:

Är konferenser avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är konferenser avdragsgillt?
 2. Är konferenslokal avdragsgill?
 3. Hur redovisa konferens?
 4. Vilka regler gäller för konferens?
 5. Får man betalt för konferens?
 6. Är konferens en tjänsteresa?
 7. Får man lön på konferens?
 8. Är konferens arbetstid?
 9. Hur kontera konferenser?
 10. Hur räknas arbetstid vid konferens?
 11. Hur bokför man extern konferens?
 12. Hur bokas konferens?
 13. Vad får företaget bjuda på?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 15. Får man köpa fika på företaget?

Är konferenser avdragsgillt?

Avdrag #8 uppdaterad för inkomståret 2023

En intern kurs, utbildning eller konferens kan vara avdragsgill om den är till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte är en ren rekreationsresa.

Är konferenslokal avdragsgill?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Hur redovisa konferens?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vilka regler gäller för konferens?

Avdrag #8 uppdaterad för inkomståret 2023

En intern kurs, utbildning eller konferens kan vara avdragsgill om den är till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte är en ren rekreationsresa.

Får man betalt för konferens?

Det har varit en del omställningar under året, några har slutat och det har också anställts ett par nya i Anitas arbetslag. Hon tycker också att det behövs en bättre laganda, mer samarbete.

Men varför kan det inte räcka med att de samlas för en konferens och kommer överens om förbättrade arbetsprocesser, undrar hon, i år igen.

Är konferens en tjänsteresa?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Får man lön på konferens?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Är konferens arbetstid?

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Hur kontera konferenser?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.

Hur räknas arbetstid vid konferens?

– Att tvinga Klara att övernatta tycker jag inte är rätt väg att gå. Och för att kalla hennes frånvaro för arbetsvägran så måste Elias vara tydlig med att det är beordrad övertid, men det skulle jag själv bara göra om det handlar om att utföra arbete i verksamheten.

Hur bokför man extern konferens?

Den externa representationen innebär att man har aktiviteter för att förbättra affärsrelationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Här kan man finna utgifter för till exempel frukost, lunch, middag, dryck, biljetter till idrottsliga evenemang, teaterbiljetter och representationsgåvor.

På verifikationerna såsom kvitton och fakturor för extern representation måste företaget ange syftet med den externa representationen och vilka som har deltagit vid representationen. Här ska det stå med information såsom namn på företaget och vilka deltagarna är.

Utgifter kan betalas direkt av företaget, av en anställd eller en delägare. Har en anställd eller delägare betalat så ska denne överlämna kvittona till redovisningsenheten och i sin tur få skattefri kostnadsersättning för utläggen. Utbetalningen kan sedan göras via direktbetalning till privatkonto eller via löneutbetalningen.

Hur bokas konferens?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.

Vad får företaget bjuda på?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Hon påpekar också att det finns undantag, som enklare förtäring i form av frukt, godis, bullar eller smörgåsar som arbetsgivaren kan tillhandahålla utan att de räknas som förmån.

– Men när det kommer till måltider räknas det som att man sparar in en personlig levnadskostnad. Och när en arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad är principen att den är förmånsskattepliktig. Man räknar på 98 kronor per måltid, så det innebär att man i praktiken betalar mellan 30 och 50 kronor för en måltid i skatt, säger Pia Blank Thörnroos.

Kommer gåvan direkt från en privatperson är situationen en annan. Men förmånsbeskattningen gäller även om det är restaurangföretag som bjuder på måltiden via arbetsgivaren, eftersom det handlar om affärsmässig verksamhet. Pia Blank Thörnroos påpekar att det i många sådana fall är betalda måltider, genom att privatpersoner väljer att stötta restauranger ekonomiskt och köper matlådor till vårdpersonal från dem.

Får man köpa fika på företaget?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost: