:

Hur redovisas förskott på lön?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisas förskott på lön?
 2. Kan man betala lön i förskott?
 3. Hur fungerar Förskottslön?
 4. Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?
 5. Hur bokför man ett förskott?
 6. När ska lön redovisas till Skatteverket?
 7. Kan man betala ut lön tidigare?
 8. Får man lön i förskott eller efterskott?
 9. Hur fungerar Efterskottslön?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 12. Vad gäller vid förskottsbetalning?
 13. Hur funkar förskottsbetalning?
 14. Hur vet Skatteverket min inkomst?
 15. Är lön innan eller efter skatt?

Hur redovisas förskott på lön?

När det utbetalade beloppet/förskottet utbetalas till den anställde krediteras det likvidkonto varifrån pengarna tas och debiteras konto 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda, alternativt konto 1614 Tillfälliga lån till anställda (BAS 2023). När den anställde betalar tillbaka pengarna krediteras tidigare använt fordringskonto och debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna. Vid avdrag för lånet/förskottet i samband med löneutbetalning sker ingen betalning utan endast en minskning av utbetald nettolön. Konto 1610 krediteras.

Om den anställde i stället får kontanter för att göra inköp för företagets räkning och därefter lämnar en redovisning för dessa inköp, kan i stället konto 1612 Kassaförskott användas.

Kan man betala lön i förskott?

Är det slut på pengar i plånboken, har kylskåpet gått sönder och du behöver omedelbart kredit för att köpa ett nytt eller behöver du finansiering till semesterresan nu.

Hur fungerar Förskottslön?

När du ska beräkna slutlön för en anställd behöver du räkna ut den inarbetade bruttolönen till och med den dag som anställningen avslutas. Detta beräknas utifrån den timlön eller månadslön som den anställde har. Har du en månadsavlönad anställd ska du beräkna slutlön på månadslön. Det räknas oftast ut genom att dividera årslönen med antalet kalenderdagar på ett år, det vill säga månadslönen x 12/365. Sedan multipliceras lönen per dag med antal kvarvarande obetalda dagar. Ska du räkna ut slutlön för en timanställd multiplicerar du antalet obetalda timmar med timlönen. Det kan vara bra att veta att du inte ska göra avdrag för helgdagar när du räknar ut slutlönen.

Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur bokför man ett förskott?

Konto 2420 Förskott från kunder krediteras skillnaden mellan fakturerat belopp och moms. Vid kundens betalning av förskottsfakturan debiteras kontot för vilande utgående moms, t.ex. konto 2618 Vilande utgående moms, 25 %, och krediteras i stället ett ”vanligt” konto för utgående moms. Om avdragsrätten för moms infaller först vid betalningstillfället krediteras vanligen ett konto för vilande moms, exempelvis konto 2618. Konto 2420 Förskott från kunder debiteras när arbetet avslutats och avräkning skett gentemot kunden och i stället krediteras lämpligt konto i kontoklass 3 för de leveranser av varor och tjänster som kunden fått. Om förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet finns en restfordran kvar på konto 1510 Kundfordringar.

När ska lön redovisas till Skatteverket?

Arbetsgivardeklaration ska innehålla information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de som är anställda i företaget. Lön är normalt en ersättning för arbete som utförts. En förmån är en ersättning som ges på annat sätt än i pengar, exempelvis kostförmån när den anställde inte behöver betala för mat eller bilförmån när företaget betalar för den anställdes bil. Arbetsgivaravgiften är en avgift som används för att täcka kostnader i samhället för bland annat sjukvård, pension och föräldraledighet. Den avdragna skatten är i första hand kommunal skatt som används för att täcka kostnader för kommunen där den anställde bor. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt betalas till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration ska också innehålla information om betalningsmottagare, det vill säga vem som tar emot lön eller förmåner, för samtliga anställda.

Kan man betala ut lön tidigare?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Får man lön i förskott eller efterskott?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att lönen betalas ut i efterskott innebär att den summa du tjänar på att jobba i januari kommer du få först i slutet av februari. Oftast betalas lönen ut den 25:e varje månad, det kan variera lite beroende på arbetsgivare och när helgdagar inträffar.

Hur fungerar Efterskottslön?

Lön för innevarande månad (eng. salary for current period) är när en anställd erhåller sin lön i förskott.

Exempel på förskott är när en anställd får sln lön utbetald den 25:e januari och lönen avser perioden 1-31 januari.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.

Vad gäller vid förskottsbetalning?

Hej Eva,

Det finns inget uttryckligt hinder mot att tillåta förskottsbetalningar generellt sett, men exempelvis storleken på förskottet kan påverka handlingens förenlighet med både upphandlingslagstiftningen och andra regelverk i det enskilda fallet.

Hur funkar förskottsbetalning?

Varför råna banker eller personer när man enkelt kan stjäla pengar på nätet? Privata kortuppgifter är hårdvaluta för kriminella. Men det går att undvika att bli deras byte.

Men där pengar och varor byter ägare är det ofrånkomligt att också kriminella flockas. 

På Sveriges största köp- och säljsajt, Blocket, med cirka fem miljoner besök i veckan, granskas alla annonser av säkerhetspersonal innan de publiceras på sajten.

De bedrägerier som sker på just Blocket handlar nästan uteslutande om att bedragarna försöker få sina offer att betala i förskott – antingen hela köpesumman eller en del av den. Thomas Bäcker avråder starkt från all form av förskottsbetalning. 

– Sen finns det en uppsjö av olika varianter och sätt att förfina den bluffen och de går mer eller mindre alltid ut på att bygga upp ett förtroende hos offret som ska göra att offret fullföljer förskottsbetalningen, säger han. 

Förutom att bedragarna vill ha betalt i förskott riktar de också ofta in sig på affärer där varor ska skickas. De flesta bedragare vill helt enkelt inte träffa sina offer eftersom det innebär större risker. 

Hur vet Skatteverket min inkomst?

Har du utövat en idrott som aktiv, tränare, domare eller liknande så ska du betala skatt på alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner som du har fått. Exempel på förmåner är fri bil och fri bostad.

TraktamenteOm du har övernattat och fått traktamente i samband med övernattningen behöver du inte redovisa ersättning i din deklaration om ersättningen inte är högre än schablonbeloppet. Har du fått traktamente för arbete på din vanliga verksamhetsort eller inte övernattat i samband med tjänsteresan, så ska du beskattas för ersättningen som lön.

Är lön innan eller efter skatt?

För att kunna räkna ut lön efter skatt, se vilken skattetabell du tillhör och mycket annat skickar vår lönekalkylator frågor till Skatteverket via ett API. Skatteverket svarar sedan på detta anrop med olika uppgifter om skattesatser och avdrag. Sedan räknar Allapengars lönekalkylator samman allt detta och presenterar det för dig direkt på skärmen.

För att kunna beräkna din nettolön, alltså lönen efter alla skatter dragits, behöver vi veta din bruttolön. Bruttolönen är din lön före skatteavdrag.

Kommunalskatt och landstingsskatt betalar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik.

I Sverige finns det idag 21 län och 290 kommuner. Varenda en av Sverige 290 kommuner har sin egen skattesats för kommunalskatten. Kommunalskatten betalas av alla personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst och går till kommunen och landstinget.

Den kommunala inkomstskatten ligger vanligen runt 30 procent beroende på var du bor. Men mellan kommunerna med högst respektive lägst kommunal inkomstskatt kan det skilja mer än 6 procent vilket gör stor skillnad i plånboken. Om du tjänar 35 300 kr i månadslön före skatt så är din nettolön hela 1 572 kr högre i den kommun med lägst kommunal inkomstskatt än i den med högst.