:

Hur mycket får en personalfest kosta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får en personalfest kosta?
 2. Vad får man bjuda personalen på?
 3. Hur bokförs kringkostnader?
 4. Vad är kringkostnader?
 5. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 6. Vad ingår i personalrepresentation?
 7. Får man bjuda sina anställda på middag?
 8. Hur bokför man en personalfest?
 9. Hur bokför man personalkostnader?
 10. Vad gäller vid personalfest?
 11. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 12. Får man köpa frukost till sina anställda?
 13. Är kringkostnader avdragsgilla?
 14. Är personalfest avdragsgill?
 15. Vad ingår i en personalkostnad?

Hur mycket får en personalfest kosta?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Vad får man bjuda personalen på?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Hur bokförs kringkostnader?

Extern representation är aktiviteter som syftar till att förbättra affärsrelationer med kunder, leverantörer och andra intressenter som finns utanför en redovisningsenhet.

Utgifter för extern representation kan exempelvis vara utgifter för frukost, lunch, middag, supé, dryck, biljetter till idrottsliga evenemang, teaterbiljetter, representationsgåvor och greenfee vid golfspel.

Vad är kringkostnader?

Kringkostnader, även kallade omkostnader eller indirekta kostnader, är kostnader som inte kan hänföras direkt till en specifik produkt eller en specifik tjänst. Dessa kostnader är ofta gemensamma för flera olika produkter eller tjänster som tillverkas eller erbjuds av ett företag.

Ett exempel på kringkostnader är löner för allmänna tjänstemän, som till exempel en löneadministratör, eftersom dessa löner inte kan hänföras till en specifik produkt eller tjänst. Andra exempel på kringkostnader är hyror, lokalvård och kontorsmaterial.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Vad ingår i personalrepresentation?

För att avdrag för representation eller liknande ska medges måste utgiften ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). Kravet på omedelbart samband är avsett att markera att avdragsrätten inte omfattar kostnader för sällskapsliv av personlig natur (RÅ 1976 ref. 155).

Omedelbart samband anses föreligga när det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknade, eller då utgifterna avser ett jubileum eller personalvård.

För att representation i samband med affärsförhandlingar ska anses ha ett omedelbart samband med verksamheten bör denna ingå som ett led i förhandlingarna. Det bör vara fråga om en i dessa sammanhang sedvanlig gästfrihet t.ex. i form av värdskap i samband med förhandlingarna. Detta framgår av Skatteverkets allmänna råd.

Avdrag för representation får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För den som inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt enligt 8 kap. ML eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML ska det skäliga beloppet ökas med mervärdesskatten på detta belopp.

Får man bjuda sina anställda på middag?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Hur bokför man en personalfest?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Hur bokför man personalkostnader?

I alla exempel nedan så har den anställde en bruttolön på 25 000 kr, det vill säga det är den lönen den anställde har innan skatt och andra avdrag görs. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av bruttolönen och den anställde ska betala 5710 kr i skatt. Läs på skatteverket.se vad som gäller för din anställd.

Vi har använt konto 1930 - företagskonto som exempelkonto för utbetalning, betalar du ut lön från annat konto så byter du ut 1930 mot det kontot du betalar ut lönen från. 

När du bokför löneutbetalningar så bokför du samtidigt kostnaden för skatt och arbetsgivaravgifter. Dessa belopp nollar du sedan i samband med betalningen till Skatteverket. Mer om det längre ner under rubriken Bokföra betalningen av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket

Vad gäller vid personalfest?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Hej Min fråga är hur mycket alkohol (och hur ofta) får ett företag bjuda sina anställda på? Om man tycker att det är alldeles för ofta och mycket, går det att anmäla någonstans? Vad kan man göra?

Bakgrund; Min sambo har problem med alkohol, när han börjar dricka kan han inte sluta och allt annat i livet spelar ingen roll, det är bara alkoholen som gäller.

Får man köpa frukost till sina anställda?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Är kringkostnader avdragsgilla?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Är personalfest avdragsgill?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad ingår i en personalkostnad?

Övriga personalkostnader omfattar traktamenten, kostnadsersättningar såsom bilersättning och förmåner av olika slag t.ex. ersättning för läkemedel och friskvård.

avser ersättning för ökade levnadsomkostnader i samband med tjänsteresor enligt bestämmelser i skattelagstiftningen. Traktamentet räknas fram då reseräkningen rapporterats i Primula och betalas ut tillsammans med lönen. Om inget annat anges bokförs kostnaderna på samma ansvar och verksamhet som lönen. Särskilda konteringar kan anges i Primula.