:

Hur fakturerar man inom EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fakturerar man inom EU?
 2. Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?
 3. Hur fungerar det med moms inom EU?
 4. Måste man betala moms inom EU?
 5. Är det moms på tjänster inom EU?
 6. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 7. Är det moms mellan EU-länder?
 8. Hur bokför man försäljning till EU-land?

Hur fakturerar man inom EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vilka momsregler ska tillämpas för försäljning av tjänster till ett annat EU-land?

Det finns två frågor som är viktiga att besvara för att kunna avgöra var tjänsten ska momsredovisas och vem som är momsskyldig. Är köparen en beskattningsbar person eller inte, och vilken typ av tjänst handlar det om?

Som beskattningsbara personer räknas både de som bedriver momspliktig och momsfri verksamhet. Det avgörande är om verksamheten räknas som en ekonomisk verksamhet, något krav på momsregistrering (VAT-nummer) finns inte. Vid försäljning till en köpare i ett land utanför EU bör man dock kontrollera om det kan krävas momsregistrering i det landet.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Måste man betala moms inom EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Är det moms på tjänster inom EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms mellan EU-länder?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Ni har köpt en vara från ett annat EU-land och angett ert VAT-nummer. Varan skickas till er från det andra EU-landet, och ni har därmed gjort ett unionsinternt förvärv. Leverantörsfakturan innehåller ingen moms, utan ni bokför varans värde enligt fakturan som ett inköp med 10 000 kronor i debet och krediterar kontot för leverantörsskulder med samma belopp = 10 000 kronor.