:

Har jag rätt till omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Har jag rätt till omställningsstöd?
 2. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 3. Vad är ett omställningsstöd?
 4. Är det skatt på omställningsstöd?
 5. Hur mycket får man i omställningsstöd?
 6. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 7. Hur mycket kan man få i omställningsstöd?
 8. Hur mycket får jag i omställningsstöd?
 9. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?
 10. Vilka har rätt till Omställningsstudiestöd?
 11. Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?
 12. Vad krävs för att få Omställningsstudiestöd?
 13. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 14. Får man jobba extra med omställningsstöd?
 15. Är det svårt att få omställningsstöd?

Har jag rätt till omställningsstöd?

Att stå utan jobb är en tuff situation för de flesta. Men det finns hjälp att få och mycket att göra för att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning. Omställningsfonden är ditt stöd under hela processen.

För dig som är medarbetare i välfärdssektorn och omfattas av Omställningsfonden, erbjuder vi olika typer av aktiva omställningsinsatser. Insatserna ska öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och utformas och anpassas utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Anmälan: det är arbetsgivaren som anmäler dig till Omställningsfonden.

Om du uppfyller villkoren har du rätt till omställningsstöd från Omställningsfonden för att komma vidare mot nytt jobb, studier eller start av eget företag. Stödet består av kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning samt validering.

Därutöver kan du också ha rätt till utökade insatser. De utformas och anpassas utifrån dina behov och förutsättningar och kan exempelvis bekosta kompetensutveckling. Det kan till exempel handla om lämpliga kurser och utbildningar, med syftet att ytterligare stärka dina möjligheter att få ett nytt jobb.

Hur räknar man ut omställningsstöd?

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Vad är ett omställningsstöd?

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och reglerna började gälla den 1 oktober och innebär ett utökat uppdrag för Trygghetsfonden TSL.

— Vi är många som har väntat på att göra denna historiska reform på arbetsmarknaden verklig och långsiktigt kommer det att stärka både individens, företagens och Sveriges konkurrenskraft, säger Caroline Söder som är vd på Trygghetsfonden TSL.

Är det skatt på omställningsstöd?

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året. Vidare krävs bland annat följande:

 • Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande bero på coronapandemin.
 • Företaget (eller moderbolaget om det är en koncern) får inte ha verkställt eller beslutat om utdelning, eller motsvarande, under perioden mars 2020 till juni 2021. Koncernbidrag är dock inget hinder för stöd.
 • Företaget får inte ha restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden, näringsförbud (gäller även VD, styrelse och ägare) eller vara på obestånd.
 • Företaget ska också ha gjort vad som rimligtvis krävs för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd.
 • Om företaget ingår i en koncern får det inte finnas vare sig koncern- eller intresseföretag med säte i ett så kallat skatteparadis.
 • Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Hur mycket får man i omställningsstöd?

Det statliga omställningsstudiestödet är en del i paketet med nya las, som innebär ändrade regler vid anställning och uppsägning.

Omställningsstudiestödet ska göra det möjligt att mitt i arbetslivet studera för att bredda sin kompetens, för att lättare kunna behålla sitt nuvarande arbete eller söka ett nytt.

Det statliga studiebidraget, som alla kan ha rätt till, ska motsvara 80 procent av din lön, upp till ett tak år 2022 på 26 625 kronor före skatt. Du kan alltså som mest få 21 298 kronor i bidrag (80 procent av 26 625 kronor).

Utöver detta bidrag finns möjlighet till ett lån. Storleken på lånet är beroende av hur mycket du har i lön. Tanken med lånet är att du under studiestiden ska ha ungefär samma inkomst efter skatt som när du arbetar. Du kan aldrig få mer i bidrag och lån än vad du har i lön.

Här gäller samma regler som för andra studielån. Lån ska börja betalas tillbaka tidigat sex månader efter att du haft studiestöd. CSN meddelar per brev när det är dags.

Hur mycket du ska betala per månad varierar bland annat beroende på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Mer information finns på Centrala Studiestödsnämndens hemsida, www.csn.se. Där kan då också göra en ungefärlig uträkning på hur mycket du ska betala tillbaka på lånet i CSN:s uträkningsfunktion.

När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

Ja, även fast du är arbetslös går det bra att söka omställningsstudiestöd. Stödet är för både arbetssökande och anställda, dock måste du uppfylla alla villkor för att söka stödet. Läs mer på CSN:s sida.

Det betyder helt enkelt att det ska finnas ett behov av arbetskraft med den kompetensen som utbildningen ger dig. Kontakta din omställningsorganisation så hjälper de dig med yttrandet.

Hur mycket kan man få i omställningsstöd?

Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

– Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

Hur mycket får jag i omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Det går inte längre att ansöka om omställningsstöd eller omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag.

Skatteverket kan inte längre bevilja och betala ut ytterligare omställningsstöd för stödperioderna mars 2020 till och med februari 2022.

Skatteverket kan inte heller längre bevilja och besluta om omställningsstöd för särskilt drabbade företag för perioderna juni 2020 till och med september 2021.

Skatteverket kan dock fortfarande betala ut stöd i följande fall:

Vilka har rätt till Omställningsstudiestöd?

Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

– Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

Måste man vara arbetslös för att få omställningsstöd?

Det statliga omställningsstudiestödet är en del i paketet med nya las, som innebär ändrade regler vid anställning och uppsägning.

Omställningsstudiestödet ska göra det möjligt att mitt i arbetslivet studera för att bredda sin kompetens, för att lättare kunna behålla sitt nuvarande arbete eller söka ett nytt.

Det statliga studiebidraget, som alla kan ha rätt till, ska motsvara 80 procent av din lön, upp till ett tak år 2022 på 26 625 kronor före skatt. Du kan alltså som mest få 21 298 kronor i bidrag (80 procent av 26 625 kronor).

Utöver detta bidrag finns möjlighet till ett lån. Storleken på lånet är beroende av hur mycket du har i lön. Tanken med lånet är att du under studiestiden ska ha ungefär samma inkomst efter skatt som när du arbetar. Du kan aldrig få mer i bidrag och lån än vad du har i lön.

Här gäller samma regler som för andra studielån. Lån ska börja betalas tillbaka tidigat sex månader efter att du haft studiestöd. CSN meddelar per brev när det är dags.

Hur mycket du ska betala per månad varierar bland annat beroende på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Mer information finns på Centrala Studiestödsnämndens hemsida, www.csn.se. Där kan då också göra en ungefärlig uträkning på hur mycket du ska betala tillbaka på lånet i CSN:s uträkningsfunktion.

Vad krävs för att få Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, varje år försvinner tusentals jobb i Sverige medan nya arbetstillfällen tillkommer. Dom nya jobben kräver dock i allt högre grad helt ny kompetens för att möta arbetsmarknadens omställningsbehov mot bland annat digitalisering, robotisering och ett grönare samhälle. En omställningsutbildning hjälper vuxna yrkesverksamma att förvärva den kompetens som krävs och som arbetsmarknaden efterfrågar.

I takt med digitalisering, robotisering och krav på att företag lämnar grönare klimatavtryck, fasas gamla metoder och läror ut i den dagliga verksamheten och ersätts med ny kunskap och modern teknik. Detta medför att efterfrågan av ny kompetens på arbetsmarknaden ökar, medan uppsägelser på grund av arbetsbrist också ökar. En omställningsutbildning ger vuxna yrkesverksamma som besitter en daterad kunskap möjlighet till att omställa sig och därmed tillgodose arbetsmarknadens aktuella och framtida kompetensbehov.

Får man jobba extra med omställningsstöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Är det svårt att få omställningsstöd?

Det nya omställningsstudiestödet har frysts inne för vissa grupper på grund av en utdragen upphandlingstvist. Den långa väntetiden gör att många drar tillbaka sina ansökningar, skriver Arbetsvärlden.

Publicerad: 7 mar 2023, 16:45