:

När ska det finnas personalliggare?

Innehållsförteckning:

 1. När ska det finnas personalliggare?
 2. Vilka verksamheter måste ha personalliggare?
 3. Vad händer om man inte har personalliggare?
 4. Varför har man personalliggare?
 5. Har företaget en personalliggare?
 6. Är det olagligt att jobba utan ID06?
 7. Får arbetsgivare kolla personalliggare?
 8. När är det krav på ID06?
 9. Vad händer om man jobbar utan ID06?
 10. Hur skaffar man personalliggare?
 11. Är ID06 krav?
 12. Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?
 13. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 14. Kan man jobba utan ID06?
 15. Vilka skall ha ID06?

När ska det finnas personalliggare?

Sedan den 1 juli ska företag som servar fordon föra personalliggare över medarbetare som jobbar direkt med verksamheten. Företag som sysslar med bilglasverksamhet omfattas av personalliggarkravet. Vi på Fieldly erbjuder Glasbranschföreningens medlemmar halva priset på vår ID06-ackrediterade elektroniska personalliggare.

Krav på personalliggare är överlag inget nytt. Flera branscher omfattas redan av krav på att föra personalliggare. För två år sedan fick exempelvis byggbranschen krav på att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen. Syftet är framför allt att minska mängden svartarbete och att komma tillrätta med skattefusk. Turen har nu kommit till fordonsservicebranschen. Företag som bedriver bilglasverksamhet sorteras under denna.

Fieldly har ett uppskattat och lättanvänt projekthanteringssystem utvecklat speciellt för att passa byggbranschens förutsättningar. Men vi har också en väl beprövad och mycket populär elektronisk personalliggare som används av många företag, även bland de som bedriver andra typer av verksamhet än just bygg.

Med flera års erfarenhet av vad som fungerar för bygg och närliggande branscher kan vi med säkerhet säga att vår ID06-ackrediterade personalliggare är ett säkert och tillförlitligt val för den som vill vara säker på att följa Skatteverkets regler.

Vilka verksamheter måste ha personalliggare?

Sedan den 1 juli ska företag som servar fordon föra personalliggare över medarbetare som jobbar direkt med verksamheten. Företag som sysslar med bilglasverksamhet omfattas av personalliggarkravet. Vi på Fieldly erbjuder Glasbranschföreningens medlemmar halva priset på vår ID06-ackrediterade elektroniska personalliggare.

Krav på personalliggare är överlag inget nytt. Flera branscher omfattas redan av krav på att föra personalliggare. För två år sedan fick exempelvis byggbranschen krav på att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen. Syftet är framför allt att minska mängden svartarbete och att komma tillrätta med skattefusk. Turen har nu kommit till fordonsservicebranschen. Företag som bedriver bilglasverksamhet sorteras under denna.

Fieldly har ett uppskattat och lättanvänt projekthanteringssystem utvecklat speciellt för att passa byggbranschens förutsättningar. Men vi har också en väl beprövad och mycket populär elektronisk personalliggare som används av många företag, även bland de som bedriver andra typer av verksamhet än just bygg.

Med flera års erfarenhet av vad som fungerar för bygg och närliggande branscher kan vi med säkerhet säga att vår ID06-ackrediterade personalliggare är ett säkert och tillförlitligt val för den som vill vara säker på att följa Skatteverkets regler.

Vad händer om man inte har personalliggare?

Välj en smidig helhetslösning för att möta Skatteverkets krav om personalliggare i byggbranschen, och samtidigt er själva en möjlighet att driva mer effektiva projekt. Se alla närvaro- och återsamlingslistor i din mobil, surfplatta eller dator. 

 • Uppfyller Skatteverkets krav, underlättar vid kontroll
 • Ackrediterad leverantör av ID06 
 • Utvecklad för den nordiska marknaden
 • Hanterar underentreprenörer
 • Använd var som helst via dator, platta, mobil eller regbox
 • Geodata
 • App, stämpelklocka eller SMS

Varför har man personalliggare?

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen – och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Detta kan göras på Skatteverkets hemsida.

Har företaget en personalliggare?

Här får du veta vad en personalliggare är, i vilka branscher som företag behöver föra personalliggare och vad som ska finnas i den. Du får också veta att du kan föra liggaren manuellt i bokform eller elektroniskt, hur länge du måste spara den och att den ska finnas tillgänglig när Skatteverket gör sina kontroller. Skatteverkets Per Granqvist berättar.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på till exempel en byggarbetsplats eller i en verksamhetslokal. Den ska uppdateras dagligen och vara tillgänglig om Skatteverket gör ett kontrollbesök. När ett arbetspass börjar ska man skriva in sig i personalliggaren och när ett arbetspass slutar ska man skriva ut sig.

Är det olagligt att jobba utan ID06?

År 2006 lanserade Sveriges Byggindustrier (BI) ID06-systemet med tanken att ”främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen”. Förhoppningarna var stora. Man skulle med ID-kort identifiera alla personer på ett bygge, kontrollera närvaro i en elektronisk personalliggare, granska företag och stänga ute svart arbetskraft.

– På det här sättet kan vi alla hjälpa till att följa spelreglerna i byggbranschen, sa BI:s dåvarande vd Bo Antoni när man 2007 gav Skatteverket tillgång till ID06-systemet.

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Sedan den 1 januari 2016 är varje entreprenör/företagare i byggbranschen skyldig att redovisa sina anställda samt inhyrd personal för Skatteverket.

Om arbetsgivaren saknar personalliggare när Skatteverket besöker arbetsplatsen får arbetsgivaren böta 2500 kronor per anställd. Och har byggherren inte ens anmält en byggarbetsplats till myndigheten kostar det företaget 25 000 kronor.

När är det krav på ID06?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Vad händer om man jobbar utan ID06?

Skatteverket gör då och då oanmälda kontroller på arbetsplatser runt om i landet. Då måste en personalliggare finnas på plats. Den ska dessutom vara rätt ifylld. Om det finns personal på plats som inte registrerat sig i personalliggaren kan det bli böter. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att det finns en personalliggare och att den är rätt ifylld.

Det finns två slags böter för felaktigheter med personalliggaren:

 • Kontrollavgift: Skatteverket kan besluta om en kontrollavgift på 12 500 kronor ifall det saknas en personalliggare eller om den inte är korrekt ifylld. På byggarbetsplatser kan byggherren få betala kontrollavgift ifall det saknas utrustning för elektronisk personalliggare eller om den inte är tillgänglig vid kontroll. Entreprenörer på en byggarbetsplats kan också få betala kontrollavgiften ifall personalliggaren inte är tillgänglig eller om den är ifylld på fel sätt.
 • Böter per person: Arbetsgivaren kan få betala 2 500 kronor per person som vistas på arbetsplatsen men som inte finns med i personalliggaren. På byggarbetsplatser är det entreprenören som kan få betala denna typ av böter.

Hur skaffar man personalliggare?

Hur skaffar man Skatteverkets personalliggare?

Om du skulle behöva en personalliggare kan du beställa en i vår e-tjänst Beställa blanketter. Under "Välj område" väljer du alternativet Personalliggare.

Är ID06 krav?

Svar: Ni tar över alla byggherrens skyldigheter och ska därför skriva ert eget namn och organisationsnummer i anmälan.

Svar: Det är byggherrens ansvar att hålla med utrustning, så att entreprenörerna kan föra sina personalliggare. Som entreprenör kan du inte mer än upplysa byggherren. Du blir alltså inte skyldig att betala en kontrollavgift för att det saknas utrustning att föra personalliggare.

Svar: Vad som är en eller flera byggarbetsplatser eller avrop avgörs från fall till fall. Om arbetena liknar varandra och utförs nära varandra i tiden bedömer Skatteverket dem troligen som en och samma byggarbetsplats.

Svar: Nej, och inte heller reparationer av sådana maskiner.När det gäller att bedöma vad som avses med byggverksamhet så finns det vägledning att få i SCB:s så kallade SNI-koder (SNI 2007).

Svar: Ja, det finns inget undantag för enskilda näringsidkare. Om du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp, ska du alltså föra en personalliggare över dig själv.

Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?

Den som har två jobb får förstås lön från två ställen. Därmed finns en del skatteregler att tänka på. Om du exempelvis tjänar 30 000 kronor i månaden hos din ordinarie arbetsgivare och 10 000 kronor på ditt extrajobb ska du betala statlig skatt. Den är 20 procent på inkomster över 36 933 kronor.

Dina arbetsgivare kommer dock att dra skatt enligt tabellen för den inkomst du har, vilket innebär att du betalar för lite skatt.

– Min rekommendation då är att be huvudarbetsgivaren att dra mer skatt. Det kan arbetsgivaren göra utan ett beslut från oss. Det är kanske inte så trevligt att få en massa kvarskatt, säger Tiina Fors som är rättslig expert på Skatteverket.

Vad får en arbetsgivare inte säga?

LAS, eller lagen om anställningsskydd, är en svensk bestämmelse som skyddar anställda. Målet med LAS är att försäkra arbetare om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får inte säga upp sina arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas en sakliga skäl. De två huvudsakliga anledningarna till att man kan bli uppsagd är brist på arbete eller om arbetstagaren har misskött sig på arbetsplatsen. 

Kan man jobba utan ID06?

I onsdags infördes nya ID06. Från flera håll kom rapporter om att gamla kort användes och att nya inte fungerade. Många av landets byggnadsarbetare arbetar för de tre stora byggbolagen. Läs här om hur byggjättarna kollar om alla har nya ID06.

Tim Hartwig, HR-specialist på NCC, säger att de som har de gamla kortet inte släpps in på byggarbetsplatsen. Foto: Mostphotos

Vilka skall ha ID06?

Det finns mycket nytt att lära sig under studietiden, många områden att sätta sig in i och mycket man skall förstå. Lektioner varvas med praktik på byggarbetsplatser och för dom flesta av er är det också första gången som ni möter ord som ID06 och ID06-kort. Vi tycker det är viktigt att du som elev förstår varför du behöver ha ett ID06-kort, vad kortet är till för och vad du och din praktikplats vinner på att ha ett ID06-kort.

Låt oss börja med arbetsmiljön och säkerheten. Det är själva grunden som allt byggs vidare på. Med en god och säker arbetsmiljö så kan alla, både anställda och elever, arbeta tryggt och komma hem utan skador. För att skapa en god och säker arbetsmiljö så är det viktigt att endast de som hör hemma på arbetsplatsen finns där. Nästa steg för att skapa en trygg och säker arbetsplats, är att personer som arbetar på arbetsplatsen har rätt och godkänd utbildning och där igenom rätt kompetens för att utföra dom arbeten dom gör. Nästa steg är att rätt person med rätt godkänd utbildning och kompetens är anställd eller praktiserar på ett företag som gör rätt för sig. Med det menas att företaget är registrerat hos Skatteverket och andra myndigheter, betalar de skatter och avgifter som de är ålagda att göra och att betalar löner och ersättningar som arbetsmarknadens parter har kommit överens om.

Det finns företag som fuskar, både med skatter och avgifter och som försöker ta in o-utbildad personal på byggen. Den här personalen har i många fall inte den behörighet som krävs för att utföra vissa arbeten och har inte den utbildning som du har lagt tid och energi på att skaffa dig. I vissa fall lever den här personalen dessutom under slavliknande förhållanden. Så skall vi inte ha det i Sverige och ID06-kortet är ett sätt att se till att du och dina klasskamrater får en så säker praktikperiod som möjligt och att företag och kollegor ni träffar ute på er praktik är schyssta och konkurrerar rättvist. Detta tycker vi är viktigt att du vet om nu när du skall ut på din praktik. Vi hoppas att denna kunskap skall ge dig en stolthet över att du är en av de som lever upp till de krav som ID06 handlar om, det vill säga en trygg och säker arbetsplats med schyssta villkor!