:

Hur beräknas kostnadsränta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknas kostnadsränta?
 2. Hur räknar man ut ränta på kvarskatt?
 3. Hur mycket ränta på skattekontot?
 4. När får man Intäktsränta på skattekontot?
 5. Varför får man kostnadsränta på skattekontot?
 6. Vad menas med kostnadsränta?
 7. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 8. Hur räknar man ut ränta i månaden?
 9. Hur mycket pengar får man sätta in på skattekontot?
 10. Hur räknar man ut ränta per månad?
 11. När kontrolleras skattekontot?
 12. Hur man räknar ränta och amortering?
 13. Vilken ränta ska man räkna på?
 14. Får man spara pengar på skattekontot?
 15. Hur räknar man ränta på flera år?

Hur beräknas kostnadsränta?

Undvik kostnadsränta och förseningsavgifter - viktiga datum för privatpersoner inför inkomstdeklarationen!

Inför den kommande deklarationssäsongen vill vi göra dig uppmärksam på följande viktiga datum:

Hur räknar man ut ränta på kvarskatt?

Inbetalningen måste finnas på skattekontot senast 12 februari för att det inte ska debiteras någon ränta. Från den 13 februari börjar en ränta på 1,25 procent att ticka på den delen av beloppet som överstiger 30 000 kronor.

Räntekostnaden för en total kvarskatt på 60 000 kronor är drygt en krona per dag fram till den 3 maj. Från den 3 maj börjar ränta ticka även på belopp upp till 30 000 kronor.

– Handlar det om mycket pengar och du blir rejält försenad blir det dyrt. Särskilt eftersom räntan inte är avdragsgill, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Hur mycket ränta på skattekontot?

Intresset för hästar är stort i Sverige. Hästbranschen omfattar både hobby och professionella verksamheter inom många olika områden som ridsport, turridning, avel, inackorderingar och …

Det har varit svårt för arbetsgivare att beräkna den skattepliktiga förmånen för anställda som har fått ladda eldrivna fordon på arbetsplatsen gratis. Temporärt blir det enklare. …

När får man Intäktsränta på skattekontot?

Att jämföra med 1,61 procent på ett sparkonto (1,125/0,7) i och med att räntan är skattebefriad. Räntan du betalar för din skatteskuld är inte heller avdragsgill.

Basräntan (den låga kostnadsräntan) är den ränta du får betala för din skuld fram till och med förfallodagen. Den höga kostnadsräntan är den ränta som du får betala för en skuld som inte betalas på förfallodagen. Förfallodagen inträffar för de flesta i november. Var alltså noggran med att betala din skuld i tid - 17,5 procent i ränta blir snabbt mycket pengar.

Skatteverket skriver att räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts. De skriver också att den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Har du redan betalat in kvarskatten eller gör en betalning före 1 november påverkas inte.

 • Intäktsränta: 1,125 %
 • Låg kostnadsränta: 2,5 %
 • Hög kostnadsränta: 17,5 %

Lea bank erbjuder ett sparkonto som ger dig frihet att göra uttag utan avgifter eller bindningstider. Samtidigt får du en bra ränta på dina besparingar och ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonton hos Lea bank täcks upp till €100.000 av Bankenes Sikringsfond (motsvarande Insättningsgarantin hos Riksgälden) som Lea bank är medlem hos i Norge.

Hos Borgo erbjuds du konkurrenskraftig ränta och fria uttag på ett sparande som du vet enbart används till finansiering av bolån. Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Varför får man kostnadsränta på skattekontot?

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent, och den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,6875 procent till 2,25 procent.

Basräntan på skattekontot som fastställs av Skatteverket är 5 procent från och med 1 augusti 2023. Den beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras ytterligare under året. Basräntan är alltid lägst 1,25 procent.

Från den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.

Vad menas med kostnadsränta?

Om det blir ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Skatteverket beräknar ränta utifrån två olika beräkningar – låg ränta (basräntan = 3,75% från och med februari 2023) och hög ränta (basräntan plus 15 procentenheter= 18,75 %).

Låg ränta tillämpas t ex vid anstånd med betalning, underskott av slutlig skatt fram till förfallodagen, omprövningsbeslut fram till förfallodagen och skulder som överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hur räknar man ut ränta i månaden?

 • Ränta per år beräknas genom att multiplicera lånebelopp med räntesats.
 • Månadsränta fås genom att dela årsräntan med 12.
 • Räntekostnaden minskar med varje månads amortering.
 • En kalkylator kan användas för beräkning av ränta inkl. amorteringar.
 • Formeln för att räkna ut ränta är: Ränta = skuldbelopp x ränta (%).

För att räkna ut ränta på ett lån per år multiplicerar man lånebeloppet med räntesatsen. Vill man få fram ränta per månad delar man årsräntan med 12. Ett lån på 20 000 kr med ränta på 8 % får en räntekostnad på 20 000 x 0,08 = 1 600 kr det första året och 1 600 / 12 = 133 kr per månad.

Ovanstående gäller dock under förutsättning att inga amorteringar görs under årets gång. Eftersom man i regel betalar ränta varje månad och samtidigt amorterar på sitt lån minskar räntekostnaden för varje månad i takt med att lånebeloppet sjunker.

Eftersom räntekostnaden varierar från månad till månad till följd av amorteringar är det enklaste sättet att räkna ut ränta genom att använda en räntekalkylator.

Hur mycket pengar får man sätta in på skattekontot?

Behöver du ta reda på hur stort underskott du kommer att få innan du har fått din deklaration eller ditt slutskattebesked, har Skatteverket två tjänster som du kan ta hjälp av.

Hur räknar man ut ränta per månad?

Med hjälp av Bolånekalkylen kan du räkna ut vad ditt bolån kommer att kosta, med utgångspunkt från priset på bostaden och hur mycket du lägger kontant.

Innan du tar ett bolån är det viktigt att du vet vad det kommer att kosta. Tänk också på att ha utrymme för höjda räntor. Du får inte låna mer än 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet. De resterande 15 procenten måste du finansiera med en kontantinsats. Eventuellt kan du få ett blancolån till en mindre del. I Bolånekalkylen redovisar vi hur mycket du måste amortera med hänsyn till amorteringskraven.

När kontrolleras skattekontot?

Betalar du skatt på din inkomst får du ett skattekonto. Detta skattekonto visar bland annat dina skattebetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutliga skatt enligt slutskatteaviseringen.

Nedan hittar du information om vilket skattekonto du har hos Skatteverket, hur det fungerar och hur du konsulterar det.

Hur man räknar ränta och amortering?

I Detaljerat resultat ser du återbetalningsplanen för ditt lån. Där framgår hur mycket du betalar i ränta, avgifter och amortering för varje betalningstillfälle och hur skulden minskar allt eftersom du betalar.

Har du ett lån med lång återbetalningstid, och som är ett annuitetslån, kommer din skuld att sjunka mycket långsamt i början. Annuitetslån betyder att du betalar samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånetiden. I början betalar du mest ränta, och bara en liten del är avbetalning på själva lånet.

En del långivare tillämpar i stället rak amortering. Då amorterar du på skulden med samma belopp under hela återbetalningstiden. I början är varje betalning större, eftersom du betalar mer i ränta. Allt eftersom skulden minskar blir räntedelen lägre och varje betalning blir därför mindre.

Vilken ränta ska man räkna på?

Med hjälp av Bolånekalkylen kan du räkna ut vad ditt bolån kommer att kosta, med utgångspunkt från priset på bostaden och hur mycket du lägger kontant.

Innan du tar ett bolån är det viktigt att du vet vad det kommer att kosta. Tänk också på att ha utrymme för höjda räntor. Du får inte låna mer än 85 procent av bostadens värde med bostaden som säkerhet. De resterande 15 procenten måste du finansiera med en kontantinsats. Eventuellt kan du få ett blancolån till en mindre del. I Bolånekalkylen redovisar vi hur mycket du måste amortera med hänsyn till amorteringskraven.

Får man spara pengar på skattekontot?

Privata Affärer skriver att intäktsräntan på skattekontot höjdes till 1,6875% den 1 februari. Men eftersom intäktsräntan på skattekontot är skattefri innebär det att den egentligen motsvarar 2,41% på ett vanligt bankkonto, där du får betala 30% i skatt på räntan.

Jag antar att man kan göra större insättningar till sitt skattekonto och därmed spara där t.ex. till sin buffer istället för hos sin bank? Pengarna är väl minst lika säkre där som hos banker med insättningsgaranti?

Hur räknar man ränta på flera år?

Det sägs att Albert Einstein ska ha kallat fenomenet med ränta på ränta för världens åttonde underverk, och det har han knappast gjort utan anledning. När du placerar dina pengar i ett investeringssparkonto, fond eller i aktier kan du få avkastning på dina insatta pengar. Det innebär att du vid årets slut har mer pengar på kontot än vid årets början.

Nu när vi rett ut begreppet ränta på ränta är du kanske nyfiken på hur du kan nå denna åtråvärda effekt.