:

Kan man få rotavdrag i hyresrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få rotavdrag i hyresrätt?
 2. När gäller inte ROT-avdrag?
 3. Vem har inte rätt till ROT-avdrag?
 4. Hur mycket ROT-avdrag har man rätt till?
 5. Kan en bostadsrättsförening få rotavdrag?
 6. Måste man vara skriven på adressen för att få rotavdrag?
 7. Kan en bostadsrättsförening göra rot-avdrag?
 8. Måste man äga bostaden för att få rotavdrag?
 9. Vad gäller för ROT avdrag 2023?
 10. Vilka regler gäller för ROT avdrag?
 11. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 12. Måste man betala tillbaka rotavdrag?
 13. Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?
 14. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 15. Hur räknar man ut ROT?

Kan man få rotavdrag i hyresrätt?

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ett införande av ROT-avdrag för hyresgäster.
 • Skattesystemet bör betrakta konsumenter på liknande sätt oavsett upplåtelseform. Likaväl som att någon kan få köksluckorna torkade och golvet skurat med hjälp av skattereduktion bör det vara möjligt att få köksluckor ommålade och nytt golv inlagt med liknande skattereduktion även i hyresrätt. Det bör för konsumenten vara liknande regelverk oavsett om boendet avser hyresrätt, bostadsrätt eller småhus. Hyresgästen kan därigenom få ökad makt över ytskiktsrenoveringar.

  Redan idag bekostar en del hyresgäster mindre renoveringar för att skapa en standard och färgsättning som man trivs med. Detta är tillåtet om det är fackmannamässigt utfört. Idag finns ingen skattereduktion för hyresgäster som gör detta. Och all standardförbättring tillfaller fastighetsägaren.

  Överraskningar i form av betydande hyreshöjningar kan ändå ske vid underhållsåtgärder. Det är rimligt att reglerna för underhåll utformas så att hyresgästens makt över standard och kostnader förstärks. Det arbete och de pengar som man själv lagt ned ska premieras. Det finns en vinn-vinn-situation i att ge hyresgästen möjlighet till ROT-avdrag. Fastighetsägaren kan få individanpassade renoveringar gjorda genom hyresgästens engagemang och betalningsvilja, vilket kan skapa ekonomiskt utrymme för andra viktiga åtgärder i fastigheten. De hyresgäster som nöjer sig med det basunderhåll som finns idag behöver inte använda ROT-avdraget eller bekosta åtgärder. Då bör samma regler gälla som idag.

  När gäller inte ROT-avdrag?

  ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller för många typer av tillbyggen, renoveringar och andra arbeten som sker på och runt ditt hus. Att göra ROT-avdrag innebär att den del av arbetet som är arbetskostnad dras 30% av som skattereduktion, upp till ett maxavdrag på 50 000 kr per person och år.

  Vem har inte rätt till ROT-avdrag?

  Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

  Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

  • Anlitar barnvakt
  • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
  • Underhåll eller reparation av fiber 

  Hur mycket ROT-avdrag har man rätt till?

  Det här är det vanligaste sättet att få rotavdrag och rutavdrag. Företaget du anlitar drar av avdraget från arbetskostnaden på fakturan. När arbetet är utfört och du har betalat ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket. Datumet då du betalar fakturan styr vilket år som rotavdraget eller rutavdraget hamnar på.

  Kan en bostadsrättsförening få rotavdrag?

  Rotavdrag innebär att du som helt eller delvis är ägare till en villa, ett radhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare för till exempel renovering av ditt badrum.

  Måste man vara skriven på adressen för att få rotavdrag?

  Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

  Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

  Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

  Kan en bostadsrättsförening göra rot-avdrag?

  Kan vi som är medlemmar i en bostadsrättsförening få avdrag för rutarbete om vi låter företaget som städar trapphuset och tvättstugan fakturera oss i stället för föreningen?

  Nej, det kan inte ges reduktion för dessa tjänster eftersom det är fråga om föreningens/fastighetsägarens gemensamma utrymmen som städas, inte den enskilda personens bostad.

  Måste man äga bostaden för att få rotavdrag?

  Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

  För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

  Vad gäller för ROT avdrag 2023?

  Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

  Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

  • Anlitar barnvakt
  • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
  • Underhåll eller reparation av fiber 

  Vilka regler gäller för ROT avdrag?

  ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller för många typer av tillbyggen, renoveringar och andra arbeten som sker på och runt ditt hus. Att göra ROT-avdrag innebär att den del av arbetet som är arbetskostnad dras 30% av som skattereduktion, upp till ett maxavdrag på 50 000 kr per person och år.

  Får man rotavdrag för luftvärmepump?

  Beslut om att införa ROT-avdraget togs i riksdagen den 13 maj 2009, men det gäller retroaktivt från den 8 december 2008. Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max 50 000 kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar.

  ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är 50 000 kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT.

  Det är inte tillåtet att subventionera priset på material och istället ta ut en högre arbetskostnad. 

  I värmepumpbranschen offereras oftast ett totalpris för hela entreprenaden. För att förenkla beräkningen av arbetskostnaden, samt att göra det enkelt både för både kunden och Skatteverket göra en bedömning om ROT-avdraget är rimligt hade vi under våren 2009 en tät dialog med Skatteverket angående att ta fram en schablon för hur ROT-avdragsgrundande arbetskostnad vid värmepumpinstallationer ska beräknas. Tillsammans med medlemsföretagen har vi beräknat att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35 % av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft). Schablonen får, och bör, användas både vid nyinstallation och vid utbyte av värmepump. Om arbetskostnaden överstiger den schabloniserade arbetskostnaden kan skatteverket begära in kompletterande uppgifter till varför schablonen överskrids. Du kan läsa mer i skatteverkets ställningstagande samt i deras rättsliga vägledning.

  Måste man betala tillbaka rotavdrag?

  Rot- och rutavdrag är skattelättnader som gör det billigare att anlita arbetskraft för hantverk eller hushållsnära tjänster. Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och Rut står för Rengöring, Underhåll, Tvätt.

  Skattelättnaderna är generösa och generella. Till exempel ryms trädgårdsarbete, snöskottning och flytthjälp i rutavdraget och de flesta sorters renoveringar i rotavdraget. Skattelättnaderna gäller arbetskostnaden, inte resor eller material.

  Den som utför tjänsten är den som ansvarar för att ansöka om avdraget. Som beställare betalar man sin faktura som vanligt, där är avdraget redan inräknat. Det enda man behöver göra som beställare är att hålla lite koll på hur mycket rot- och rutavdrag man har gjort under året.

  • Rutavdraget är maximalt 75 000 kronor och rotavdraget är maximalt 50 000 kronor under 2023.
  • Sammanlagt får man inte göra rut- och rotavdrag över 75 000 kronor, men avdragen är personliga.
  • Om en i hushållet har utnyttjat sina avdrag kan man låta den andra personen i hushållet betala kommande fakturor och därmed kan hushållet fortsätta få avdrag.
  • Avdraget gäller bara arbetskostnaden. Man får som maximalt dra av 30 procent av arbetskostnaden på rotavdraget.

  Rutavdraget är mer generöst, här kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Man behöver inte själv hålla koll på de procentuella gränserna, det ordnar företaget som utför jobbet. Självklart kan du göra rut- och rotavdrag när du anlitar Veterankraft.

  Du kan göra avdragen så ofta du vill så länge den sammanlagda summan av rutavdrag och rotavdrag inte överstiger 75 000 kronor. Där kan maximalt 50 000 kronor vara för rotavdraget medan 75 000 kronor gäller för rutavdraget. Du måste också betala in skatt som täcker avdraget som du vill göra eftersom det är från skatten avdraget görs.

  I normalfallet betalar man in tillräcklig skatt för att täcka avdragen, men är man osäker kan man höra av sig till Skatteverkets kundtjänst eller utnyttja deras e-tjänster för att räkna ut sin skatt. Har man fått rutavdrag eller rotavdrag man inte är berättigad till betalar man tillbaka det till Skatteverket före eller i samband med deklarationen.

  Kan man vara skriven på en adress man inte bor på?

  Så ser lagen ut sedan 2018, rapporterar Hem & Hyra.

  Om du flyttar är det din plikt att göra adressanmälan till Skatteverket inom en vecka, men det går också bra att anmäla flytten till din nya adress i förväg.

  Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

  Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

  Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

  Hur räknar man ut ROT?

  Har man rätt till rut- eller rotavdrag ansöker man egentligen inte själv om det, utan det är den entreprenören som anlitas som fyller i en ansökan och skickar in den till Skatteverket. För den saken skull är det alltid bra att veta att rut/rotavdraget blir rätt på sin faktura eller på offerten. Tänk på att be om att se till att avdraget är inkluderat i offerten, vilket kommer underlätta i samband när det är dags att bestämma sig för vilken entreprenör man vill anlita.

  Rotavdraget innebär att man får en reduktion med 30% på de arbetskostnader som företaget fakturerar sig, upp till 50 000 kronor. Blir man fakturerad 166 666 kronor, innan avdraget för skatten och drar ifrån 30%, blir summan man ska betala 116 666 kronor.

  Rutavdraget ger en skattereduktion upp till 50% på de arbetskostnader man har i samband för RUT-tjänster. Hur mycket man kan få i skattelättnad hänger ihop med hur gammal man är. Är man yngre än 65 år får man max 25 000 kronor per person och år. Vid en ålder på minst 65 år kan man få upp till 50 000 kronor per person och år i skattereduktion. Är man minsta lilla osäker på hur ett RUT/ROT-avdrag ska räknas ut finns ett flertal kalkylatorer på nätet som gör uträkningen åt sig.

  Personen behöver vara minst 18 år när arbetet är utfört och vara bosatt i Sverige. Likaså behöver man betala skatt till svenska staten. Man ska dessutom äga fastigheten och den ska vara äldre än fem år, som arbetet ska utföras på. För bostadsrätt gäller enbart avdraget på sådant arbete som genomförs inomhus. För att få avdraget ska man bo delvis eller helt i fastigheten. Endast arbete som genomförs på plats uppfyller kriterierna för rotavdraget. Tillika måste man vara den som ska betala fakturan för arbetet.