:

Vad menas med inkomstuppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med inkomstuppgifter?
 2. Hur redovisar man inkomster?
 3. Vad är inkomstuppgifter från Skatteverket?
 4. Hur får jag mina inkomstuppgifter?
 5. När syns nya inkomstuppgifter?
 6. Vilka bidrag räknas som inkomst?
 7. Vad händer om man inte redovisar inkomst?
 8. Hur bokföra inkomst?
 9. När uppdateras inkomstuppgifterna?
 10. Är inkomstuppgifter offentliga?
 11. När uppdateras inkomstuppgifter 2023?
 12. När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?
 13. Är Swish räknas som inkomst?
 14. Vad är bidragsgrundande inkomst?
 15. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Vad menas med inkomstuppgifter?

Du kan söka och se på dina inkomstuppgifter genom att logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

 • Välj Egna inkomstuppgifter och sök uppgifter inom önskat tidsintervall.
 • Innevarande år är förvalt tidsintervall.
 • Du kan söka löneuppgifter från och med 2019 och pensions- och förmånsuppgifter från och med 2021.

Du kan söka och se på dina inkomstuppgifter genom att logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

 • Välj Egna inkomstuppgifter och sök uppgifter inom önskat tidsintervall.
 • Innevarande år är förvalt tidsintervall.
 • Du kan söka löneuppgifter från och med 2019 och pensions- och förmånsuppgifter från och med 2021.

Hur redovisar man inkomster?

Har du utövat en idrott som aktiv, tränare, domare eller liknande så ska du betala skatt på alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner som du har fått. Exempel på förmåner är fri bil och fri bostad.

TraktamenteOm du har övernattat och fått traktamente i samband med övernattningen behöver du inte redovisa ersättning i din deklaration om ersättningen inte är högre än schablonbeloppet. Har du fått traktamente för arbete på din vanliga verksamhetsort eller inte övernattat i samband med tjänsteresan, så ska du beskattas för ersättningen som lön.

Vad är inkomstuppgifter från Skatteverket?

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat till CSN stämmer. Kontrollen gör vi två år efter året du tjänade pengarna. Vi gör kontrollen genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat till CSN med de inkomstuppgifter som vi då fått från Skatteverket.

Om du haft studiemedel eller studiestartsstöd och det visar sig att du haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat oss, måste du visa hur inkomsten varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom CSN tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är per år.

Hur får jag mina inkomstuppgifter?

Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola/pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm tid beror bland annat på hur mycket du har i bruttoinkomst, (inkomst före skatt) och barnets omsorgstid.

Kommunen tillämpar inkomstrelaterad taxa reglerad av Skolverket. Det betyder att barnomsorgsavgiften har en maxavgift per barn. Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett barn i kommunal eller fristående verksamhet.

Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola. Då görs avdrag med 25 procent på avgiften.Du kan också välja att ditt barn går i den allmänna förskolan 15 timmar i veckan under perioden september- maj. Då är det avgiftsfritt. Med detta alternativ får barnet inte gå på förskolan när grundskolan har lov.

När syns nya inkomstuppgifter?

Din taxerade inkomst är den inkomst du tjänat in och beskattats för under ett kalenderår. Den uppdateras för föregående år efter det att din deklaration skickats in och läggs då också till i din kreditupplysning. Eftersom UC är en av fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige tillhandhåller vi inkomstuppgifter direkt från Skatteverket.

Hos UC får vi alltid in den taxerade inkomsten, alltid från föregående år, från Skatteverket vid fem tillfällen per år, när är beroende på när deklarationen skickats in och hur komplex den är. Uppdateringarna sker i april, juni, augusti, september och december.

Vilka bidrag räknas som inkomst?

Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag till och med december 2023. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd och betalas ut automatiskt. Tilläggsbidraget kommer från och med första utbetalningen i juli 2023 att vara 40 procent av ditt vanliga bostadsbidrag. Regeringen har föreslagit att tilläggsbidraget ska förlängas till och med 30 juni 2024.

Det är viktigt att du meddelar oss på Försäkringskassan om du får inneboende. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka ditt bostadsbidrag. Du kan anmäla förändringar digitalt på Mina sidor.

Vad händer om man inte redovisar inkomst?

Nu är det dags att deklarera inkomst. En del gör den obehagliga upptäckten att deras anställning och inkomst saknas i den förtryckta blanketten. Skatteverkets Eva Bodén reder ut vad du ska göra om din arbetsgivare inte betalat in din skatt och sociala avgifter.

Är skatt dragen enligt lönespecifikationerna, men skatteinbetalningar saknas på den förtryckta deklarationen? Foto: Istockphoto, Fia-Lotta Bratt/Skatteverket

Hur bokföra inkomst?

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Saker att göra i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ; Kvitto eller utgift, inkomst, leverantörsfaktura och annat.

När uppdateras inkomstuppgifterna?

Ditt kreditbetyg spelar en avgörande roll i flera avseende, allt från att teckna ett lån, till att hyra en lägenhet. Det är därför viktigt att veta när uc uppdateras, för att förstå hur din ekonomi och kreditvärdighet hänger ihop. I den här artikeln kommer vi att prata om när uc uppdaterar sitt register, vad som gäller för olika typer av uppgifter och vad du kan göra för att hålla koll på din kreditvärdighet.

Är inkomstuppgifter offentliga?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.

När uppdateras inkomstuppgifter 2023?

Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Du som har en digital brevlåda får din deklaration som pdf-fil dit.

Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.

När uppdaterar Skatteverket inkomstuppgifter?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Är Swish räknas som inkomst?

När du söker studiemedel eller studiestartsstöd ska du beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Med överskott menas din sammanlagda inkomst minus eventuella avdrag. Vi kontrollerar i efterhand med Skatteverket att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Läs mer om hur du beräknar din inkomst på sidan Inkomst och fribelopp

Ska du ansöka om tilläggslån? Då ska du enbart räkna med överskottet från dina inkomster i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet, det vill säga de inkomster som du haft för att du arbetat.

Vad är bidragsgrundande inkomst?

 • Barnfamiljer. Om du har boende hos dig kan du ansöka om bostadsbidrag. Barnen behöver vara under 18 år, men även äldre barn kan räknas om de har studiestöd eller förlängt barnbidrag.
 • Ungdomar 18–28 år. För att få bostadsbidrag om du inte har barn måste du ha fyllt 18 men inte 29 år, och ha låg inkomst. Söker du tillsammans med någon annan behöver ni båda vara under 29 år.

Du kan söka bostadsbidrag oavsett om du är ensamstående, gift eller sambo. Bor du tillsammans med någon ska ni ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

I de flesta fall måste du bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Undantagen är om du söker bostadsbidrag för ett tillfälligt boende och planerar att flytta tillbaka till folkbokföringsadressen inom minst ett år, eller om du på grund av brottsrisk är kvarskriven på en gammal adress.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Hem > H > Hur Långt Bak I Tiden Kan Skatteverket Granska?

Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera).