:

Kan man bo i Danmark och jobba i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bo i Danmark och jobba i Sverige?
 2. Är skatten högre i Danmark än Sverige?
 3. Hur mycket skatt betalar man i Danmark om man bor i Sverige?
 4. När ska man betala skatt i Danmark?
 5. Vad krävs för att bo i Danmark?
 6. Kan jag bo utomlands och jobba i Sverige?
 7. Är det värt att jobba i Danmark?
 8. Hur länge ska man jobba i Danmark för att få pension?
 9. Kan man vara skriven i två olika länder?
 10. Måste man betala skatt i två länder?
 11. Är Danmark ett bra land att bo i?
 12. Är det dyrt att bo i Danmark?
 13. Måste jag betala svensk skatt om jag jobbar utomlands?
 14. Är det högre lön i Danmark?
 15. Får man pension om man jobbar i Danmark?

Kan man bo i Danmark och jobba i Sverige?

Arbetar du i Sverige och vill vara medlem i en fackförening och a-kassa ska du välja en svensk fackförening och a-kassa. Skulle du bli deltidsarbetslös och fortfarande jobbar i Sverige, betalas arbetslöshetsersättningen ut från din svenska a-kassa. Det är först vid full arbetslöshet som du ska anmäla detta till ditt bosättningsland, för att istället få arbetslöshetsersättning därifrån. Vid anmälan till en a-kassa i Danmark i denna situation behöver du visa ett intyg på hur mycket du jobbat i Sverige, sk PDU1, som du ansöker om hos din svenska a-kassa. Blir du helt arbetslös i Sverige, anmäler du dig till din danska a-kassa. Din danska a-kassa kommer att begära in PDU1 från den svenska, men du kan också oftast begära att de skickar intyget direkt till dig från den a-kassa du hade i Sverige.  

Läs mer om reglerna angående detta på följande danska webbplatser:

När du arbetar i Sverige intjänar du svensk allmän pension, vilken i de flesta fall är högre än den danska motsvarigheten. De flesta svenska arbetsgivare betalar också in tjänstepension.

Om du fortfarande är bosatt i Danmark när du vill få din pension utbetald ska du kontakta Udbetaling Danmark och meddela att du har intjänat pension i Sverige. De kommer då att kontakta den svenska pensionsmyndigheten som beräknar, beskattar och betalar ut din pension. 

Dina pensionsinkomster från Sverige kommer även att beskattas i Danmark, om du bor där när du tar ut pensionen.

Många banker erbjuder lösningar för dig som har behov av bankkonton på båda sidor av sundet, med tjänster som till exempel fria överföringar mellan ditt svenska och danska bankkonto.

Läs mer i vår artikel Bankkonto för pendlare

Som boende i Danmark har du i och med ditt CPR-nummer och sjukförsäkringskort rätt till vård där. Vill du istället ha rätt till sjukvård i Sverige ska du ansöka om ett intyg hos Försäkringskassan genom att fylla i och skicka in en blankett.

Som anställd i Sverige är du som regel socialförsäkrad där och ska därför ansöka om ett EU-sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan och alltså inte i Danmark.

Är skatten högre i Danmark än Sverige?

Alla löntagare i Danmark betalar arbetsmarknadsbidrag (AM-bidrag), en skatt på 8%.  AM-bidraget dras från hela bruttoårslönen. Därefter dras inkomstskatten.

Hur mycket skatt betalar man i Danmark om man bor i Sverige?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

När ska man betala skatt i Danmark?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Vad krävs för att bo i Danmark?

Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd.

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark för en dansk offentlig arbetsgivare ska du betala skatt i Danmark för den inkomsten. Om du utför en del av arbetet i Sverige ska du normalt betala skatt för den delen i Sverige.

Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark för en svensk offentlig arbetsgivare, ska du normalt betala skatt för den inkomsten i Sverige.

Kan jag bo utomlands och jobba i Sverige?

Kan jag arbeta på distans från utlandet för ett svensk bolag placerat i Sverige? Behöver jag vara inskriven i Sverige för att arbeta i landet? Vilka skattskyldigheter har jag om jag arbetar på distans från ett annat land? Grant Thorntons expert Aino Askegård Andrésen svarar.

Många utlandssvenskar hör av sig till oss då de gärna söker distansjobb från Sverige men önskar att vara fortsatt bosatta utomlands. Denna situation framkallar många olika frågor såsom, vart betalas socialavgiften, bör jag folkbokföra mig i Sverige och vilka skattskyldigheter har jag? Vi har frågat dessa frågor till experterna på Grant Thornton och nu har Aino Askegård Andrésen givit oss ett svar.

Aino är Tax Director på Grant Thornton och arbetar med skatte- och socialförsäkringsfrågor inom Global Mobility.

Är det värt att jobba i Danmark?

Det finns många olika branscher som du kan arbeta inom som svensk i Danmark, från sjukvård till administrativa jobb. Danskar har i många år haft högre medellön än svenskar för samma jobb och det är en av faktorerna som lockar svenskar över sundet. Arbetslösheten är också lägre i Danmark och det skapar större konkurrens om nya medarbetare, vilket i sin tur leder till högre löner.

Även valutakursen höjer din lön som svensk som jobbar i Danmark. Om du får lön i danska kronor betyder det att du kan få ut mer i svenska kronor. Kursen förändras ständigt, men under de senaste fem åren har man fått ut mellan 30 och 50 procent mer eftersom den danska kronan är så stark.

Den officiella arbetsveckan i Danmark är några timmar kortare än vad den är i Sverige. I en normal heltidstjänst förväntas du arbeta 37 timmar per vecka, jämfört med Sveriges 40 timmar. Ibland ingår dessutom din lunchrast i arbetstiden. Vill du arbeta övertid får du maximalt arbeta 48 timmar per vecka enligt EU-reglerna.

Hur länge ska man jobba i Danmark för att få pension?

– Du måste få sluta arbeta innan du är helt utsliten. 

Orden är den danska statsministerns, socialdemokraten Mette Frederiksen, när hon i augusti presenterade förslaget om rätt till tidig pension.

Kan man vara skriven i två olika länder?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Måste man betala skatt i två länder?

Om du skattemässigt anses bo i Sverige ska du deklarera och betala inkomstskatt i Sverige, oavsett var din inkomst kommer ifrån. Då räknas det som att du är ”obegränsat skattskyldig”. Personer som uppfyller följande kriterier anses som bosatta i Sverige:

 • Den som är bosatt i Sverige.
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader i följd).
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Är Danmark ett bra land att bo i?

Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd.

Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige för en svensk offentlig arbetsgivare, ska du betala skatt i Sverige för den inkomsten. Om du utför en del av arbetet i Danmark ska du normalt betala skatt för den delen i Danmark.

Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige för en dansk offentlig arbetsgivare, ska du normalt betala skatt för den inkomsten i Danmark.

Är det dyrt att bo i Danmark?

Hvorfor er Danmark dyrt at bo i sammenlignet med andre lande?

Lidt forenklet kan det forklares på følgende måde: Danmark har en meget produktiv industrisektor, der på grund af den høje produktiv har et højt lønniveau. Servicesektoren er mindre produktiv, men er nødt til at tilbyde arbejdskraften en løn, som er høj nok til at være konkurrencedygtig med industrien. Det kan servicesketorne kun klare ved at have et højt prisniveau. Derfor er serviceydelser meget dyrere i Danmark end land som er mindre produktive (som for eksempel Grækenland, Marokko eller Thailand). Samtidig gør det høje lønniveau, at der mange som har mulighed for at betale mange penge for…

Måste jag betala svensk skatt om jag jobbar utomlands?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man är skattskyldig i Sverige när man är bosatt i Sverige men jobbar online utomlands även om man betalar skatt i det andra landet. 

Är det högre lön i Danmark?

Med Skattekalkylen kan du räkna om en dansk bruttolön till en svensk nettolön. Kalkylen ger dig en uppskattning på hur mycket du skulle få utbetalt i svenska kronor om du får ett jobb i Danmark och därmed får en lön i danska kronor, som beskattas enligt danska skatteregler.

- Hittills har det varit ganska svårt att få ett intryck av hur mycket du konkret skulle tjäna om du fick ett jobb i Danmark. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv, har det exempelvis varit svårt att jämföra en lärartjänst i Sverige med en motsvarande tjänst i Danmark. Med Øresunddirekts skattekalkyl blir det lättare att överväga ett jobb i Köpenhamn på samma villkor som ett motsvarande jobb på annan ort i Skåne, säger Thomas Steffensen, sekretariatsleder på Øresunddirekts redaktion i Köpenhamn.

Generellt är lönerna lite högre i Danmark än i Sverige. Idag har redan mer än 18 000 svenskar upptäckt fördelarna med att pendla till ett arbete i Danmark. Dessutom är det för en svensk möjligt att göra olika avdrag via sin danska deklaration.

Får man pension om man jobbar i Danmark?

Medan den som jobbar i Sverige kan få en helhetsbild av sin pension genom att läsa på webben måste den som jobbar i Danmark själv hålla reda på dokumentation och kontakter. Det berättar Jörgen Brännmark, informatör på Pensionsmyndigheten; Liselotte Sennö, utredare för Försäkringskassan på Øresunddirekt och Sandra Forsén, verksamhetsansvarig på Øresunddirekt, för förbipasserande på Malmö C. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Den som jobbar i Danmark måste själv hålla koll på sin pension, inte minst om hen sedan återvänder till den svenska arbetsmarknaden. Det är en av de saker som Øresunddirekt och Pensionsmyndigheten informerar om på Malmö C den här veckan.