:

Kan man söka på samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man söka på samordningsnummer?
 2. Hur snabbt får man ett samordningsnummer?
 3. Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?
 4. Vad är samordningsnummer Skatteverket?
 5. Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?
 6. Kan man anställa någon utan samordningsnummer?
 7. Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?
 8. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 9. Kan man köpa bil med samordningsnummer?
 10. Vem ger ut samordningsnummer?
 11. Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?
 12. Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?
 13. Kan man anställa någon med samordningsnummer?
 14. Kan man få körkortstillstånd med samordningsnummer?
 15. Kan utländsk medborgare öppna bankkonto?

Kan man söka på samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

Hur snabbt får man ett samordningsnummer?

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

Kort sagt kan man konstatera att du för att arbeta i Sverige permanent behöver ett arbetstillstånd för att göra detta. Ett arbetstillstånd godkänns i regel då du har ett erbjudande om arbete med en skälig lön.  Med ett tillfälligt arbetstillstånd för att exempelvis säsongs-arbeta så kan du inte få ett svenskt personnummer. När du däremot ansökt och fått en bekräftelse på ett arbetstillstånd som är beviljat för minst ett år så kan du, om du önskar ansöka om ett svenskt personnummer. Du ansöker då om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Detta är dock inte ett absolut krav för att kunna arbeta i Sverige. Så länge du har ett tillfälligt eller permanent arbetstillstånd så får du arbeta utan svenskt personnummer, under de förutsättningar som gäller för just ditt tillstånd.

Viktigt att känna till är att din familj kan få uppehållstillstånd för samma period som ditt arbetstillstånd gäller. Har du barn under arton år kommer de att få tillstånd att gå i svensk skola även utan personnummer. Din partner kommer dock inte automatiskt att få rätt att arbeta i Sverige.

Vad är samordningsnummer Skatteverket?

Läs noga igenom informationen nedan. Nyfödda barn som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller Nationellt identitetskort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Boka tid för att lämna in ansökan om samordningsnummer, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden. Ta med de blanketter som anges nedan. Man kan inte ansöka om pass samtidigt som man lämnar in ansökan om samordningsnummer.

Information och nya regler från 1 Januari 2023

Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Kan man anställa någon utan samordningsnummer?

SINK-ansökan 2023 eller SINK-application 2023 (underskrift av den anställde behövs ej)

 • Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents (signerat i Edusign av prefekt/chef)

  Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents

 • Blankett Arvodesräkning- Opponent/Sakkunnig (signerat i Edusign av prefekt/chef)
 • Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)
 • Blankett Expense Claim för reseutlägg (signerat i Edusign av prefekt/chef) + kvitton för utlägget, kvitton i original måste skickas in separat med internposten
 • Passkopia

Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?

Why you cannot apply for apartment without bank id? Do you own it or rent? You cannot submit it online, but you can visit Skatteverket office and submit with a paper.

And you say you are citizen, but as citizen, do you need permit?

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

Omkring 30 personer som flytt från Ukraina erbjöds jobb samtidigt eftersom Scandic har stort behov av städpersonal. Vissa av dem fick sitt samordningsnummer efter bara några dagar och har redan hunnit jobba i två månader, medan Olga Huzovata och flera andra fortfarande väntar på det.

– Det är som ett lotteri där vissa hade tur och andra otur. Min arbetsgivare väntar fortfarande på mig och jag ser verkligen fram emot möjligheten att börja jobba och få lön i stället för att leva på ett bidrag som inte räcker till, säger hon.

En månad efter att Olga Huzovata lämnat in sin ansökan om att få ett samordningsnummer hörde hon av sig till Skatteverket för att höra hur det gick men handläggaren kunde inte hitta hennes ansökan i systemet och uppmanade henne att skicka in en ny ansökan och vänta ytterligare 4–6 veckor.

Kan man köpa bil med samordningsnummer?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Det innebär att du inte kan skicka in din ansökan. Du ansöker på denna blankett:

Det är viktigt att

Vem ger ut samordningsnummer?

Den 18 juni 2021 började nya lagändringar gälla kring samordningsnummer. Ändringarna syftar till att göra samordningsnumren säkrare och uppgifterna i folkbokföringen mer korrekt. Har ni anställda med samordningsnummer? Ta del av information om de nya reglerna som vi på Azets har sammanställt här.Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som myndigheterna tilldelar personer som av någon anledning vistas i landet, men som inte är folkbokförda i Sverige. Till exempel utländska personer som jobbar tillfälligt i landet. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 

För arbetsgivare till personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och har ett samordningsnummer kan det vara aktuellt att stämma av om de samordningsnummer ni använder är aktiva eller behöver förnyas. Det är den anställdes skyldighet att ansöka om förnyelse och krävs att den anställde besöker Skatteverkets servicekontor. Här är några viktiga punkter som den nya lagen innebär:

Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?

Alla privatpersoner och företag har rätt att öppna ett så kallat inlåningskonto. Ett inlåningskonto är ett bankkonto som inte är knutet till några extratjänster alls. Det enda du kan göra är att sätta in och ta ut pengar från det och huvudsyftet med detta bankkonto är att spara pengar på det. Inlåningskonto kallas därför ofta för sparkonto, men även om du inte sätter in några pengar på det har du rätt att öppna ett.

Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och därför inte kan få ett personnummer. 

Samordningsnummer är uppbyggda på ett sätt som liknar personnummer med tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid (år, månad och dag). Siffran för födelsedag ökas med talet 60.

Kan man anställa någon med samordningsnummer?

För att arbetsgivare ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett personnummer alternativt samordningsnummer. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara lång. För att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om samordningsnummer i god tid, gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader hanteras enligt befintliga rutiner med SINK-ansökan. Läs mer i Lön och ersättning > Skatteregler för personer som bor utomlands ”SINK-skatt”.

Kan man få körkortstillstånd med samordningsnummer?

Här ansöker du om körkortstillstånd med hälsodeklaration om du ska ta körkort för behörigheterna AM, A1, A, B, BE och traktorkort.

En hälsodeklaration som görs på särskild blankett och avges på heder och samvete. Glöm inte, innan gör du din ansökning , skicka ditt synintyg (synprövningen kan utföras av legitimerade läkare, legitimerade optiker och vissa trafikskolor.)och ansökningsavgiften måste redan vara betald. Det kostar 220 sek. Hälsodeklarationen och synintyget får vara högst 2 månader gamla.

Kan utländsk medborgare öppna bankkonto?

Generellt gäller att personer som har ett arbetstillstånd/uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan öppna ett bankkonto. Det finns dock undantag eftersom bankerna måste uppfylla vissa lagar kring t.ex. kundkännedom och penningtvätt för att säkerställa trygga förhållanden. Om banken anser att personen inte uppfyller dessa krav kan personen bli nekad att öppna ett bankkonto. Det innebär inte att alla banker kommer att neka eftersom bankerna har olika rutiner. Personen kan då i stället besöka en annan bank och försöka öppna ett bankkonto där.

Det är möjligt att öppna ett bankkonto utan svenskt personnummer med utländskt pass.