:

Vad krävs för att man ska få gifta sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att man ska få gifta sig?
 2. Hur mycket kostar det att gifta sig?
 3. När är det normalt att gifta sig?
 4. Vad är fördelen med att gifta sig?
 5. Är det gratis att gifta sig i kyrkan?
 6. Kan man gifta sig via internet?
 7. Hur gifter man sig enklast?
 8. Vad förändras när man gifter sig?
 9. Hur många äktenskap håller livet ut?
 10. Hur länge håller ett äktenskap i snitt?
 11. Vad är bäst gift eller sambo?
 12. Måste man ha vit klänning när man gifter sig i kyrkan?
 13. Kan man gifta sig på nätet?
 14. Vad ändras när man gifter sig?
 15. Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Vad krävs för att man ska få gifta sig?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Hur mycket kostar det att gifta sig?

Ni bokar tid för vigsel i e-tjänsten Boka vigsel. Att gifta sig i Stadshuset är mycket populärt, så det är ofta lång väntetid. 

En vigsel i Stadshuset kostar 1 000 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel blir ni ändå betalningsskyldiga. 

När är det normalt att gifta sig?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Vad är fördelen med att gifta sig?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Är det gratis att gifta sig i kyrkan?

Om du är utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige måste du ta reda på vilka krav på vigseln som ställs i ditt hemland. En del länder godkänner bara viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Kan man gifta sig via internet?

Om du är utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige måste du ta reda på vilka krav på vigseln som ställs i ditt hemland. En del länder godkänner bara viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Hur gifter man sig enklast?

Vilka får gifta sig med varandra? Vart ansöker man om hindersprövning? I denna korta guide reder vi ut tre äktenskapshinder och tre tips inför ert giftermål.

Vad förändras när man gifter sig?

Giftorätten innebär att ni som äkta makar har rätt till hälften vardera av värdet på i stort sett alla era gemensamma tillgångar – även det ni ägde innan ni gifte er. Din make/maka har alltså rätt till hälften av värdet på dina tillgångar och du har rätt till hälften av värdet på hans eller hennes tillgångar.

Giftorätten träder automatiskt in när ni gifter er, men om ni vill kan ni avtala bort den genom att skriva ett äktenskapsförord. Den egendom ni avtalar bort blir då enskild egendom, istället för giftorätt, vilket innebär att den inte ska ingå i bodelningen.

Ni väljer själva om ni vill avtala bort hela eller delar av giftorätten. Ni kan till exempel välja att avtala bort era samtliga banktillgångar så att de blir enskild egendom istället - men samtidigt låta din bil och din make/makas fastighet förbli giftorätt. Era banktillgångar kommer då hållas utanför bodelningen, samtidigt som bilen och fastigheten ska ingå. 

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett äktenskapsförord? Klicka här.Vill du skriva ett äktenskapsförord själv online? Läs mer här.

Hur många äktenskap håller livet ut?

Enligt en undersökning gjord med 4000 gifta par av Bridebook så är det genomsnittliga paret tillsammans i 4,9 år innan de säger ja till varandra och spenderar, förhoppningsvis resten av, sina liv som gifta.

Undersökningen kom också fram till hur parets liv såg ut innan äktenskap. Man var tillsammans i 17 månader innan man flyttade ihop med varandra och bodde ihop i 22 månader innan man förlovade sig för att sedan gå vidare mot bröllopet.

Hur länge håller ett äktenskap i snitt?

I en av Skaraborgs 15 kommuner varar äktenskapen längst i hela landet. Bilden är en genrebild. Foto: Isabell Höjman/TT

KÄRLEK

Vad är bäst gift eller sambo?

När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Måste man ha vit klänning när man gifter sig i kyrkan?

Hur tänkte du när det gällde bröllop nummer två? Skilde det sig markant från ditt första bröllop? Hurdå?

Vem betalade kalaset? Hur var ni klädda? Hade ni många gäster eller valde ni något mera nedtonat?

Kan man gifta sig på nätet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dig fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och utlänningslagen.

Vad ändras när man gifter sig?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

TEXT ANNA LUNDGREN Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd. Vid hindersprövningen får man en blankett (klicka på bilden t.h. för att ladda ner eller skriva ut) där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register. Hittar man inga hinder utfärdar man ett intyg om att hindersprövning ägt rum. Detta intyg lämnar paret sedan till vigselförrättaren. Intyget är giltigt i 4 månader.

En hindersprövning som skett i en myndighet i något av de övriga nordiska länderna gäller även i Sverige.