:

Hur beskattas arv av aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas arv av aktier?
 2. Måste aktier säljas vid dödsfall?
 3. Vad händer med aktier vid arv?
 4. Hur beskattas onoterade aktier?
 5. Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?
 6. Måste jag deklarera arv?
 7. Vem får mina aktier om jag dör?
 8. Hur deklarerar man aktier man fått?
 9. Måste man deklarera onoterade aktier?
 10. Hur säljer jag aktier som är Avnoterade onoterade?
 11. Hur deklarerar man ärvda aktier?
 12. Kan man ärva aktier?
 13. Hur undviker man arvsskatt?
 14. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 15. Vad händer om man inte deklarerar aktier?

Hur beskattas arv av aktier?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Klas. Att ta reda på det exakta anskaffningsvärdet av aktier sedan 1970-talet är närapå omöjligt, eller kräver i alla fall en rejäl detektivinsats. Skatteverket har tack och lov en metod att deklarera aktieförsäljningar som innebär att du inte behöver ta reda på anskaffningsvärdet.

Den kallas för schablonmetoden.

Måste aktier säljas vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor som berör arv regleras detta i ärvdabalken.

Vad händer med aktier vid arv?

När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis aktier. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp. 

Hur beskattas onoterade aktier?

När du säljer aktier får du i regel försäljningsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, eller försäljningsförlust, det vill säga överlåtelseförlust. När du beräknar storleken på vinsten eller förlusten ska du från försäljningspriset dra av

det inköpspris som du betalt på aktierna och överlåtelseskatten

utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

När du beräknar vinst- eller förlustbeloppet kan du från försäljningspriset dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för att från priset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande eller beskattningsvärdet vid arvs- eller gåvobeskattningen.

 • Om du har ägt de sålda aktierna under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på aktierna.
 • Om du har ägt de sålda aktierna minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på aktierna.

Mer information om den presumtiva anskaffningsutgiften i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4.2.2 Presumtiv anskaffningsutgift och ägartid.

Hur beskattas ärvda aktier vid försäljning?

Den nya ägaren ska ta upp uppskovet till beskattning senast när aktierna säljs eller på annat sätt avyttras. Den nya ägaren kan också välja att ta upp hela eller delar av uppskovsbeloppet till beskattning innan försäljningen.

Tänk på att du som har ärvt aktier med uppskov ska lämna uppgift om detta i din deklaration, kalenderåret efter övertagandet.

Dessa uppgifter ska du fylla i under Övriga upplysningar i inkomstdeklarationen: 

Måste jag deklarera arv?

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • Vem får mina aktier om jag dör?

  När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis aktier. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp. 

  Hur deklarerar man aktier man fått?

  Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

  En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

  Måste man deklarera onoterade aktier?

  När du köper affärsaktier (det vill säga andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska beräkna beloppet på överlåtelseskatten själv och betala skatten på eget initiativ. 

  Om du köper aktier på en värdepappersbörs behöver du i regel inte betala överlåtelseskatt på dem och inte heller lämna en överlåtelseskattedeklaration. 

  Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

  • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
  • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Det kan också finnas andra dokument som anknyter till köpet och som påverkar överlåtelsebeskattningen. 
  • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

  Hur säljer jag aktier som är Avnoterade onoterade?

  Eftersom dessa aktier inte handlas på en vanlig börs, är det inte möjligt att köpa eller sälja när man vill. Förvärv av onoterade aktier sker oftast när bolaget genomför en nyemission. Ett annat sätt att köpa onoterade aktier är att köpa upp aktier från befintliga aktieägare som av en eller annan anledning vill avyttra sitt innehav. Det kan vara svårt för privatpersoner att hitta lämpliga bolag att investera i men också att bli tillfrågad när bolaget väl genomför en emission eller när befintliga aktieägare vill avyttra aktier.

  Spridningsförbudet innebär att privata aktiebolag eller dess ägare inte får försöka sprida sina aktier till allmänheten. Spridningsförbudet är den avgörande distinktionen mellan privata och publika aktiebolag. Förbudet finns reglerat i ABL 1:7. En central del av spridningsförbudet kallas Annonseringsförbudet.

  Det finns ett antal organiserade närverk som faciliterar kontakt mellan investerare och boalg som söker kapital genom nyemissioner. Connect Sverige är den största aktören för att hjälpa entreprenörer att hitta tillväxtkapital men också investerare att hitta intressanta bolag att investera i. Det finns även ett stort antal ängelnätverk man kan ingå i för att få hjälp att hitta relevanta bolag att investera i. Alternativt kan man bygga ett relevant dealflow med företag man vill visa intresse för att eventuellt investera i via Mitt dealflow i Invono One. En tjänst byggd av investerare för investerare.

  Hur deklarerar man ärvda aktier?

  När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

  För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

  Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

  Kan man ärva aktier?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Då ni är gifta kommer ni ärva varandra enligt den legala arvsordningen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Arvet inkluderar även dina fonder och aktier. Om ni däremot har skrivit ett testamente som uppställer en annan arvsordning har detta företräde framför lagen såvida det inte bryter mot skyddsregeln för makar.

  Hur undviker man arvsskatt?

  Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

  Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

  Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

  Vad händer om en delägare vill sälja sina aktier? Eller om han eller hon skiljer sig? Har ni kommit överens om hur ni gör om någon vill driva en sidoverksamhet med ungefär samma inriktning? Och om en delägare går bort – vad händer då med bolaget? Med rätt avtal kan ni se till att ni är överens och slipper konflikter och eventuella tvister i framtiden. Här är sju situationer där ni vinner på att vara överens.

  Vad händer om man inte deklarerar aktier?

  När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

  För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

  Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).