:

Hur får jag en adress?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag en adress?
 2. Vad är min folkbokföringsadress?
 3. Hur får jag reda på mitt postnummer?
 4. Hur ser man sin folkbokföringsadress?
 5. Kan man vara utan adress i Sverige?
 6. Måste man adress?
 7. När ändras min adress?
 8. Kan man vara folkbokförd på två ställen?
 9. Vad menas med post adress?
 10. Vad är det för skillnad på postadress och postnummer?
 11. Är folkbokföringsadress offentlig?
 12. Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?
 13. Vad räknas som adress?
 14. Måste man göra flyttanmälan och adressändring?
 15. Vad kostar adressändring privatperson?

Hur får jag en adress?

Här kan du som bygger ett nytt hus beställa en adress. Även du som ändrar infart eller är i behov av en ny adress kan använda denna e-tjänst:

Vad är min folkbokföringsadress?

Denna funktion kräver att cookies lagras i din dator. För att fortsätta måste du godkänna användandet av cookies. Acceptera cookies

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Hur får jag reda på mitt postnummer?

Informationen från fastighetsregistret kan exempelvis ge svar på vem som äger en viss fastighet, vilket taxeringsvärde fastigheten har eller om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten.

Har du behov av information ur fastighetsregistret? Läs mer på produktsidorna.

I fastighetsregistret finns aktuell information om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater.

Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

 • bostadsbyggnader
 • byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse
 • byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål
 • byggnader för allmän förvaltning.

Dessutom finns uppgifter om ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader, till exempel förråd, uthus och garage.

Hur ser man sin folkbokföringsadress?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man vara utan adress i Sverige?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Måste man adress?

Our calling as Christians is an eternal one, and no ordinary education will meet that standard. Experience student life, academics, athletics, and preparation for professional excellence – all uncompromisingly committed to Christ and to the sufficiency, inerrancy, and authority of Scripture.

Rooted in an unwavering devotion to Jesus Christ and the inerrant Word of God, our world-class faculty and dedicated administration prepare each student’s heart and mind for a life of eternal influence.

När ändras min adress?

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

Enligt svensk lag ska du vara folkbokförd där du bor - men vad innebär det i praktiken? Där du bor är den plats på vilken du spenderar din dygnsvila, där du sover. Därför kan du inte vara folkbokförd vid en postbox eller liknande. Om du har dubbel bosättning, exempelvis spenderar arbetsveckan i Stockholm men bor på helgerna i Göteborg, gör Skatteverket sin bedömning utifrån din livssituation.

Att du är folkbokförd på rätt adress är av stor betydelse - dina samhälleliga rättigheter och skyldigheter påverkas - exempelvis var du ska rösta och betala skatt. Vidare påverkas samhällsplaneringen generellt, exempelvis var det ska byggas nya bostäder och hur skolor och äldreomsorg ska planeras.

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

Det finns inga hinder mot att skriva dig hos dina föräldrar, eller i en bostad där du anses vara inneboende. När det handlar om dubbel bosättning är det också Skatteverket som bestämmer var du ska vara skriven. Frågan avgörs helt enkelt beroende på vilken av bostäderna du spenderar mest tid i. 

Reglerna kring hemförsäkringen skiljer sig en aning beroende på vilket bolag du använder, men de flesta brukar rekommendera att varje enskild person tecknar en egen hemförsäkring i bostaden om de inte tillhör samma familj. Detta gör man bland annat för att undvika tvister, men även av praktiska skäl då ersättningen kan bli svår att beräkna.

Du kan också äga två bostäder vilket kan kräva en extra försäkring, beroende på värdet av din egendom. Giltigheten gällande hemförsäkringarna bedöms vanligtvis av kriterier som att alla personer i samma bostad är folkbokförda på adressen. Du kan dock informera att försäkringen ska gälla även för personer som inte är skrivna i bostaden om du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Även om du vistas i en lägenhet eller villa tillfälligt kan du ändå behöva en hemförsäkring. Detta då en sådan försäkrar både dina saker och ditt hem, samtidigt som du får flera olika skydd på köpet.

I normalfallet så är alla som står skrivna på en adress och delar hushåll med i samma hemförsäkring, men om du hyr i andra hand eller bor som inneboende behöver du nästan alltid teckna en egen försäkring. Se alltid till att kontakta försäkringsbolaget om du är osäker då de tillämpar lite olika regler kring detta.

Några av skydden som ingår i en hemförsäkring ser du här nedan: 

Vad menas med post adress?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.

Vad är det för skillnad på postadress och postnummer?

Postnummersystemet i Belgien bygger på fyra siffror. Första siffran anger oftast provins och postnummer, jämna 1000-tal är då postnumret till områdets huvudort.

 • 1000 Bryssel
 • 1300 Wavre
 • 2000 Antwerpen
 • 3000 Leuven
 • 3500 Hasselt
 • 4000 Liège
 • 5000 Namur
 • 6000 Charleroi
 • 6700 Arlon
 • 7000 Mons
 • 8000 Brugge
 • 9000 Gent

I framför allt Bryssel finns även ett antal särskilda postnummer för vissa organisationer. Det gäller exempelvis EU:s institutioner (1047 för Europaparlamentet, 1048 för Europeiska rådet och 1049 för Europeiska kommissionen), Nato (1110) liksom en rad nationella institutioner.

Det danska postnummersystemet bygger på fyra siffror och är knutet till ett geografiskt område kallat "postdistrikt". De danska postnumren kan grovt uppdelas i:

 • 1XXX : Köpenhamn K, V samt Frederiksberg C, i stort sett ett postnummer för varje gata
 • 2XXX : Frederiksberg och Köpenhamns omgivningar - längs Kystbanen upp till Nivå
 • 30XX - 36XX : Nordsjälland
 • 37XX : Bornholm
 • 39XX : Grönland
 • 4XXX : Övriga Själland och öarna i närheten
 • 5XXX : Fyn och öarna i närheten
 • 6XXX : Sønderjylland
 • 7XXX : Vestjylland och det sydligaste Østjylland
 • 8XXX : Østjylland
 • 9XXX : Nordjylland

Postnummerindelning avspeglar i hög grad att man tidigt använde posttåg med utgångspunkt i Köpenhamn. Lite förenklat kan sägas att posttåget från Köpenhamn tog posten till städerna med X000-postnummer, därifrån sändes posten vidare ut till posthusen i varje postdistrikt.

Det finska postnummersystemet bygger på fem siffror. Postnumren på huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla) börjar med 0.

- Helsingfors 00100-00990, - Esbo 02100-02380, 02600-02980, - Vanda 01200-01770, - Grankulla 02700,

Det finska postnummersystemet bygger på fem siffror. Postnumren på huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla) börjar med 0.

- Helsingfors 00100-00990, - Esbo 02100-02380, 02600-02980, - Vanda 01200-01770, - Grankulla 02700,

Vissa organisationer och företag har sitt eget nummer, till exempel

Är folkbokföringsadress offentlig?

Mrkoll är en söktjänst för information om privatpersoner, utvecklad för konsumenter. Vi samlar information från offentliga register och hanterar den för att göra den lättförstålig. Vi sammanställer information om personer som är 16 år eller äldre. Totalt finns cirka 8.4 miljoner individer sökbara i tjänsten.

Du kan söka med hjälp av ett fullständigt namn, delar ur ett namn och/eller kombinera en gatu- eller postadress. Du kan också söka med hjälp av ett personnummer.

Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.

Vad räknas som adress?

Postadress är det format på en serie informationsposter som används på traditionell post för att till exempel brev, vykort och paket ska kunna levereras till en fysisk eller juridisk person. Ibland ses ordet postadress användas istället för postort, vilket alltså är felaktigt.

Måste man göra flyttanmälan och adressändring?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Vad kostar adressändring privatperson?

 • Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.