:

När ska moms redovisas till Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. När ska moms redovisas till Skatteverket?
 2. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 3. När ska momsen betalas Månadsmoms?
 4. När ska momsen betalas i juni 2023?
 5. Hur och när ska momsen betalas?
 6. Hur redovisas momsen och när?
 7. Vad händer om man inte redovisar moms i tid?
 8. När ska momsen in i juli?
 9. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 10. Vilken Momsperiod?
 11. Måste momsen stå på fakturan?
 12. När ska företag redovisa moms?
 13. Hur bokföra moms på inköp?
 14. Kan man bokföra i efterhand?
 15. Kan man dra av moms i efterhand?

När ska moms redovisas till Skatteverket?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Skatteperioden för moms är en tidsperiod (månad, kvartal, år) för vilken momsen ska deklareras och betalas. Längden på skatteperioden beror på företagets omsättning. 

I regel är skatteperioden en kalendermånad. Om företaget har en liten omsättningen kan företaget dock ansöka om en längre skatteperiod, om omsättningen

 • understiger 100 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal. 
 • understiger 30 000 euro, kan skatteperioden för moms vara ett kvartal eller ett år.

När ska momsen betalas Månadsmoms?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska momsen betalas i juni 2023?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade

Hur och när ska momsen betalas?

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag ska lämna till myndigheter*

Hur redovisas momsen och när?

Enskilda firmor som köper och säljer varor och/eller tjänster ska normalt alltid anmäla sig för momsregistrering till Skatteverket. Du registrerar dig för moms i samband med att du ansöker om F-skatt och anmälan för momsregistrering ska göras senast 14 dagar före du påbörjar verksamheten. När du godkänns blir du tilldelade ett momsregistreringsnummer.

Det är också till Skatteverket du ska lämna deklarationer och betala moms. I praktiken ska du betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

Som företagare lönar det sig att beräkna dina priser utan moms. Inledningsvis kan det verka knepigt men du vänjer dig snabbt och samtidigt undviker du eventuella överraskningar när du ska deklarera och betala moms till Skatteverket.

Då du fakturerar tjänster eller varor från kunden ska du utöver det skattefria priset lägga till moms på det fakturerade beloppet. Dvs. om du skriver en fakturera på 10 000:- så lägger du vanligtvis till 25% moms så att fakturans totalbelopp blir 12 500:-. I samband med försäljningen bokför du den momsfria försäljningen på ett eget konto och utgående momsen på ett annat konto. Det här lönar det sig att göra fast du använder dig av enkel bokföring enligt kontantmetoden. När du bokför momsens andel av affärshändelserna separat gör du det mycket lättare för dig att sköta momsredovisningen.

Tips! Ladda ner vår gratis fakturamall som beräknar momsen automatiskt!

Vad händer om man inte redovisar moms i tid?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

När ska momsen in i juli?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

Om du deklarerar moms, punktskatt eller annan skatt som ska deklareras på eget initiativ efter den utsatta dagen, måste du betala en förseningsavgift. Om du deklarerar för sent, måste du betala förseningsavgift även om du inte har skatt att betala eller du lämnar in en anmälan om ingen verksamhet.

Förseningsavgiften består av en avgift för varje dag och en avgift som baserar sig på skattebeloppet. Beloppet av skatt som deklarerats för sent påverkar inte beloppet av förseningsavgiften per dag.

Vilken Momsperiod?

Momsperioden (Eng: VAT period) är den period som företaget skall momsdeklararera för. I Sverige finns det tre olika momsperioder; månadsvis, kvartalsvis och årsvis.

Hur ofta ett företag skall redovisa moms. Stora företag redovisar moms varje månad. Små och medelstora företag redovisar moms var tredje månad, dvs kvartalsvis. Företag med en omsättning under en miljon kronor per år, behöver endast redovisa moms en gång om året.

Måste momsen stå på fakturan?

Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura. Men eftersom den fullständiga fakturan är vad som anses vara en vanlig faktura är det den vi fokuserar på.

Vi beskriver vad som måste finnas med på en faktura och vad man ska tänka på vid specifika situationer så som RUT och ROT.

När ska företag redovisa moms?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur bokföra moms på inköp?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Kan man bokföra i efterhand?

Hur ska en rättelse göras i bokföringen eller i årsredovisningen? Det är en vanlig fråga som ställs till FAR:s medlemsrådgivning.

Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början. Men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd på grund av att man inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället. Det händer också att beräkningarna helt enkelt blir fel. Ofta upptäcks inte felet förrän efter att bokslutet eller redovisningsperioden är stängd.

Kan man dra av moms i efterhand?

 • Privatpersoner med solceller behöver i normalfall inte momsregistrera sig.
 • Om din årliga försäljning av solel överstiger 80 000 kronor behöver du momsregistrera dig.
 • Företag med solceller applicerar alltid moms på såld solel.
 • BRF:er är i regler delvis momsskyldiga vid försäljning av el.
 • Momssatsen på solel är 25 procent.
 • Momssatsen på solceller vid inköp är 25 procent.