:

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 2. Vad är Tjänsteinkomst?
 3. Vad innefattar inkomst av tjänst?
 4. Hur räknar man ut tjänsteresor?
 5. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 6. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 7. Är lön en inkomst?
 8. Hur vet man vilken inkomst man har?
 9. Vad är skillnaden mellan lön och inkomst?
 10. Vad räknas som en tjänsteresa?
 11. Vad gäller vid tjänsteresor?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. När kollar Skatteverket Swish?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Är Swish räknas som inkomst?

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Vad är Tjänsteinkomst?

Inkomst av tjänst är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Med tjänst menas anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Inkomstslaget tjänst kan också beskrivas som ett restinkomstslag. Här hamnar alla inkomster och utgifter som inte beskattas i något av de andra två inkomstslagen (kapital och näringsverksamhet).

Vad innefattar inkomst av tjänst?

Inkomstskattelagen delas upp i tre inkomstslag. Dessa är inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst.

För att få reda på om en viss inkomst är skattepliktig eller om en utgift ger rätt till avdrag bör man ta reda på vilket inkomstslag inkomsten eller utgiften hör till. Det skiljer sig åt mellan inkomstslagen vad som ska beskattas och vad som berättigar till avdrag, så klargör först enligt vilket inkomstslags regler som inkomsten eller avgiften ska bedömas.

Hur räknar man ut tjänsteresor?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Är lön en inkomst?

I inkomstsammanhang talar man ofta om vilken lön en person har när man talar om hur mycket en person tjänar. Lön är alltså synonymt med inkomst. 

I Ratsits artikel "Ekonomisk jämställdhet" framgår det att kvinnor generellt har lägre lön än vad männen har. Man ser även att inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökar.

Hur vet man vilken inkomst man har?

Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

Vad är skillnaden mellan lön och inkomst?

När skillnader i disponibel inkomst redovisas ingår inkomster av kapital och olika transfereringar som sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsersättning, pensioner och barnbidrag. Inkomster av kapital är förklaringen till att skillnaderna mellan de som har störst inkomster och de som har lägst har ökat. Jobbskatteavdraget har inneburit att de som inte har arbete har fått det relativt sett sämre.

Den stora skiljelinjen går mellan de som arbetar och de som inte gör det. Här är den stora utmaningen, att öka sysselsättningen.

Vad räknas som en tjänsteresa?

Datorn åker i backen, mobilen blir stulen eller bagaget kommer inte fram – det är mycket som kan hända på tjänsteresan.

Därför lanserar vi flera nya förbättringar i tjänstereseförsäkringen – bland annat skydd vid tjänsteresa utomlands när väljer att stanna kvar lite längre och arbeta därifrån på distans. Skyddet gäller även när du tar semester i samband med tjänsteresan utomlands,  i upp till 45 dagar i anslutning till tjänsteresan.

Ordet tjänsteresa leder ofta tankarna till övernattningsväska på hjul, men det inbegriper alla resor som sker på arbetsgivarens uppdrag. En medarbetare som ombeds köpa bullar till eftermiddagsfikat och tar en sväng till närmsta bageri räknas också som en tjänsteresa.

Vad gäller vid tjänsteresor?

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

När kollar Skatteverket Swish?

Du verkar använda en trafikanonymiserande tjänst som VPN eller proxy. För att titta på TV4 Plays innehåll behöver du inaktivera tjänsten.

Skatteverket överväger att skärpa reglerna för dom allt populärare swish-betalningarna. Man har nämligen upptäckt ett utbrett fusk med swish som betalningsmedel.

Är en lön på 40000 bra?

Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

Källa: SCB (2020)

Är Swish räknas som inkomst?

23 oktober 2018 06:00

I Gävle tillämpas bestämmelserna att pengar man får in via Swish räknas som inkomst om man har försörjningsstöd från socialen. Hur kan det komma sig?