:

Vad är räntan på skatteskuld?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är räntan på skatteskuld?
 2. När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?
 3. Hur mycket är räntan på Skatteverket?
 4. Vad händer om man har skatteskuld?
 5. Hur betalar jag min skatteskuld?
 6. Hur länge ligger en skatteskuld kvar?
 7. När är sista datum för inbetalning av restskatt?
 8. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 9. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 10. Hur drar man av ränta på deklarationen?
 11. Vad händer om man inte kan betala sin skatteskuld?
 12. Kan man få avbetalning på skatteskuld?
 13. Vad händer om man inte betalar sin skatteskuld?
 14. Kan man göra avbetalning på skatteskuld?
 15. Vad händer om man inte betalar in restskatt i tid?

Vad är räntan på skatteskuld?

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, tre månader efter förra höjningen 1 november 2022. Det berättar Skatteverket (SKV) i ett pressmeddelande 23 januari 2023.

När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur mycket är räntan på Skatteverket?

Kostnadsränta tas ut i två nivåer. Den låga kostnadsräntan motsvarar basräntan och den höga kostnadsräntan motsvarar basräntan plus 15 procentenheter. Den höga kostnadsräntan kan som lägst uppgå till 16,25 procent eftersom basräntan som lägst kan uppgå till 1,25 procent. Kostnadsränta beräknas, om inte annat föreskrivs, efter en räntesats som motsvarar basräntan (65 kap. 4 § första stycket SFL).

Kostnadsränta beräknas dag för dag på det underskott som finns på skattekontot. Den påförs varje månad i samband med avstämning och läggs till skattekontots saldo (65 kap. 2 § SFL). Detta medför en beräkning av ränta på ränta, d.v.s. en kapitalisering. Kostnadsränta beräknas för de dagar den skattskyldiga har ett underskott på sitt skattekonto.

Ett underskott på skattekontot för skatt som har fastställts genom ett beslut om skatt t.ex. på grund av en lämnad skattedeklaration eller debiterad preliminär skatt, uppkommer först från och med dagen efter ordinarie förfallodag. Före denna tidpunkt beräknas ingen kostnadsränta för det förfallna beloppet. Kostnadsränta beräknas på annat sätt för slutlig skatt, sent debiterad preliminär skatt m.m. (se nedan).

Ibland beslutar Skatteverket att höja den debiterade preliminära skatten efter utgången av beskattningsåret. Ett sådant beslut kan bero på att den skattskyldiga begärt att få en höjd debitering, eller att Skatteverket initierar höjningen av annan anledning. Om den beslutade skatten ska betalas den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång eller senare beräknas låg kostnadsränta från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Låg kostnadsränta beräknas till och med den dag då betalning senast ska finnas på skattekontot (65 kap. 5 § SFL). Från och med den 13:e i andra månaden till och med den 3:e i femte månaden efter beskattningsåret undantas 30 000 kr (fribeloppet) i underlaget för ränteberäkningen (65 kap. 4 § andra stycket SFL).

Vad händer om man har skatteskuld?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Hur betalar jag min skatteskuld?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur länge ligger en skatteskuld kvar?

När din skuld har preskriberats upphör din skyldighet att betala skulden. Preskriberad skuld får inte drivas in. En privaträttslig och offentligrättslig skuld kan ha olika långa preskriptionstider. Du kan be borgenären om information om din egen skuldsituation och preskriptionen av skulden.

 • Pre­skrip­tions­ti­den för en skuld är i all­män­het tre år
 • Pre­skrip­tio­nen av en skuld kan av­bry­tas
 • Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

  • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
  • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

  När är sista datum för inbetalning av restskatt?

  Här hittar du viktiga datum för dig som privatperson och för ditt företag.

  Observera att om ett datum för redovisning och inbetalning för moms- och arbetsgivaravgifter infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton gäller i stället påföljande vardag.

  Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

  Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.

  Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

  Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

  ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

  Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

  Hur drar man av ränta på deklarationen?

  - Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

  Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

  Vad händer om man inte kan betala sin skatteskuld?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Det är inte brottsligt att inte kunna betala sin skatt, men det kan medföra en del andra problem. Om man som i det fall du påtalar flyttar för att man inte kan betala sin skatt finns skulderna kvar i Sverige och ökar i och med ränta. Det kan därför bli svårt om man vill flytta tillbaka till Sverige att skaffa bostad, arbete och liknande.

  Kan man få avbetalning på skatteskuld?

  I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera att det inte finns obetalda fordonsrelaterade skulder för det fordon som du tänker köpa.

  Den som bäst kan lämna information om eventuella obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför köparen att diskutera frågan med säljaren i samband med affären.

  Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla fordonsrelaterade skulder som finns för ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. I vissa fall tar det cirka en vecka innan en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret efter att den har utfärdats.

  Vad händer om man inte betalar sin skatteskuld?

  När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, dina preferenser eller din enhet och används oftast för att webbplatsen ska fungera korrekt. Informationen som samlas in om dig brukar inte kunna användas för att identifiera dig som individ, det kan dock ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder. Mer information

  Alltid aktiv

  Kan man göra avbetalning på skatteskuld?

  Du måste göra ansökan om betalningsarrangemang själv. Du kan få ett betalningsarrangemang endast om

  • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
  • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
  • du inte har skatter i utsökning
  • du har lämnat in alla skattedeklarationer och de anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar)

  Skatteförvaltningen kan avslå din ansökan om betalningsarrangemang. Om din ansökan avslås får du ett brev per post och i MinSkatt. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du brevet endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det. I brevet berättas varför din ansökan har avslagits.

  Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

  Om du inte kan använda MinSkatt, kan du ansöka om betalningsarrangemang genom att ringa servicenumret 029 497 029 (samtalspris, lna/msa).

  Vad händer om man inte betalar in restskatt i tid?

  Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.