:

Kan man vidarebefordra post?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man vidarebefordra post?
 2. Kan man lägga till eftersändning i efterhand?
 3. Hur skriver man sig på en annan adress?
 4. Kan man ändra postadress?
 5. Är det olagligt att öppna andras post?
 6. Vad händer med brev med fel adress?
 7. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 8. Vad kostar adressändring och eftersändning?
 9. Vad händer om man är skriven på fel adress?
 10. Måste man vara skriven på en adress?
 11. Vad är skillnaden mellan adress och postadress?
 12. Vad ska jag göra om jag fått någon annans post?
 13. Vad gör jag om jag har fått någon annans post?
 14. Var hamnar brev som inte kommer fram?
 15. Hur vet man om ett brev har kommit fram?

Kan man vidarebefordra post?

Du kan vidarebefordra meddelanden automatiskt till en annan adress. Du kan välja om du vill vidarebefordra alla nya meddelanden eller bara vissa meddelanden.

Obs!  Det går bara att konfigurera vidarebefordran via datorn, inte via Gmail-appen. Om du har fått ett Google-konto via jobbet eller skolan kontaktar du administratören om det uppstår problem.

Kan man lägga till eftersändning i efterhand?

Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) är gratis. Däremot är lagring eller eftersändning av post till den nya adressen avgiftsbelagd. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting.

Hur skriver man sig på en annan adress?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Kan man ändra postadress?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Är det olagligt att öppna andras post?

Så här gör du med felutdelad post

Mottagaren bor inte på den här adressen Adressen stämmer men ingen med det namnet bor på adressen.

Vad händer med brev med fel adress?

Här hittar du frågor och svar om utdelning av post. Klicka på frågan för att se svaret.

Varför händer det att jag får mina grannars post eller att brev till mig inte kommer fram?

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

När du behöver ta banklån för att finansiera dina bostadsköp finns det risk att problem uppstår. Om du vill äga flera bostäder måste banken avgöra om din ekonomi räcker till – du måste ha råd att betala samtliga räntekostnader, driftskostnader och hyresavgifter för bostäderna. Om banken däremot beviljar ditt lån, eller om du har råd att betala bostäderna kontant, är det fritt fram att äga hur många bostadsrätter, villor, tomter och sommarstugor som helst. Eftersom det är lagligt att äga flera bostäder är det också tillåtet att äga en bostadsrätt du inte är folkbokförd på. Du kan trots allt bara vara folkbokförd på en enda adress.

Vad kostar adressändring och eftersändning?

Med de här enkla stegen kan du fixa tillfällig eftersändning av din post när du är borta ett tag.

Vad händer om man är skriven på fel adress?

Till höstens kurser blev drygt 27 000 studenter antagna till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Drygt 6000 av dem är heltidsstudenter.  

När SVT Nyheter Småland pratar med studenter på Campus i Växjö är det få som känner till att det är ett brott att vara folkbokförd på fel adress. 

Måste man vara skriven på en adress?

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.

Vad är skillnaden mellan adress och postadress?

Postnummersystemet är till för att stödja en effektiv distribution av postförsändelser. Systemet är uppbyggt av ett femsiffrigt postnummer och en postort, vilka tillsammans utgör den så kallade postadressen. Postorten behöver inte vara densamma som mottagarens bostadsort och indelningen behöver heller inte följa andra geografiska indelningar som exempelvis stadsdelar, kommuner och län.

Vad ska jag göra om jag fått någon annans post?

Om du får ett brev som Posten har delat ut som är avsett för någon annan, såsom någon som tidigare bott på adressen, kan du skriva ”felutdelad” på brevet och returnera den till Postens närmaste brevlåda. Posten levererar den då till rätt adress. Du kan returnera sådan post också till skattebyrån.

Vad gör jag om jag har fått någon annans post?

Övrigt/annat

Jag fick ett meddelande av min pappa där han har öppnat post som är adresserat till mig, utan mig tillåtelse alls. Är inte det olagligt?

Var hamnar brev som inte kommer fram?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Hur vet man om ett brev har kommit fram?

 • Högsta rättsliga bevisvärde i händelse av tvist.
 • Dokumenterad leverans (tidsstämpel, innehåll... etc.)
 • Granskningsbart bevis på efterlevnad för personuppgifter se DSGVO artikel 5.1f och 2 samt artikel 32, särskilt punkt 1a.
 • Rekonstruktion av det ursprungliga meddelandet med hjälp av digital försegling (digital signatur).
 • Automatisk leverans av leveransbevis till avsändaren
 • Transaktionsdata och innehåll raderas permanent från servrarna efter utfärdandet av leveransbeviset (True Delivery Services).
 • Omedelbar leverans av e-postmeddelandet till den avsedda mottagaren utan dröjsmål.
 • Detaljerade bevis på kryptering kan valfritt implementeras för att visa att GDPR följs (artikel 5, punkt 2).