du befinner dig i – kan du behöva hjälp av en jurist med att planera för framtiden, så att den blir tryggare för dig själv, och för dina nära och kära. 

Har du till exempel koll på juridiken när det kommer till att vara sambo? Många känner inte till de regler som aktualiseras när man flyttar ihop och blir sambo. Mitt i livet, när allt är ”på topp”, ska man väl inte behöva gå runt och fundera på den juridiska skillnaden mellan att vara sambo och gift? Men det är precis vad man ska. Om man som sambo skulle separera, eller om någon av samborna dör, innebär det stor skillnad. De ekonomiska konsekvenserna för den som är sambo kan bli stora om man inte skrivit några avtal och på förhand tänkt över de juridiska konsekvenserna av en separation eller ett dödsfall.